Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Book
In de wereld, maar niet van de wereld : een IPB-werkboek over christenen en economie.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9068580604 Year: 1995 Publisher: Brussel LICAP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In oktober 1992 startte het Interdiocesaan Pastoraal Beraad een studie- en overlegproject over de verantwoordelijkheid van christenen t.a.v. de huidige economische en maatschappelijke problemen. Dit beraad mondde uit in een werkboek dat nu voor u ligt.Dit boek is het resultaat van intens overleg tijdens vergaderingen van het IPB. Gezien de samenstelling van het IPB was dit gesprek beslist geen gemakkelijke opgave. Afgevaardigden van alle katholieke organisatie, bewegingen en structuren en de bisschoppen brachten immers elk hun eigen aandachtspunten aan. Ondanks de moeilijke materie was de betrokkenheid tijdens de hele duur van het beraad erg groot.Gedurende de 2 jaar waarin we aan dit thema hebben gewerkt, verleenden vele deskundigen buiten het IPB hun medewerking aan dit project. We willen hen in dit voorwoord uitdrukkelijk voor hun inzet bedanken.Bij dit overleg zijn studiediensten, denkkernen binnen de christelijke organisaties en bewegingen, vertegenwoordigd in het IPB intens betrokken, niet alleen in het aanreiken van handelingsmodellen, maar ook in het kritisch amenderen van de ontwerpteksten.


Book
Kiemkracht.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9020932268 9789020932263 Year: 1998 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

51

Keywords

Secondary education --- basisonderwijs --- godsdienst --- Primary education --- HO (hoger onderwijs) --- katholiek onderwijs --- buitengewoon onderwijs --- onderwijs --- School management --- christelijke zingeving --- Higher education --- SO (secundair onderwijs) --- Flanders --- 371.058 --- 37.017.93 --- #GSDBP --- #SBIB:022.TOND --- #SBIB:316.334.1O100 --- Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (1993-heden) --- bezinning --- C6 --- opvoeding --- schoolpastoraal --- inrichtende machten --- personeelsbeleid --- onderwijssysteem --- na 1945 (x) --- pastoraal --- VSKO --- pedagogiek --- 451 --- Godsdienst --- Hoger onderwijs --- Katholiek onderwijs --- Lager onderwijs --- Lerarenopleiding --- Multicultureel --- Onderwijs --- Onderwijs-toekomst --- Pastoraal --- Secundair onderwijs --- 37.017.93 Godsdienstige opvoeding --- Godsdienstige opvoeding --- 371.058 Bijzonder onderwijs. Confessioneel onderwijs. Particulier onderwijs. Vrij onderwijs. Autonome scholen. Neutraal onderwijs. Particuliere scholen --(bestuur en beheer) --- Bijzonder onderwijs. Confessioneel onderwijs. Particulier onderwijs. Vrij onderwijs. Autonome scholen. Neutraal onderwijs. Particuliere scholen --(bestuur en beheer) --- Filosofie van het onderwijs --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Onderwijs; België; algemeen --- (zie ook: teleonderwijs) --- Catholic Church --- Education --- Flanders (Belgium) --- Congresses --- 37.014.543 --- 612 --- katholiek onderwijs - vrij onderwijs --- Naslagwerken muziekpedagogiek en didactiek - Muziekpedagogiek in Vlaanderen --- Conferences - Meetings --- Vlaanderen --- 37.018 --- 451.2 --- 450.41 --- Katholiek onderwijs; identiteit

Listing 1 - 2 of 2
Sort by