Listing 1 - 10 of 137 << page
of 14
>>
Sort by

Book
De aangezichtsverlamming voorbij : medische, paramedische, psychosociale en esthetische gezichtspunten
Authors: --- ---
ISBN: 9789035226357 Year: 2003 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Doen en blijven doen : voorlichting en compliancebevordering door paramedici
Authors: ---
ISBN: 9789031339518 Year: 2003 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

31339518


Book
Praktijkgericht onderzoek in de paramedische zorg
Author:
Year: 2012 Publisher: Amersfoort Coutinho

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Studenten in de zorg staan vaak dicht bij de praktijk. Binnen de zorgsector is het steeds gebruikelijker om relevante praktijkproblemen via een onderzoekende houding te benaderen, het beleid en de praktijk (van zorgvragen) kritisch te bevragen en via praktijkgericht onderzoek te komen tot een aanpak die leidt tot een verbetering van de (eigen) beroepspraktijk.Praktijkgericht onderzoek in de paramedische zorg biedt een leidraad voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Het kan gebruikt worden in de vier jaren van een paramedische beroepsopleiding. In het eerste hoofdstuk leren studenten een praktijkvraag te vertalen naar een goede onderzoeksvraag. In hoofdstuk twee wordt uitgelegd op welke manier studenten kritisch kunnen kijken naar onderzoeksartikelen en hoe deze gebruikt kunnen worden in de eigen praktijk. In hoofdstuk drie leren studenten om zelf data te verzamelen en voeren zij aan de hand van een onderzoeksvraag een klein onderzoek uit. In hoofdstuk vier wordt alle kennis uit de eerste drie hoofdstukken gecombineerd en leren studenten kritisch na te denken over hun eigen onderzoek, een onderzoeksplan te maken, data te verwerken en een artikel te schrijven. Het boek sluit af met een hoofdstuk over de ethiek van onderzoek.Dit boek bevat veel voorbeelden uit de praktijk van de paramedische zorg. Samen met de uitgebreide webondersteuning biedt het studenten van paramedische opleidingen een praktische voorbereiding op het afstudeeronderzoek en een basis voor het werken in de beroepspraktijk.


Book
Fysiologie : leerboek voor paramedische opleidingen
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789036814669 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Voor een adequate uitvoering van behandelingen, patiëntenvoorlichting en communicatie met andere (para)medische disciplines zijn kennis en inzicht betreffende het functioneren van het menselijk lichaam voor de fysiotherapeut zonder meer basisvoorwaarden, en dit geldt eveneens voor de oefentherapeut en de bewegingstechnoloog. Fysiologie, hét leerboek voor de paramedische opleidingen, is daarom een noodzakelijk en welkom onderdeel van het curriculum. De fysiotherapeut houdt zich voornamelijk bezig met stoornissen van het bewegingsapparaat, de bloedsomloop en de ademhaling. De fysiologie daarvan wordt in dit boek uitgebreid behandeld. Omdat de fysiotherapeut steeds meer betrokken is bij revalidatie, sport en specifieke aandoeningen bij kinderen en ouderen, wordt extra aandacht besteed aan de fysiologie van inspanning, groei en veroudering.De indeling van Fysiologie is gebaseerd op het onderscheiden van functies, niet van structuren. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn de hoofdstukken ondergebracht in drie secties: Principes, Functies van het zenuwstelsel en Lichaamsfuncties. Het boek sluit aan bij het kennisniveau en de ervaringswereld van de eerstejaars student. De stof wordt ondersteund door tekeningen, schema's en tabellen, en wordt regelmatig onderbroken door intermezzi: teksten waarin dieper op een belangrijk aspect wordt ingegaan, of waarin een fysiologisch principe met een voorbeeld uit de praktijk wordt geïllustreerd.


Book
Fysiologie : leerboek voor paramedische opleidingen
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789035234635 Year: 2012 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Voor een adequate uitvoering van behandelingen, patiëntenvoorlichting en communicatie met andere (para)medische disciplines zijn kennis en inzicht betreffende het functioneren van het menselijk lichaam voor de fysiotherapeut zonder meer basisvoorwaarden, en dit geldt eveneens voor de oefentherapeut en de bewegingstechnoloog. Fysiologie, hét leerboek voor de paramedische opleidingen, is daarom een noodzakelijk en welkom onderdeel van het curriculum. De fysiotherapeut houdt zich voornamelijk bezig met stoornissen van het bewegingsapparaat, de bloedsomloop en de ademhaling. De fysiologie daarvan wordt in dit boek uitgebreid behandeld. Omdat de fysiotherapeut steeds meer betrokken is bij revalidatie, sport en specifieke aandoeningen bij kinderen en ouderen, wordt extra aandacht besteed aan de fysiologie van inspanning, groei en veroudering.De indeling van Fysiologie is gebaseerd op het onderscheiden van functies, niet van structuren. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn de hoofdstukken ondergebracht in drie secties: Principes, Functies van het zenuwstelsel en Lichaamsfuncties. Het boek sluit aan bij het kennisniveau en de ervaringswereld van de eerstejaars student. De stof wordt ondersteund door tekeningen, schema's en tabellen, en wordt regelmatig onderbroken door intermezzi: teksten waarin dieper op een belangrijk aspect wordt ingegaan, of waarin een fysiologisch principe met een voorbeeld uit de praktijk wordt geïllustreerd.


Multi
Paramedische beroepen en BTW
Author:
ISBN: 9789044131253 Year: 2014 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De meeste uitoefenaars van paramedische beroepen zijn gewone btw-belastingplichten met recht op aftrek. Sommige paramedische beroepen vallen echter onder de btw-vrijstelling voor medische prestaties. Het gaat niet om een keuze: men is vrijgesteld of men is het niet.Heel wat paramedici verrichten echter zowel vrijgestelde als belaste prestaties en hebben het statuut van gemengde btw-belastingplichtige. Dit heeft gevolgen, in het bijzonder voor het recht op btw-aftrek.Dit praktische boek biedt btw-toelichting voor een sector waar de onzekerheid over het eigen btw-statuut vaak troef is. Het bevat ook een samenvattende handleiding voor het invullen van de periodieke btw-aangifte.


Book
Symposium over de paramedicus in de psychiatrie
Author:
Year: 1980 Publisher: Gent Instituut voor Paramedische Beroepen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Erkenning registratie van medische specialisten.
Year: 1979 Publisher: S.L. Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der geneeskunst,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Vademecum verpleegkundige en verzorgende beroepen.
Year: 1972 Publisher: Groningen Tjeenk Willink,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ontstaan en groei van 1919 - 1969
Author:
Year: 1987 Publisher: Brussel National Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleeg.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 137 << page
of 14
>>
Sort by