Narrow your search
Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Book
Wij zijn ons brein : van baarmoeder tot Alzheimer
Author:
ISBN: 9789025435226 Year: 2011 Publisher: Amsterdam Contact

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dat begint in de baarmoeder, waar de hersenen gevormd worden op een manier die bepalend is voor de rest van je leven. Dick Swaab volgt in Wij zijn ons brein de mens vanaf de conceptie tot en met de dood. Wat zijn de bedreigingen voor het kind in de baarmoeder? Hoe zit het met de hersenen van pubers, wat gebeurt er als je verliefd bent, hoe zijn homo- en heteroseksualiteit te verklaren en wat gebeurt er wanneer alzheimer toeslaat? De zin en onzin van therapien, antidepressiva en alternatieve geneeswijzen, agressie, moreel gedrag en geloof, meditatie, hersenbeschadiging, psychische problemen en bijna-dood-ervaringen: alles wordt beschreven in Wij zijn ons brein. Na lezing van dit boek zul je beter begrijpen waarom je bent wie je bent. De auteur, hersenonderzoeker, publiceert regelmatig in diverse kranten en tijdschriften. In de jaren zeventig kwam hij in het nieuws door zijn destijds hevig omstreden onderzoek naar hersenverschillen tussen De seksen, en tussen homo- en heteroseksuelen. Swaab is er nog altijd van overtuigd dat de basis voor menselijk gedrag in de eerste plaats in de hersenen gelegen is, maar inmiddels is dat, dankzij geavanceerd neurobiologisch onderzoek, geen taboe meer. Dit onderzoek vormt de basis voor het beeld dat dit boek geeft van de werking van de hersenen. Er komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde, zoals seksuele differentiatie, puberteit, veroudering, Alzheimer en geheugen, maar ook zaken als moreel gedrag, spiritualiteit en religie. Natuurlijk is er ook aandacht voor stoornissen, ziekten en therapien. Een veelomvattend boek waarin een serieus genteresseerd algemeen publiek antwoord kan vinden op veelgestelde hersenvragen, terwijl het boek, dat een uitvoerig register (maar geen literatuuropgave) bevat, ook voor professioneel genteresseerden een basis biedt om hun kennis te actualiseren en uit te breiden Inhoudsopgave : I. Inleiding II. Ontwikkeling, geboorte en ouderenzorg III. Het bedreigde Foetale brein in de 'veilige' baarmoeder IV. Seksuele differentiatie van de hersenen in de baarmoeder V. Puberteit, verliefdheid en seksualiteit VI. Hypothalamus: overleven, hormonen en emoties VII. Verslavende stoffen VIII. Hersenen en bewustzijn IX. Agressie X. Autisme XI. Schizofrenie en andere redenen voor hallucinaties XII. Reparatie en elektrische stimulatie XIII. Hersenen en sport XIV. Moreel gedrag XV. Het geheugen XVI. Neurotheologie: hersenen en religie XVII. Er is meer tussen hemel en aarde... XVIII. De vrije wil, een plezierige illusie XIX. De ziekte van Alzheimer XX. Dood XXI. Evolutie XXII. Conclusies

Keywords

#SBIB:15G --- 316.6 --- Psychologie. --- Gedragstheorie. Sociaal gedrag. Sociale psychologie --(gedrag en zelfconcept van het individu in de groep z.o. {159.923.33}). --- Decroos, Johan. --- Hersenen. --- Physiology of nerves and sense organs --- ontwikkelingspsychologie --- hersenfysiologie --- Developmental psychology --- geheugen (mensen) --- hersenen --- Brain --- Ability --- 316.6 Gedragstheorie. Sociaal gedrag. Sociale psychologie --(gedrag en zelfconcept van het individu in de groep z.o. {159.923.33}) --- Gedragstheorie. Sociaal gedrag. Sociale psychologie --(gedrag en zelfconcept van het individu in de groep z.o. {159.923.33}) --- Psychologie --- Hersenen --- 612.82 --- departement Algemeen 11 --- neurobiologie --- hersenontwikkeling --- neurowetenschappen --- BPB1103 --- Maladie du système nerveux --- 415.4 --- 600.52 --- 606.1 --- Alzheimerziekte --- agressiviteit (agressie) --- autisme --- bewustzijn --- bewustzijnsstoornissen --- dementie (dementia, dementia senilis) --- dood --- ethiek (moraal) --- geheugen --- godsdienst --- hallucinaties --- hersenen (cerebrum) --- hormonen --- neurologie (zenuwziekten) --- psychomotorische ontwikkeling --- pubers (puberteit) --- schizofrenie --- seksualiteit --- sport --- verslaving --- wilsbekwaamheid --- Ziekte van het zenuwstelsel --- Hogere geestelijke functies --- Fysiologie --- Neurologie --- (zie ook: rouw) --- (zie ook: endocrinologie) --- (zie ook: neurochirurgie) --- Brein --- Hersenonderzoek --- Pubers --- Verliefdheid --- Seksualiteit --- Hormonen --- Emoties --- Gedrag --- Bewustzijn --- Autisme --- Agressie --- Schizofrenie --- Hallucinaties --- Sport --- Geheugen --- Vrije wil --- Ziekte van Alzheimer --- Dood --- Erfelijkheid --- Verslaving --- Morele intelligentie

Listing 1 - 1 of 1
Sort by