Narrow your search

Library

KU Leuven (18)


Resource type

book (18)


Language

Mongolian (18)


Year
From To Submit

2011 (1)

2006 (1)

2004 (1)

2002 (4)

1993 (1)

More...
Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by

Book
小学语文词语解释
Authors: --- --- ---
ISBN: 7531201606 Year: 1993 Publisher: 通辽 内蒙古少年儿童出版社

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Монгол хэлний бичигийн дурасхалуудын үгийн бүтэцийн харьцуулсан судалгаа
Author:
Year: 2011 Publisher: Улаанбаатар

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
中蒙对照 : 常用名词
Year: 1975

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Geser qan fragment

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Монгол дөрвөлжин үсэгийн дурасхалын судалгаа : Удирдхал, эх бичиг, үгсийн хэлхээ, номзүй.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2002 Publisher: Ulaanbaatar The international association for Mongol studies,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Араб Үсэгийн Монгол дурасхалын судалгаа : Удирдхал, үгсийн харьцуулсан толь, ном зүй.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2002 Publisher: Ulaanbaatar The international association for Mongol studies,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Монгол үсэг зүй : Тэргүүн дэвтэр (эрт үеэс 1921 он хүртэл).
Authors: ---
Year: 1981 Publisher: Улаанбаатар Шинжлэх Ухааны Академийн Хэл Зохиолын Хурээлэн,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Монгол уран зохиол (XIII-XX зууны эх ) : Их дээд сургуулийн Монгол хэл бичгийн ангид үзэх сурах бичиг.
Authors: --- ---
Year: 1987 Publisher: Улаанбатар БНМАУ,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
蒙古合璧四书
Authors: --- --- ---
ISBN: 7204066367 Year: 2002 Publisher: 呼和浩特 内蒙古人民出版社,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
中国蒙古语文学会 1981 年会
Year: 1981 Publisher: 内蒙古 s.n.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by