Narrow your search
Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Book
Sob o olhar de Deus : memorias de um cirurgiao.
Author:
Year: 1960 Publisher: Sao Paulo Flamboyant,


Video
Sam, jouw wil is sterker dan je lichaam
Author:
Year: 2010 Publisher: Hilversum S.l. Ndl 1 AVRO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De film volgt een jongetje Sam, vanaf zijn 8 jaar met ALS. De film handelt over het ethische en morele dilemma van het stoppen van de behandeling en het plegen van euthanasie. Wanneer zal er al dan niet kunstmatig beademd worden. Wanneer is er nog sprake van `kwaliteit van leven', wanneer wordt de behandeling gestopt?De film toont hoe Sam geleidelijk aan doof en blind wordt. Bij elke gebeurtenis wordt de beslissing om de behandeling te stoppen verschoven: er is nog `kwaliteit van leven' zolang er gecommuniceerd kan worden.Sam leert het handalfabet om te communiceren.Als Sam 16 jaar wordt, heeft hij zelfbeslissingsrecht over zijn behandeling.Hij haalt zijn diploma middelbaar onderwijs en gaat zelfstandig wonen.


Book
Zingevende gespreksvoering : helpen als er geen oplossingen zijn
Authors: ---
ISBN: 9789024402755 Year: 2013 Publisher: Boom/Nelissen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoewel het thema zingeving volop leeft onder professionele hulpverleners, ervaren velen van hen 'methodische onhandigheid' als er zinvragen spelen. Maar het concreet vormgeven van zingevende gespreksvoering is vaak minder moeilijk dan wordt gedacht. Aan de hand van vier elementen van zinvragen die methodische aanknopingspunten bieden voor hulpverleners - traagheid, raadselachtigheid, waarden en ambivalentie -, casuïstiek en voorbeelden van interventies presenteren de auteurs een bruikbaar handelingsmodel voor hulpverleners

Religious methods and resources in bioethics
Author:
ISBN: 0792321022 9048142350 9401583625 Year: 1993 Volume: 2 Publisher: Dordrecht Boston Kluwer Academic Publishers,


Book
Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding : handboek voor deskundige hulpverlening in de thuiszorg en in het
Authors: ---
ISBN: 9033455250 9789033455254 Year: 2004 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoudsopgave ¬Deel 1: Algemene beschouwingen ¬1 Leven - levenseinde - sterven - dood ¬2 Ethisch, juridisch en medisch standpunt tegenover de levensbeëindiging ¬3 Inhoud en organisatie van de palliatieve hulp ¬4 Samenwerking in de palliatieve thuiszorg ¬5 Menswaardig leven tot in de dood. Een getuigenis over intramurale palliatieve zorg ¬6 Kritische beschouwingen bij palliatieve zorg: mythen en grenzen ¬Deel 2: Praktische probleembehandeling ¬1 Somatische aspecten van palliatieve zorg ¬2 Psychologische aspecten van palliatieve zorg ¬3 Psychosociale aspecten van palliatieve zorg ¬4 Existentiële aspecten van palliatieve zorg ¬Deel 3: Ondersteuning van naast- en nabestaanden ¬1 Ondersteuning van familieleden en zorgverleners. Een basiscomponent van de palliatieve zorgverlening ¬2 Na de dood. Over rouw en rouwprocessen

Keywords

Palliative Care. --- Terminal Care. --- Bereavement. --- Grief. --- Home Care Services. --- 364.44 --- 253:362.1 --- #SBIB:316.334.3M51 --- #SBIB:316.8H22 --- Academic collection --- palliatieve zorgen --- rouwbegeleiding --- stervensbegeleiding --- Dood --- Palliatieve zorgen --- Thuisverzorging --- Verzorgingsinrichtingen --- 418.7 --- 603.1 --- 603.2 --- ethiek --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- rouw --- palliatieve zorgen (gez) --- thuiszorg (gez) --- euthanasie --- rouw (verdriet) --- terminale zorgen --- S20080327.JPG --- bio-ethiek --- palliatieve zorg --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Care Services, Home --- Home Care --- Services, Home Care --- Domiciliary Care --- Care, Domiciliary --- Care, Home --- Home Care Service --- Service, Home Care --- Mourning --- Griefs --- Mournings --- Bereavement --- Bereavements --- Death --- End of Life Care --- Care End, Life --- Care Ends, Life --- Care, Terminal --- Life Care End --- Life Care Ends --- Advance Care Planning --- Palliative Surgery --- Palliative Therapy --- Surgery, Palliative --- Therapy, Palliative --- Palliative Treatment --- Care, Palliative --- Palliative Treatments --- Treatment, Palliative --- Treatments, Palliative --- Pain --- Terminal Care --- Hospice and Palliative Care Nursing --- Palliative Medicine --- 364.44 Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- Organisatie van de gezondheidszorg: modellen van therapeutisch handelen --- Welzijnsorganisatie: sociale dienstverlening voor specifieke groepen --- Mort --- Soins palliatifs --- Soins à domicile --- Etablissements de soins --- Psychologie van leven en dood --- Medische ethiek --- Medische en paramedische stervensbegeleiding - Palliatieve zorgen --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- 179.7 --- 612.67 --- Palliative Supportive Care --- Supportive Care, Palliative --- Palliatieve zorg. --- Rouwproces. --- Stervensbegeleiding. --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- persoonlijke hygiëne --- Sociology of health --- slechtnieuwsgesprekken --- Nursing --- dood --- Professional ethics. Deontology --- thuiszorg --- sociale zekerheid --- familiebegeleiding --- mondhygiëne --- Philosophical anthropology --- rouwverwerking --- stoma --- vrijwilligerswerk --- pijn --- prolaps --- thuisverpleegkunde --- communicatie --- Sociology of social care --- Medical law --- Belgium

Listing 1 - 8 of 8
Sort by