Narrow your search

Library

KBR (14)

UCL (7)

KU Leuven (2)

UNamur (2)

KADOC (1)


Resource type

book (23)


Language

Dutch (23)


Year
From To Submit

1777 (1)

1770 (20)

1762 (1)

1758 (1)

Listing 1 - 10 of 23 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Beschryvinge van de ry-bende ofte cavalcade, verciert met prael-waegens die zal uytgevoert worden door de jonkheyd van het gymnasium der Societeyt Jesu, ter oorsaeke van het vier-honderd-jaerig jubilé van het Alderheyligste Sacramentvan Mirakel, binnen Brussel den 16 en 29 Julii 1770
Author:
Year: 1770 Publisher: Tot Brussel : by J. Vanden Berghen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Beschryvinge van de ry-bende ofte cavalcade, verciert met prael-waegens die zal uytgevoert worden door de jonkheyd van het gymnasium der Societeyt Jesu, ter oorsaeke van het vier-honderd-jaerig jubilé van het Alderheyligste Sacrament van Mirakel, binnen Brussel den 16 en 29 Julii 1770
Author:
Year: 1770 Publisher: Tot Brussel : by J. Vanden Berghen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Kort-begryp der privilegien, gratien ende aflaeten, verleent door syne Heyligheyt den Paus Clemens XIII, den 15 November 1762 aen het Broederschap van de Heylighe Berechtinge, onder de aenroepinghe van den Heylighen Carolus Borromaeus, opgerecht in de Parochiaele Kercke van Onse Lieve Vrouwe ter Capelle binnen Brussel
Author:
Year: 1762 Publisher: Tot Brussel : by J. Vanden Berghen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Godvrugtige oeffeningen voor ideren dag der octave van het feest van't Heylig Sacrament van Mirakel
Author:
Year: 1770 Publisher: Tot Brussel by J. Vanden Berghen, boekdrukker en boekverkooper in de Magdeleene-steenweg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Devotie tot de H. Apollonia, maeghet en martelaeresse, bezondere patroonersse tegen de pyne der tanden, wiens geapprobeerde reliquien geërt worden in de kerke der Paters Minimen binnen Brussel ...
Author:
Year: 1777 Publisher: Tot Brussel by J. Vanden Berghen, boekdrukker van Z.K. Hoogheyd

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Beschryvinge van de ry-bende ofte Cavalcade, verciert met prael-waegens die zal uytgevoert worden door de jonkheyd van het gymnasium der Societeyt Jesu, ter oorsaeke van het vier-honderd-jaerig Jubilé, van het Alderheyligste Sacrament van Mirakel. Binnen Brussel den 16. en 29 julii 1770
Authors: ---
Year: 1770 Publisher: Tot Brussel by J. Vanden Berghen, boekdrukker en boekverkooper in de Magdeleene-Steenweg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Beschryvinge van de ry-bende ofte Cavalcade, verciert met prael-waegens die zal uytgevoert worden door de jonkheyd van het gymnasium der Societeyt Jesu, ter oorsaeke van het vier-honderd-jaerig jubilé, van het Alderheyligste Sacrament van Mirakel. Binnen Brussel den 16 en 29 julii 1770
Authors: ---
Year: 1770 Publisher: Tot Brussel by J. Vanden Berghen, boekdrukker en boekverkooper in de Magdeleene-steenweg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Beschryvinge van de ry-bende ofte Cavalcade, verciert met prael-waegens die zal uytgevoert worden door de jonkheyd van het gymnasium der Societeyt Jesu, ter oorsaeke van het vier-honderd-jaerig Jubilé, van het Alderheyligste Sacrament van Mirakel. Binnen Brussel den 16 en 29 julii 1770
Authors: ---
Year: 1770 Publisher: Tot Brussel by J. Vanden Berghen, boekdrukker en boekverkooper in de Magdeleene-steenweg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Beschryvinge van de ry-bende ofte Cavalcade, verciert met prael-waegens die zal uytgevoert worden door de jonkheyd van het gymnasium der Societeyt Jesu, ter oorsaeke van het vier-honderd-jaerig Jubilé, van het Alderheyligste Sacrament van Mirakel. Binnen Brussel den 16 en 29 julii 1770
Authors: ---
Year: 1770 Publisher: Tot Brussel by J. Vanden Berghen, boekdrukker en boekverkooper in de Magdeleene-steenweg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Vier-honderd-jaerig jubilé van het hoog-weerdig en alderheyligste sacrament van mirakel, berustende in de collegiale en parochiale Kercke van de HH. Michael en Gudula, binnen de princelycke stad Brussel : waer van de historie door zinne-beelden van kopere plaeten, poësie, toe-passingen, christelycke bemerckingen en jaer-schriften staet uyt-gedruckt en op-geheldert ; verdeylt in twee boeken
Authors: ---
Year: 1770 Publisher: Tot Brussel : by J. Van Den Berghen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 23 << page
of 3
>>
Sort by