Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by

Periodical
Respect, réciprocité et relations asymétriques : Quelques figures de la relation de soin.
Authors: ---
Year: 2006 Publisher: Paris Esprit,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Qu'est-ce qu'un soin? : Pour une pragmatique non vertueuse des relations de soin.
Author:
Year: 2006 Publisher: Paris Esprit,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Les deux concepts du soin : Vie, médecine, relations morales.
Author:
Year: 2006 Publisher: Paris Esprit,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
La vie psychique de la maladie.
Authors: ---
Year: 2006 Publisher: Paris Esprit,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Medicina e morale.
Author:
ISSN: 00257834 Volume: 57,2007 (5) Publisher: Milano Università cattolica del Sacro Cuore,


Periodical
Bioethica Belgica.
Author:
ISSN: 13762303 Year: 1997 Publisher: Bruxelles : S.F.I.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Multi
Dilemma's in kaart : methode voor moreel beraad in de zorg
Author:
ISBN: 9789491269097 Year: 2014 Publisher: Utrecht Perspectief

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Methode aan de hand waarvan zorgverleners moreel beraad kunnen houden. Moreel beraad is het uitgelezen instrument om zorgverleners vanuit hun eigen morele intuïtie te leren reflecteren op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Met behulp van het moreel beraad leren zorgverleners met elkaar te spreken over wat ze goede zorg vinden en waar de grenzen van goede zorg liggen. Het helpt hen om argumenten te formuleren voor dat wat hen raakt of benauwt. Bovendien helpt het om de zorg voor de cliënt te verbeteren en professioneel handelen te bevorderen. Het doel van ‘Dilemma’s in kaart’ is het moreel beraad zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken voor alle zorgverleners. In de pilotfase is gebleken dat gespreksleiders met deze kaartmethode minder training nodig hebben om een moreel beraad te kunnen leiden, dan met een reguliere methode. De gespreksleiders en deelnemers ervaren de kaarten als goede handvatten die het gesprek structureren en de hele groep ‘meenemen’ door de verschillende stappen die het moreel beraad kent. De groep is daardoor gezamenlijk verantwoordelijk voor het proces. De gespreksleider heeft bovendien steun aan de kaarten, waarop hij of zij kan terugvallen. De methode Dilemma’s in kaart is gebaseerd op het Reliëf-stappenplan. Daarin staat de dialoog waarbij de waarden van de verschillende betrokkenen worden gewogen, centraal. Dat betekent dat een moreel beraad in kaart brengt wie er betrokken zijn bij de casus, en wat er voor die betrokkenen op het spel staat. Zo kan een zorgvuldige morele afweging worden gemaakt. De methode Dilemma’s in kaart gaat hierin nog een stap verder: de waarden worden per moreel betrokkene verkend en de verschillende deelnemers wordt gevraagd zich in te leven in de verschillende moreel betrokkenen. Hierdoor treedt een verdieping op in de beleving van het moreel beraad: de deelnemers voelen zich even zo als de moreel betrokkene, waardoor het narratieve en intuïtieve aspect systematisch wordt toegevoegd.


Periodical
Info PHA
Author:
Publisher: Antwerpen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by