Narrow your search

Library

ACV - CSC (2079)

KU Leuven (1689)

Belgian Parliament (1255)

National Bank of Belgium (1254)

KBR (1217)

UGent (990)

Vlaams Parlement (937)

UAntwerpen (912)

FOD Finances (877)

UCL (640)

More...

Resource type

book (1885)

periodical (205)

object (28)

digital (15)

article (6)

More...

Language

Dutch (1366)

French (634)

English (36)

Undetermined (23)

Multiple languages (17)

More...

Year
From To Submit

2019 (21)

2018 (15)

2017 (32)

2016 (18)

2015 (34)

More...
Listing 1 - 10 of 2079 << page
of 208
>>
Sort by

Book
Banques et assurances : les groupes présents en Belgique
Authors: ---
ISBN: 2870750420 Year: 1993 Publisher: Bruxelles CRISP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De keuzes van het Grondwettelijk Hof
Author:
ISBN: 9789048624157 Year: 2015 Publisher: Brugge die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het belang van het werk van het Grondwettelijk Hof is tijdens zijn dertigjarige bestaan voortdurend toegenomen. De manier waarop het tot zijn beslissingen komt, verdient de nodige aandacht, aangezien de meeste grondwettelijke bepalingen vatbaar zijn voor uiteenlopende redelijke interpretaties. Het Hof moet dus keuzes maken met grote maatschappelijke impact. 00In dit werk onderzoekt Toon Moonen welke argumenten het Hof daarbij in overweging kan nemen.


Book
De jaarrekening.
Authors: --- ---
ISBN: 903419812X Year: 2004 Publisher: Antwerpen Standaard,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Buitenlands huispersoneel : normen herbevestigen, slachtoffers beschermen
Author:
ISBN: 9051304935 Year: 2005 Publisher: Brussel Koning Boudewijnstichting

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De onkostenvergoeding
Authors: --- ---
ISBN: 9050955983 9789050955980 Year: 2006 Publisher: Antwerpen Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het taalgebruik voor de arbeidsverhoudingen
Author:
ISBN: 9789048609017 Year: 2011 Volume: 9 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Manuel de droit du travail
Authors: ---
ISBN: 9782804468132 Year: 2014 Publisher: Bruxelles Larcier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Brussel : het kind van de rekening
Authors: ---
ISBN: 9789086790975 Year: 2007 Publisher: Roeselare Roularta Books


Book
Leven rond de fabriek. Honderd jaar sociale en culturele voorzieningen in Brugse bedrijven. 1897-1997. [ Tentoonstelling. Stadsarchief van Brugge, Brugge, van 6 september tot 19 oktober 1997 ]
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9069661225 Year: 1997 Publisher: Brugge Uitgeverij Marc Van de Wiele

Praktisch handboek voor gemeenterecht.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789048615995 Year: 2012 Publisher: Brugge : Die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Op 1 januari 2013 staan we aan het begin van een nieuwe gemeentelijke legislatuur. Tijdens deze legislatuur treden op korte termijn een aantal belangrijke wijzigingen aan het Gemeentedecreet in werking. Met de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus (BBC) vanaf één januari 2014 valt het doek over de nieuwe Gemeentelijke boekhouding (NGB). alle gemeenten dienen, in toepassing van deze beleids- en beheerscyclus, reeds in 2013 het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 en het budget 2014 op te maken. tevens moeten de gemeenteraden nog in 2013 de betrokken beleidsrapporten vaststellen. dit alles betekent een grondige vernieuwing van de planningscyclus en het financieel instrumentarium. Daarnaast nemen wijzigingsbepalingen van het gemeente- en OCMW-decreet een aantal drempels weg voor de samenwerking tussen OCMW's en gemeenten. en wel om in de nieuwe legislatuur mogelijkheden te bieden tot een versterkte samenwerking tussen gemeenten en OCMW's. ook de verhouding tussen de gemeenten en andere lokale besturen is bijgestuurd. Anderzijds zijn verschillende wijzigingsbepalingen in het Gemeentedecreet erop gericht om de lokale democratie in de gemeente te versterken. Zo is er bijvoorbeeld nu voorzien in een procedure om de bestuurbaarheid in een gemeente te herstellen. Deze wijzigingen zijn voor de gemeentebesturen bij de aanvang van de nieuwe legislatuur één van de eerste werkpunten. Dit handboek beoogt voor alle betrokkenen daarbij de krijtlijnen uit te tekenen. Meteen is ook de commentaar op de verzelfstandiging op lokaal vlak in deze editie volledig herwerkt. daarnaast is ook de toelichting bij de federaal gebleven aangelegenheden en de bepalingen van de nieuwe Gemeentewet die nog niet vervangen zijn door het Gemeentedecreet volledig bijgewerkt. De nieuwe uitgave van het praktisch handboek vormt de leidraad voor deze en andere wijzigingen. Zoals van in het begin, blijft het praktisch handboek een mengvorm van commentaar en praktijkvoorbeelden en is daardoor een onmisbare leidraad voor allen die bij de gemeentelijke werking betrokken zijn.

Listing 1 - 10 of 2079 << page
of 208
>>
Sort by