Narrow your search
Listing 1 - 10 of 29 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Filozofia bytu u Mikołaja z Kuzy
Author:
Year: 1958 Publisher: Lublin : Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Ontology. --- Nicholas,


Book
Zagadnienie punktu wyjścia w filozofii ; : Teorie relacji : filozoficzne i logiczna : przyczynek do zagadnienia stosunku miedzy teorią bytu (przedmiotu) a logiką
Author:
ISBN: 8373062351 Year: 2005 Volume: 281 Publisher: Lublin : Towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu Lubelskiego,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Methodology. --- Logic. --- Metaphysics. --- Ontology.


Book
Spór o istnienie świata
Author:
Year: 1947 Publisher: Kraków : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Ontology --- Cosmology --- Ontologie --- Cosmologie


Book
Partycypacja bytu. : Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem
Author:
Year: 1972 Publisher: Lublin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Filozoficzne podloze rozlamu chrzescijanstwa
Author:
ISBN: 832290911X Year: 1993 Publisher: Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Metafizyczna koncepcja światła Włodzimierza Sedlaka (1911-1993)
Authors: ---
ISBN: 832292433X Year: 2003 Publisher: Wrocław Wydawnictwo uniwersytetu Wrocławskiego,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Spór o oczywistośc nauk metafizycznych : konkurs Królewskiej Akademii Berlinskiej z 1763 roku
Author:
ISBN: 8322922744 Year: 2003 Publisher: Wrocław Wydawnictwo uniwersytetu Wrocławskiego,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Człowiek a społecznosc : zarys filozofii społecznej
Author:
ISBN: 8322803648 Year: 1994 Publisher: Lublin Katolicki uniwersytet Lubelski,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku.
Authors: --- ---
ISBN: 9788373063471 Year: 2007 Publisher: Lublin Towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
O słowie Być : z teorii wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania.
Author:
ISBN: 8373062211 Year: 2005 Publisher: Lublin Towarzystwo naukowe katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

Listing 1 - 10 of 29 << page
of 3
>>
Sort by