Narrow your search

Library

KADOC (4)

KU Leuven (4)


Resource type

book (6)


Language

Dutch (6)


Year
From To Submit

1884 (6)

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Book
Kitab pengatahoewan menghoebong hoeroef
Year: 1884 Publisher: Tilburg [uitgever onbekend]

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het leven van Alexander den leugenprofeet

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gilde van den katholieken schoolpenning, te Thielt. Algemeen verslag over zijne inrichting en werking van april 1883 tot april 1884 : Beschrijving der Vlaamsche kermis, door de Gilde van den katholieken schoolpenning ingericht, en die te Thielt in het park van den edelen heer de Terchueren heeft plaatsgehad op 8sten, 9sten en 10sten september 1883 - met aanhangsel.
Year: 1884 Publisher: Tielt Minnaert,


Book
Eerste lees- en leerboek voor de studie van den Nederlandschen stijl aangenomen door den verbeteringsgraad van België voor lager, normaal en middelbaar onderwijs, schoolbibliotheken, enz.
Authors: --- ---
Year: 1884 Publisher: Antwerpen Buschmann


Book
De ware goudmijn voor bestuurders van H. Familiën, Xaverianen, Werkmanskringen, Patronages, Zondagsscholen, Congregatiën van Onze Lieve Vrouw, Derde Regels, enz.
Author:
Year: 1884 Publisher: Gent Poelman,

Listing 1 - 6 of 6
Sort by