Listing 1 - 10 of 34 << page
of 4
>>
Sort by

Book
Verpleegethiek
Authors: ---
Year: 2009 Publisher: Baarn HB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Medische ethiek


Book
Counseling bij prenatale testen : ouders helpen beslissen : een gids voor professionele hulpverleners
Authors: ---
Year: 2011 Publisher: Heverlee cRZ : Centrum voor Relatievorming en zwangerschapsproblemen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Law and ethics for midwifery
Author:
ISBN: 9780415675246 Year: 2015 Publisher: Abingdon Routledge

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De rol van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde : verslag van een landelijk onderzoek naar betrokkenheid en praktijken
Authors: --- ---
Year: 2004 Publisher: Utrecht De Tijdstroon

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Sob o olhar de Deus : memorias de um cirurgiao.
Author:
Year: 1960 Publisher: Sao Paulo Flamboyant,


Book
Gentest of geen test? : hoe de NIPT de zwangerschap verandert
Author:
ISBN: 9789462987098 Year: 2017 Publisher: 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

er nog geen prenatale testen waren, kon een aanstaande moeder weinig méér doen dan gezond leven en hopen dat haar kind niets mankeerde. Met prenatale screening is het nu mogelijk al tijdens de zwangerschap de medische conditie van het kind te kennen. Hopen op een gezond kind is nu kiezen voor een gezond kind. Wie screening kiest, krijgt zekerheid. Vaak is het goed. Soms niet. Ouders zullen dan een ondoenlijk vonnis over de zwangerschap moeten vellen: het kind behoeden of behouden voor zijn toekomst.Met gevoel voor de impact van die beslissing zoekt Marcel Zuijderland uit wat de morele verantwoordelijkheid is van ouders. Moeten ze screenen en met de zwangerschap stoppen als het kind iets mankeert? Zijn antwoord is niet eenduidig. Het zal altijd zwaar zijn een gewenste zwangerschap af te breken. Keuze voor behoud is geen verkeerde beslissing, toch is het afbreken van de zwangerschap beter te verdedigen.Het boek pleit voor een publiek debat over prenatale screening om het dilemma uit de sfeer van taboe, schuld en verwijt te halen. Publiek debat is ook noodzakelijk voor later. Een toekomst waarin het volledige DNA van ieder ongeboren kind eenvoudig in kaart kan worden gebracht, en waarin aanstaande ouders via stamceltechnologie voortaan de ?beste embryo?s? kunnen kiezen. De ethische uitdagingen waar we dan voor zullen staan, zijn nog maar nauwelijks te overzien.


Book
Echo : prenataal onderzoek en keuzevrijheid
Author:
Year: 2011 Publisher: Amsterdam Uitgeverij Augustus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

The stored tissue issue : biomedical research, ethics, and law in the era of genomic medicine
Authors: ---
ISBN: 0195123689 Year: 2004 Publisher: Oxford University Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
Sam, jouw wil is sterker dan je lichaam
Author:
Year: 2010 Publisher: Hilversum S.l. Ndl 1 AVRO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De film volgt een jongetje Sam, vanaf zijn 8 jaar met ALS. De film handelt over het ethische en morele dilemma van het stoppen van de behandeling en het plegen van euthanasie. Wanneer zal er al dan niet kunstmatig beademd worden. Wanneer is er nog sprake van `kwaliteit van leven', wanneer wordt de behandeling gestopt?De film toont hoe Sam geleidelijk aan doof en blind wordt. Bij elke gebeurtenis wordt de beslissing om de behandeling te stoppen verschoven: er is nog `kwaliteit van leven' zolang er gecommuniceerd kan worden.Sam leert het handalfabet om te communiceren.Als Sam 16 jaar wordt, heeft hij zelfbeslissingsrecht over zijn behandeling.Hij haalt zijn diploma middelbaar onderwijs en gaat zelfstandig wonen.


Book
Ethisch zorg verlenen : handboek voor de verpleegkundige
Authors: ---
ISBN: 9055743666 Year: 2002 Publisher: 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

ndige krijgt door tal van ontwikkelingen binnen en buiten zijn beroep steeds meer te maken met ethische vraagstukken en beslissingen. Ethisch zorg verlenen wil een bijdrage leveren aan een kwalitatieve verbetering van de ethische reflectie binnen de verpleegkunde. Het dagelijks functioneren van de gezondheidszorg en in het bijzonder de rol van verpleegkundigen daarin zijn nog maar weinig object geweest van ethische discussie. Dit boek wil een gedeelte van deze leemte opvullen.

Listing 1 - 10 of 34 << page
of 4
>>
Sort by