Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Book
Zo werkt Europa
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789067688680 Year: 2007 Publisher: Heule Brugge UGA Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het boek "Zo werkt Europa" is een poging om 50 jaar Europa tot bij de burger te brengen. Niemand heeft tot nu toe geprobeerd een overzicht van de geschiedenis, de instellingen én het beleid van de Europese Unie in één boek samen te brengen. Hoe kwam de Unie tot stand en waar staat ze vandaag, welke basisprincipes regelen de werking van de Unie? Waar vind je de belangrijkste praktische informatie die je als geïnteresseerde burger nodig kunt hebben als je met de werking van de Europese Unie te maken krijgt? De verschillende stappen van de Europese eenmaking worden belicht, Europese functies en belangrijke vergaderingen krijgen een gezicht en voorbeelden van Vlaamse of Belgische projecten tonen aan hoe Europa ons dagelijks leven beïnvloedt. Door de verwijzing naar websites doorheen het boek kan de lezer zich verder verdiepen in de materie en steeds de meest recente informatie vinden. Inhoudsopgave : Deel 1. De Europese Unie: gisteren, vandaag en morgen Deel 2. Het recht van de Europese Unie Deel 3. De instellingen en organen van de Europese Unie Deel 4. De besluitvorming binnen de Europese Unie Deel 5. De burgers van de Europese Unie Deel 6. De rechtsbescherming binnen de Europese Unie Deel 7. De begroting van de Europese Unie Deel 8. Het beleid van de Europese Unie Waar kan je terecht voor meer informatie? Trefwoordenlijst Overzicht foto's

Keywords

Europees recht --- International relations. Foreign policy --- European law --- Europese instellingen --- Europese politiek --- European Union --- 339.543.62EEC --- 327.39 --- #SBIB:327.7H200 --- #SBIB:327.7H220 --- (4-67EU) EU --- 061.1/.2 instellingen --- 336.14 begroting --- 340 recht --- 351 beleid --- 930 geschiedenis --- BPB0908 --- Union européenne --- 260 Europese Unie --- Communautés européennes Europese Gemeenschap --- Europe Europa --- Institutions communautaires européennes Instellingen van de Europese Gemeenschap --- Union européenne Europese Unie --- #KVHA:Politiek; Europa --- Europa --- geschiedenis --- politiek --- europees gemeenschapsrecht --- europese instellingen --- 354.6 --- België --- EU --- 334.150.0 --- EEC / European Union - EU -Europese Unie - Union Européenne - UE --- 32 --- 339.5 --- 339.9 --- EU(Europese Unie, Europese gemeenschap) --- Economie --- Europees parlement --- Europese Unie --- Europese Unie (EU) --- Europese eenwording --- Geschiedenis --- Milieu --- Onderwijs --- Politiek --- Recht --- Rechten van de mens (Mensenrechten) --- EEG --- EGKS --- Europese commissie --- Raad van Europa --- Verdrag van Amsterdam --- Verdrag van Maastricht --- 327 ) Europese Unie --- europa : organisatie (ler) --- politieke organisaties, internationaal --- recht, internationaal --- recht, internationale organisaties --- rechtsbescherming --- 339 --- Europees beleid --- Europese begroting --- Integratie. Internationale politieke integratie. Samensluitingsbewegingen --- Europese Unie: algemeen --- Europese Unie: instellingen en besluitvorming --- Europese unie --- droit communautaire europeen --- institutions europeennes --- internationale economische samenwerking en hulp, internationale economische organisaties, Benelux, EU, EFTA, FAO, Europees Parlement --- Institutionele aspecten EG: algemeenheden. --- Europese Politiek --- Europese politiek - Europees federalisme --- internationale economie in het algemeen. Internationale economische betrekkingen. Wereldeconomie --- beleid --- Organisatie --- 327.39 Integratie. Internationale politieke integratie. Samensluitingsbewegingen --- Beleid --- Europese Unie. --- geschiedenis. --- Geschiedenis. --- Institutionele aspecten EG: algemeenheden --- History --- Political planning --- European Union countries --- europese Unie 339.543EC/EU --- Recht 34 --- Europska unija --- União Europeia --- Ευρωπαϊκή Ένωση --- Európska únia --- Európai Unió --- Europäische Union --- Europos Sąjunga --- Evropská unie --- Европска унија --- Unjoni Ewropea --- Европейски съюз --- Europeiska unionen --- Euroopan unioni --- Eiropas Savienība --- Unión Europea --- Evropska unija --- Unia Europejska --- Unione europea --- Uniunea Europeană --- Den Europæiske Union --- Европска Унија --- Euroopa Liit --- an tAontas Eorpach --- Bashkimi Europian --- Sąjungos institucija --- Sąjungos teisė --- právo Únie --- νόμος της Ένωσης --- Savienības tiesības --- wet van de Unie --- legge dell'Unione --- Europæisk Union --- unionslagstiftning --- atto dell'Unione --- AE --- loi de l'Union --- e drejta e Bashkimit --- ЕУ --- lege a Uniunii Europene --- Union law

Listing 1 - 1 of 1
Sort by