Narrow your search
Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Book
Dag en nacht : een spiritualiteit vanuit de medische ervaring.
Authors: ---
ISBN: 9020928546 Year: 1996 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Marc Desmet is arts en jezuïet : hij studeerde zowel filosofie en theologie als geneeskunde. Sinds 1992 is hij o.m. palliatieve arts te Hasselt. In dit boek beschrijft hij in verschillende stappen het werk van een arts. Bij elke stap stelt hij vragen en hij wijst op de ideale manier waarop een arts dit of dat kan doen. Daar vindt hij de binding met het evangelie, met de levende God, met Jezus Christus. Het is treffend hoe de auteur het medische werk enerzijds weet te ontleden en te ondervragen, en anderzijds weet te verbinden met het christelijke geloof. In die zin richt dit boek zich tot een breed publiek, want voor alle beroepen kan men gelijkwaardige vragen stellen en bindingen leggen. Het boek is helder geschreven, kon misschien iets beknopter, maar is alleszins een oorspronkelijke belichting van het werk van een arts. Mooie uitgave


Book
Moe van het moeten kiezen : op zoek naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking
Authors: ---
ISBN: 9020962876 Year: 2009 Publisher: Tielt Lannoo


Book
Euthanasie bij psychisch lijden : het hellend vlak dat overslaat?
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789044135183 Year: 2017 Volume: 9 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vier auteurs buigen zich over de vraag hoe het verder moet met de euthanasie bij psychisch lijden. Ze doen het uit medische, filosofische en gelovige hoek en proberen vanuit deze invalshoeken de vraag te beantwoorden wat mensen met psychisch lijden brengt om de euthanasievraag te stellen. Dat het om een complex gegeven gaat, is duidelijk. Dat het dikwijls om een pijnlijke, uitzichtloze situatie gaat, is eveneens een feit. Maar is het toepassen van euthanasie het ultieme antwoord op de noodkreet die deze mensen uiten? Of zijn er alternatieven waarbij men wel degelijk de vraag ernstig neemt zonder het leven weg te nemen? Want euthanasie blijft toch steeds het meest radicale en onomkeerbare wat men kan doen bij een mens: zijn leven zelf afnemen.Het essay kwam er vanuit een bekommernis bij de auteurs, die zien dat er steeds meer en vlugger gegrepen wordt naar euthanasie als antwoord, waarbij ze zich de vraag stelden of een handeling, die voorheen een strafbare act was maar nu onder bepaalde voorwaarden werd gelegaliseerd, verder zal evolueren als een van de mogelijke behandelingen bij psychisch lijden. Ook hier luidt de vraag in welke mate de absolute zelfbeschikking en de absolute vrijheid het aan het winnen zijn op de absolute beschermwaardigheid van de mens, van ieder mens, ook van de mens die psychisch zwaar lijdt. We zitten hier duidelijk op een hellend vlak, en blijkbaar is dat nu aan het overslaan.

Keywords

Christian moral theology --- euthanasie --- Philosophical anthropology --- Psychiatry --- psychiatrie --- palliatieve zorgen --- deontologie --- Professional ethics. Deontology --- klinische psychologie --- 603.1 --- psychologie --- ethiek --- BPB1712 --- Euthanasie --- Psychanalyse --- psychisch lijden --- medische ethiek, euthanasie --- Psychoanalyse --- PXL-Healthcare 2018 --- medische ethiek --- stervensbegeleiding --- Levenskwaliteit --- #gsdb5 --- psihoanalīze --- psikoanaliżi --- psikoanalizë --- psicanálise --- síocanailís --- psicoanálisis --- psychoanalýza --- psychoanaliza --- psykoanalys --- pszichoanalízis --- psühhoanalüüs --- psykoanalyysi --- psichoanalizė --- psychoanalyse --- ψυχανάλυση --- psykoanalyse --- psihoanaliza --- психоанализа --- psihanaliză --- psychoanalysis --- psicanalisi --- freudismus --- психичко истражување --- analytická psychologie --- eutanasi --- eutanázia --- eutanaasia --- euthanasia --- eutanazia --- ευθανασία --- eutanasia --- eutanazija --- еутаназија --- evtanazija --- eutanazie --- eutanazja --- eutanásia --- ewtanażja --- eutanasie --- евтаназия --- евтаназија --- eitanāzija --- e drejtë për eutanazi --- убиство од милосрдие --- droit à l'euthanasie --- rätt till dödshjälp --- ret til dødshjælp --- asistovaná sebevražda --- právo na milosrdnou smrt --- diritto all'eutanasia --- dödshjälp --- eutanáziához való jog --- убиство од благородни побуди --- milosrdná smrt --- dødshjælp --- direito à eutanásia --- derecho a la eutanasia --- aktív eutanázia --- kegyes halál --- dreptul la eutanasie --- recht op euthanasie --- tiesības uz eitanāziju --- teisė į eutanaziją --- õigus eutanaasiale --- kegyes halálhoz való jog --- δικαίωμα ευθανασίας --- oikeus eutanasiaan --- right to euthanasia --- pravo na eutanaziju --- Recht auf Euthanasie --- právo na eutanazii --- passzív eutanázia


Book
Richt ons weer op : als leven pijn doet.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789020978308 Year: 2008 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

50 p.

Keywords

Christian spirituality --- Christian dogmatics --- Suffering --- Religious aspects --- Catholic Church --- Spirituality --- Christianity --- BPB1011 --- Religion --- Philosophie --- 253 --- #GGSB: Geestelijke lezing(rood) --- #gsdb10 --- 081 Godsdienst --- Academic collection --- C1 --- lijden [theologie] --- christendom --- Bijbelstudie --- Lijden --- Medische ethiek --- Zieken --- Godsdienst --- Filosofie --- Zielzorg. Pastoraat --- Kerken en religie --- Rooms-katholieke Kerk --- Geloofsleer --- filosofija --- filosofie --- filozofija --- filosofia --- filozofie --- philosophy --- filosofía --- филозофија --- φιλοσοφία --- filosoofia --- filozofi --- filozofia --- filozófia --- философия --- filosofi --- gnozeologie --- humanisme --- dialektika --- ontologie --- гносеологија --- epistemologie --- дијалектика --- епистемологија --- umanesimo --- bölcselet --- онтологија --- noetika --- fe --- uskonto --- náboženstvo --- vallás --- religión --- religioon --- godsdienst --- religie --- vjera --- religija --- religione --- reliģija --- religião --- náboženství --- religia --- религија --- reliġjon --- θρησκεία --- religion --- религия --- usutunnistus --- víra --- deismus --- светец --- теизам --- irreligiosità --- religiosità --- zbožnost --- věřící --- религиозност --- religiozita --- teismus --- деизам --- побожност --- světec --- kreacionismus --- panteismus --- Religionsgemeinschaft --- fideismus --- svatý --- vallási közösség --- Glaubensgemeinschaft --- pobožnost --- верници --- вера --- пантеизам


Book
Is lijden mensonwaardig ?
Author:
ISBN: 9020940015 Year: 2000 Publisher: Tielt Lannoo

Listing 1 - 5 of 5
Sort by