Listing 1 - 10 of 32 << page
of 4
>>
Sort by

Periodical
Česká a slovenská oftalmologie : časopis České oftalmologické společnosti a Slovenské oftalmologické společnosti.
Authors: ---
ISSN: 18054447 Year: 1995 Publisher: Praha : Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Eye --- Eye Diseases. --- Eye --- Diseases --- Diseases.


Book
Zaklady infekcniho lekarstvi
Author:
ISBN: 8024629569 Year: 2015 Publisher: [Prague, Czech Republic] : Karolinium,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Epidémia encefalitídy v rožňavskom prírodnom ohnisku nákaz: sborník príspevkov o epidémii encefalitídy prenesenej mliekom a o komplexnom výskume prírodného ohniska nákaz
Author:
Year: 1954 Publisher: Bratislava Vydavatel'stvo Slovenskej Akadémie Vied

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Moravské hálky (Zoocecidia)
Author:
Year: 1914 Publisher: Brno : Pokorný,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Urologie pro mediky
Authors: --- ---
ISBN: 802463032X Year: 2015 Publisher: Prague, [Czech Republic] : Univerzita Karlova v Praze,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical

Book
Praktická kardiologie
Authors: --- ---
ISBN: 8024628651 Year: 2011 Publisher: [Prague, Czech Republic] : Karolinum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Kniha Praktická kardiologie je urcena predev&#x161;ím pregraduálním studentum - posluchacum 4. a 5. rocníku medicíny, kterí jsou sice vybaveni teoretickými znalostmi, ale s klinickou praxí teprve zacínají. Tato ctenárská skupina se zde mu&#x17E;e strucne a prehledne seznámit s problematikou kardiologie v celé její &#x161;íri. Publikace v&#x161;ak priná&#x161;í studentum mnohem více: seznamuje je s principy klinického uva&#x17E;ování nad konkrétním pacientem, vcetne diferenciálnediagnostické klinické rozvahy. V rade prípadu je text doplnen kazuistikami, jejich&#x17E; smyslem je ucinit studium problému zajímavej&#x161;ím a usnadnit zapamatová


Book
Infekcní nemoci ve standardní a intenzivní péci
Authors: --- --- ---
ISBN: 8024627574 Year: 2013 Publisher: [Prague, Czech Republic] : Karolinum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ucebnice poskytuje základní poznatky o infekcních nemocech serazených podle orgánových systému, obsahuje jejich popis s cílem vytvorit konkrétní predstavu o jejich prubehu, lécbe a o&#x161;etrovatelské péci. V obecné cásti knihy jsou shrnuty postupy intenzivní péce aplikované na pacienty s infekcními nemocemi, jsou vysvetleny specifické rysy o&#x161;etrování, dodr&#x17E;ování hygienického re&#x17E;imu, izolacních opatrení a prevence. Kniha je primárne urcena pro pokracovací magisterské studium intenzivní péce, ale základní poucení naleznou i studenti lékarství a lékari se zájmem o akutní medicínu. K snaz&#x161;ímu pochopen


Book
Nemoci z povolání a intoxikace
Authors: --- --- ---
ISBN: 8024626071 Year: 2014 Publisher: Prague, [Czech Republic] : Karolinum,


Book
Diagnostika a lécba nejcastejich osteoporotickych zlomenin
Authors: --- ---
ISBN: 8024635356 Year: 2016 Publisher: Prague, [Czech Republic] : Karolinum Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 32 << page
of 4
>>
Sort by