Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by

Book
De kunst van het ouder worden: de grote filosofen over ouderdom
Authors: ---
ISBN: 9789026322563 Year: 2010 Publisher: Amsterdam Ambo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Memory, history, forgetting
Author:
ISBN: 9780226713427 9780226713410 Year: 2004 Publisher: Chicago, Ill. University of Chicago Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Reizen met dochters
Authors: ---
ISBN: 9789460010309 Year: 2009 Publisher: Antwerpen Vrijdag

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat hebben een pauw, Lodewijk XV en een Opel gemeen? Dat ze willen verleiden; de eerste met een prachtige, maar onpraktische staart, de tweede door in Versailles een lusthof te bouwen voor zijn maîtresse, de derde wiens achtersteven geïnspireerd is op een sensuele bilpartij. Verleiden is van alle tijden en alle plaatsen. Mannetjes verleiden vrouwtjes om gekozen te worden. Verleiden is de beschaafde aanzet tot voortplanting. Bij dieren doen de mannetjes daarbij vooral een beroep op hun lichamelijke ornamenten, hun indrukwekkende gewei, hun kleurrijke verenkleed, hun danskunst. Mensen kunnen zich andere zaken toe-eigenen die hun persoonlijkheid in de verf zetten: mooie kleren, een bijzonder huis, een snelle wagen.


Book
Hoe word ik gelukkig? Een zelfhulpboek
Author:
ISBN: 9789025340001 Year: 2009 Publisher: Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Therapeuten willen nogal eens de nadruk leggen op ontspannen en loslaten, terwijl het om inspannen en vasthouden gaat. Als u zich leeg voelt, stop er wat in. Als u uzelf wilt vinden, neem een ander in u op.’ In Hoe word ik gelukkig? geeft Guus Kuijer een simpel antwoord op de vraag die in de titel wordt gesteld: wie leert van een ander, over een ander of met een ander, heeft een rijk leven. Wie zoekt naar de ziel van onze fascinerende wereld en niet al te zeer naar zijn eigen ik, heeft een goede kans op geluk. God is daarbij niet nodig: de sleutelwoorden zijn interesse en passie. Het is van geen belang of die hartstocht Goya en Van Gogh geldt, een zeldzame paddensoort of voetbal, als zij maar welgemeend is. En wie zich werkelijk verdiept in een ander is niet langer vatbaar voor xenofobie, waardoor ook de wereld wat gelukkiger wordt.


Book
Afscheid in schoonheid : begrafenisondernemers over de laatste dienst
Author:
ISBN: 9789461311696 Year: 2013 Publisher: Leuven Van Halewyck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Begrafenisondernemers uit heel Vlaanderen en Brussel ontsluieren in 'Afscheid in schoonheid' trots het mysterie dat vaak nog rond hun beroep hangt. Met authentieke anekdotes over vroeger en nu schetsen ze niet alleen de evolutie van hun job, maar laten ze ook in hun hoofd en hart kijken.


Book
Een vizie op de dood 1790 - 1914 : kerk, vrijdenkerij, esoterie, spritisme
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9071879011 Year: 1988 Publisher: Gent : Koninklijke bond der Oostvlaamse volkskundigen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Tweede druk. 28 Annex bij de tentoonstelling : Rendez-vous met magere Hein (N11745)


Book
Ik, mezelf en wij : over de constructie van onze identiteit
Author:
ISBN: 9789058678898 Year: 2011 Publisher: Leuven Lipsius


Book
Mensen : een inleiding in de culturele antropologie
Author:
ISBN: 9789020985740 Year: 2009 Publisher: 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

werkte de eminente Gentse professor Rik Pinxten samen met een jonge generatie Vlaamse antropologen. Een centrale gedachte is dat we in een gemengde maatschappij leven, met een grote raciale vermenging, een verregaande verstedelijking en een toenemende afhankelijkheid tussen mensen onderling. In het eerste van 4 delen wordt ingegaan op de antropologische wetenschap, haar methodologie en de verschillende deeldisciplines. Daarna wordt de mens geschetst als een sociaal-cultureel wezen, dat functioneert binnen een familiale en economische context. Vervolgens is er aandacht voor de mens als scheppend wezen, dat een maatschappij weet uit te bouwen waarbinnen taal, kennis, religie, kunst en architectuur een belangrijke rol spelen. Tot slot bekijken de auteurs de evolutie van de mens in tijd en ruimte, met aandacht voor het belang van het multiculturele debat en interculturele vaardigheden. Elk hoofdstuk sluit af met kernwoorden en een bibliografie. Tussen de hoofdstukken door zijn er verhelderende casestudy's

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by