Narrow your search

Library

KU Leuven (6)

VUB (2)

Hogeschool Gent (1)

KBR (1)

Vlaams Parlement (1)


Resource type

book (10)


Language

Dutch (7)

English (3)


Year
From To Submit

2013 (6)

2012 (1)

2009 (2)

2003 (1)

Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Book
Duurzame ontwikkeling van de materiële cultuur benaderd door het systeemdenken
Author:
Year: 2003 Publisher: Brussel VUB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Structural design and environmental load assessment of multi-use construction kits for temporary applications based on 4dimensional design
Author:
Year: 2009 Publisher: Brussel VUB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Structural design and environmental load assessment of multi-use construction kits for temporary applications based on 4dimensional design
Authors: ---
ISBN: 9789054875482 Year: 2009 Publisher: Brussel Vubpress

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Vertaling van de MMG-output naar beleidstoepassingen in het kader van specifieke gebruikersdoelgroepen.
Authors: --- ---
Year: 2013 Publisher: Mechelen OVAM,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Casestudy ontwerp van gebouwen in functie van aanpasbaarheid : Mahatma Gandhiwijk Mechelen.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2013 Publisher: Mechelen OVAM,


Book
Environmental profile of building elements : towards an integrated environmental assessment of the use of materials in buildings
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2013 Publisher: Mechelen OVAM.


Book
Milieuprofiel van gebouwelementen : op weg naar een geïntegreerde milieubeoordeling van materiaalgebruik in gebouwen
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2013 Publisher: Mechelen OVAM,


Book
Milieuprofiel van gebouwelementen : details per variant
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2013 Publisher: Mechelen OVAM,


Book
Casestudy ontwerp van gebouwen in functie van aanpasbaarheid: Mahatma Gandhiwijk Mechelen
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2013 Publisher: Mechelen OVAM

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Onderzoek leert dat dynamische bouwoplossingen belangrijke milieuvoordelen kunnenhebben ten opzichte van de standaardoplossingen toegepast in de huidige bouw. In ditrapport wordt onderzocht hoe een dynamische ontwerpvisie kan worden toegepast voorsociale woningbouw op het elementniveau, gebouw- en wijkniveau. Er worden daartoevoorbeelden gegeven van dynamische oplossingen, geëvalueerd in het kader van deGandhiwijk. Op basis van een vergelijking van de levenscyclusmilieu-impact en financiëlekosten worden ontwerpaanbevelingen gegeven voor een mogelijke integratie vandynamische oplossingen in de huidige (sociale) woningbouw. Aanvullend worden hieromtrenttevens beleidsaanbevelingen geformuleerd naar algemene specifieke overheidsactoren

Listing 1 - 10 of 10
Sort by