Listing 1 - 10 of 58 << page
of 6
>>
Sort by

Periodical
Statistique judiciaire de la Belgique.
Author:
ISSN: 07722303 Publisher: Bruxelles : I.N.S. (Institut national de statistique).

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Statistical science --- Law --- Belgium


Book
Gerechtstolken / -vertalers, medewerkers van het gerecht : opleiding en organisatie van het beroep
Author:
Year: 1999 Publisher: Antwerpen Vanden Bosch

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Meertalig rechtswoord, rijkere rechtsvinding : interpretatie van rechtsteksten in meer dan één taal door middel van vergelijking der verscheidene versies
Author:
Year: 1973 Publisher: Gent Story-Scientia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Le droit et le théâtre
Author:
Year: 1895 Publisher: Bruxelles Larcier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
A treatise on the law of food, drugs and cosmetics
Author:
Year: 1942 Publisher: Cincinnati Anderson

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Understanding justice : an enquiry into interpreting in civil justice and mediation
Author:
ISBN: 9781911371243 Year: 2016 Publisher: Hendon Middlesex University

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Gerechtelijke statistiek van België
Author:
ISSN: 07722311 Year: 1931 Publisher: Brussel Ministerie van justitie

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Auteurscontracten voor educatieve en wetenschappelijke uitgaven.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789049614591 9049614590 Year: 2016 Publisher: Brugge Vanden Broele

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Educatieve en wetenschappelijke auteurs leveren een fundamentele bijdrage aan de informatiemaatschappij. Uitgevers spelen op hun beurt een cruciale rol om de kennis van de auteurs over te brengen. Maar auteurs zijn geen uitgevers. Ze zijn over het algemeen dan ook niet vertrouwd met de auteursrechten en met de manier waarop daar in de praktijk mee wordt omgegaan.Niet verwonderlijk dus, dat auteurs heel wat vragen hebben. Enerzijds over auteursrechten an sich, anderzijds over de fiscale en sociale zekerheidsaspecten die op die rechten betrekking hebben. Ook reprografierecht, leenrecht en thuiskopie roepen vragen op.Heldere antwoorden op deze vragen vindt u in het eerste deel van het boek "Auteurscontracten voor educatieve en wetenschappelijke uitgaven".Het tweede deel van deze uitgave behandelt de auteursovereenkomst en grijpt hiervoor gretig uit de praktijk. Hoe? Door een 110-tal overeenkomsten, die op dit ogenblik door uitgevers worden gebruikt, te analyseren. De auteurs verstrekken zo een helder inzicht in wat er op het vlak van auteursrechten in Vlaanderen omgaat.Deze systematische analyse wordt aangevuld met een samenvattend en globaal overzicht, waarin de essentiële punten uit de auteursovereenkomsten aan bod komen.Het boek sluit af met enkele tips die zowel auteurs als uitgevers kunnen gebruiken bij het sluiten van auteursovereenkomsten.


Book
Computers and telecommunications : is there a lawyer in this room?
Authors: --- ---
ISBN: 9064395799 9789064395796 Year: 1989 Volume: 8 Publisher: Bruxelles Story-Scientia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 58 << page
of 6
>>
Sort by