Narrow your search

Library

KBR (396)

TPC (361)

KU Leuven (317)

EHC (313)

UAntwerpen (296)

KADOC (162)

Groot Seminarie Brugge (144)

CaGeWeB (133)

UGent (109)

Groot Seminarie Gent (108)

More...

Resource type

book (1187)

image (31)

periodical (14)

dissertation (11)

object (8)

More...

Language

Dutch (1246)


Year
From To Submit

2019 (3)

2018 (2)

2017 (2)

2016 (2)

2015 (14)

More...
Listing 1 - 10 of 1246 << page
of 125
>>
Sort by

Book
Soete meditatien der Godt-minnende ziele : overdenckende de nonich-vloeynde mysterien des levens ende des bitter lydens haers beminden Bruydeghom, waer door sy tot eene wederliefde ende oprecht berouw over hare sonden verweckt wort
Author:
Year: 1702 Publisher: Te Ghendt : by Michiel Maes,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Jezus en Menachéém : roman
Author:
Year: 1951 Publisher: Amsterdam : Wereld-Bibliotheek,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De levens van Jezus in het middelnederlandsch
Author:
Year: 1898 Publisher: Leiden : Sijthoff,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Jesus Christ


Book
De Navolginge Christi, van Thomas a Kempis regulier met syn Leven door P. Her. Roswey ...
Authors: --- ---
Year: 1629 Publisher: T'Antwerpen : by Hendrick Aertssens,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Jesus Christ


Book
De Navolginge Christi, van Thomas a Kempis regulier met syn Leven door P. Her. Roswey ...
Authors: --- ---
Year: 1634 Publisher: T'Antwerpen : by Ioan Cnobbaert,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Jesus Christ


Book
Soete meditatien der Godt-minnende ziele, overdenckende de honichvloeyende mysterien des levens, ende bitter lijden haerder beminden bruydegom, waer door sy tot weder-liefde, ende oprecht berouw over haere sonden verweckt wordt. Ghestelt op wijse van't inwendich-ghebedt, ghelijck het selve beoeffent wordt, tot ghemack ende bestieringhe der ghener, die de verheventheyt des aenschouwende leven trachten te becomen
Authors: ---
Year: 1680 Publisher: Tot Yperen : by Antonius de Backer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Jesus Christ


Book
Jezus en de kerken : bijbelkritiek en confessie
Author:
Year: 1966 Publisher: Baarn / Bosch & Keuning,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Jesus Christ.


Book
Bejegening van Christus
Author:
Year: 1967 Publisher: Utrecht,Brugge : Desclée De Brouwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Jesus Christ.


Book
Het leven ons heere Jesu-Christi, gedeylt in dry deelen, met schoone leeringen op elke verholentheyd des zelfs
Authors: --- ---
Year: 1763 Publisher: Tot Gend : by J. Begy [...],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Jesus Christ.


Book
De pelgrimagie van het kindeken Iesus.
Authors: ---
Year: 1664

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Jesus Christ

Listing 1 - 10 of 1246 << page
of 125
>>
Sort by