Listing 1 - 10 of 99 << page
of 10
>>
Sort by

Multi
De zeven laatste zinnen
Authors: ---
ISBN: 9789025435400 Year: 2010 Publisher: Amsterdam Contact

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In het Haydn-jaar 2009 werd Dimitri Verhulst benaderd door het Ensor strijkkwartet om nieuwe teksten te schrijven op Die Sieben Letzten Worte van Joseph Haydn. Het strijkkwartet wilde de prachtige muziek eens loskoppelen van het religieuze gegeven en de zeven laatste zinnen die Christus aan het kruis sprak, en benaderen vanuit de dagelijkse realiteit. Verhulst schreef zeven juwelen van korte verhalen, geïnspireerd op de beroemde zinnen: 1. Vader, vergeef hen want ze weten niet wat zij doen, 2. Voorwaar, ik zeg u, heden nog zult gij bij me zijn in 't paradijs 3. Vrouw, zie daar uw zoon 4. Mijn god, waarom hebt gij mij verlaten? 5. Ik heb dorst 6. Het is volbracht 7. In uw handen beveel ik mijn geest


Book
Het kindeken Jezus in Vlaanderen
Author:
ISBN: 9061525349 Year: 1989 Volume: vol 685 Publisher: Leuven Davidsfonds


Book
Naar men meende een zoon van Jozef: de stamboom van Jezus
Author:
ISBN: 9021138751 Year: 2002 Publisher: Zoetermeer Meinema


Book
Wie is die man? Joodse visies op Jezus
Author:
ISBN: 9025953387 Year: 2003 Publisher: Baarn Ten Have


Book
De werkelijke Jezus: Jezus: Griek, Jood, mens, God
Author:
ISBN: 9021139332 Year: 2003 Publisher: Zoetermeer Meinema


Book
Het manuscript van Victor Guillen : een zoon van de geest
Authors: ---
ISBN: 9060102266 Year: 1972 Publisher: S/ Naarden A.J.G. Strengholt


Book
De werkelijkheid waarin wij leven : een inleiding tot Rudolf Steiner's anthroposofie waarin wordt beschreven de centrale plaats van het mysterie van Golgotha in het ontwikkelingsproces der mensheid.
Author:
ISBN: 9060380169 Year: 1974 Publisher: Zeist Vrij Geestesleven.


Book
Onderweg : over de navolging van Christus in de 21ste eeuw.
Authors: --- --- --- ---
Year: 2003 Publisher: Tielt Lannoo,


Book
Plaatsbekleding : een hoofdstuk theologie na "de dood van God"
Author:
ISBN: 9025930352 9789025930356 Year: 1965 Publisher: Baarn Have

Listing 1 - 10 of 99 << page
of 10
>>
Sort by