Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
Pierres et marbres de Wallonie = : Stenen en marmers van Wallonie
Authors: --- ---
ISBN: 2871430683 Year: 1990 Publisher: Bruxelles : Archives d'architecture moderne,


Book
Le chômage en Belgique de 1929 à 1940 : son histoire, son actualité
Authors: --- ---
ISBN: 2804009734 Volume: *6


Book
De werkloosheid in België : 1929-1940
Authors: ---
ISBN: 9064456259 Year: 1989 Publisher: Berchem EPO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

History of Belgium and Luxembourg --- anno 1930-1939 --- Belgique --- België --- Chômage --- Geschiedenis van de nieuwste tijden --- Histoire contemporaine --- Werkloosheid --- Unemployment --- Unemployment insurance --- Assurance-chômage --- History --- Government policy --- Histoire --- Politique gouvernementale --- arbeid --- werkloosheid --- 1929 - 1940 --- Insurance, Unemployment --- Histoire sociale --- Werkloosheid ; België ; 1918-1945 --- 331.56 <493> --- 331.66 --- 368.4 --- P091 --- -Insurance, Unemployment --- -Unemployment --- -#SBIB:949.3H2 --- #SBIB:316.334.2A350 --- KADOC (x) --- 949.3.035 --- belgie --- BE / Belgium - België - Belgique --- 331.100 --- 332.691 --- 331.224 --- 331.20 --- 332.630 --- Joblessness --- Employment (Economic theory) --- Full employment policies --- Labor supply --- Manpower policy --- Right to labor --- Underemployment --- Unemployment benefits --- Unemployment compensation --- Income maintenance programs --- Insurance --- Werkloosheid. Arbeidsreserve--België --- werkloosheid - volledige werkloosheid (zie ook 368.44) --- sociale zekerheid - sociale verzekering --- geschiedenis --- -History --- -Government policy --- -Economische en sociale geschiedenis van België --- Arbeidssociologie: werkloosheid: algemeen --- chomage --- belgique --- Economische geschiedenis: algemeenheden. --- Evolutie van de arbeidsmarkt. --- Handarbeiders (sociale geschiedenis). --- Sociale geschiedenis: algemeenheden. --- Strijd tegen de werkloosheid: algemeen. Theorie en beleid van de werkgelegenheid. Volledige werkgelegenheid. --- Sociale geschiedenis: België --- Sociale geschiedenis: België. --- 331.56 <493> Werkloosheid. Arbeidsreserve--België --- Chômage --- Assurance-chômage --- #SBIB:949.3H2 --- Economische en sociale geschiedenis van België --- Economische geschiedenis: algemeenheden --- Sociale geschiedenis: algemeenheden --- Handarbeiders (sociale geschiedenis) --- Strijd tegen de werkloosheid: algemeen. Theorie en beleid van de werkgelegenheid. Volledige werkgelegenheid --- Evolutie van de arbeidsmarkt --- Belgium --- 1929-1940


Book
Belgische werkgelegenheid in een mondialiserende economie : impact op de micro-economische en de geografisch-territoriale structuur
Authors: --- --- ---
ISBN: 9038205600 Year: 2003 Volume: *7 Publisher: Gent : Academia press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Labour market --- Trade theory --- Belgium --- Belgique ; économie --- België ; economie --- Globalisation --- Globalisering --- 331.626 --- P100 --- 330.191.6 --- 331.5 <493> --- 911.3:33 <493> --- 339 --- 331.526 (493) --- Academic collection --- #SBIB:316.334.2A330 --- #A0404A --- 450 Werkgelegenheid en arbeid --- 331.4 --- 339.1 --- België --- BE / Belgium - België - Belgique --- 332.691 --- 338.40 --- 331.32 --- 338.32 --- 380.23 --- tewerkstelling - werkgelegenheid - tewerkstellingsvraagstukken - tewerkstelling en werkgelegenheid, evolutie --- internationaal --- wereldeconomie - internationale economie --- Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen)--België --- Economische geografie--België --- Handel. Internationale economische betrekkingen. Wereldeconomie --binnenlandse als buitenlandse handel; zie ook {339.3} en {339.5} --- Levels of employment. Employment situation, conditions--België --- Arbeidssociologie: regionale arbeidsmarktstudies --- Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --- Handelstheorie --- Evolutie van de arbeidsmarkt. --- Industrieel beleid: algemeenheden. --- Structuur van de economie. --- Vestigingsplaats en specialisatie van de productie. Ondernemingscentra. --- Vorming van internationale prijzen. Internationale gelijkheden en verschillen. Concurrentievermogen. --- Geografie --- Algemeen. --- 339 Handel. Internationale economische betrekkingen. Wereldeconomie --binnenlandse als buitenlandse handel; zie ook {339.3} en {339.5} --- 331.5 <493> Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen)--België --- 331.526 (493) Levels of employment. Employment situation, conditions--België


Book
AGC Glass Building
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9782873868826 9782873868833 9782873868840 2873868848 Year: 2014 Publisher: Bruxelles : Éditions Racine,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This book retraces the history of this project and its construction in Louvain la Neuve, Belgium. AGC Glass Building is one of the biggest passive energy offices in Belgium. 'ACG Glass Building' is a scientific work of reference for energy conscious construction. The sketches, drawings, photos, and explanations show all the aspects of the realization of an office supporting ecological sustainability.

Keywords

Architecture and energy conservation --- Office buildings --- Architecture durable --- Constructions --- Immeubles de bureaux --- Économies d'énergie --- Conception et construction --- Samyn, Philippe, --- Samyn et Associés --- Louvain-la-Neuve (Belgium) --- Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique) --- Buildings, structures, etc. --- AGC Glass Building --- Energieneutrale gebouwen --- Ingenieurswetenschappen en architectuur 2013 Ph. Samyn --- Samyn, Philippe °1948 (°Gent, België) --- De Coninck, Jan --- Duurzame architectuur 21ste eeuw --- Bedrijfsgebouwen hoofdvestigingen Louvain-la-Neuve AGC Glass Building --- Bureaugebouwen (architectuur) --- Kantoorgebouwen (architectuur) --- Bedrijfsgebouwen --- Bouwmaterialen glas, vensterglas, spiegelglas --- Architectuurgeschiedenis 2000 - 2050 België --- Architecture et économies d'énergie --- Samyn et Associés --- Architecture et économies d'énergie --- Samyn, Philippe --- Louvain-la-Neuve --- 725.23 --- 725.2 --- 72.07 --- 691.6 --- 72.039(493) --- Ingenieurswetenschappen en architectuur ; 2013 ; Ph. Samyn --- Belgische architecten --- Plissart, Marie-Françoise --- Duurzame architectuur ; 21ste eeuw --- Glasarchitectuur --- Bedrijfsgebouwen ; hoofdvestigingen ; Louvain-la-Neuve ; AGC Glass Building --- Architecten. Stedenbouwkundigen A - Z --- Bouwmaterialen ; glas, vensterglas, spiegelglas --- Architectuurgeschiedenis ; 2000 - 2050 ; België --- Construction passive --- Architecture sur pilotis --- Architecture de verre --- Bâtiment de bureaux --- Performance énergétique --- Immeuble de bureaux --- Louvain-la-neuve --- Glass construction --- Belgium --- Designs and plans --- Architecture [Modern ] --- 21st century --- PXL-Tech 2014 --- bouwkunde --- duurzaam bouwen --- energie-neutraal --- opleiding bouw --- Constructions.


Book
Modern Belgium
Authors: --- ---
ISBN: 0930664108 Year: 1990 Publisher: Palo Alto : The Society for the Promotion of Science and Scholarship,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Regional documentation --- Belgium --- Constitutional law --- Droit constitutionnel --- Belgique --- Politics and government --- Foreign relations --- Politique et gouvernement --- Relations extérieures --- Belgium. --- BE / Belgium - België - Belgique --- 336.61 --- 37 --- Financieel beleid. --- Geografische economie. Monografieën van streken en landen. --- 333.432.8 --- 333.420.0 --- Internationale monetaire organisatie. Internationaal Muntfonds. Algemene leningovereenkomsten. --- Theorieën in verband met de keuze van de geldstandaard. Currency substitution. Foreign currency deposits. --- 338.6 --- Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. --- 338.012 --- 338.753.0 --- Energie (productiefactor). --- Energie: algemeenheden. --- 333.101 --- 333.480 --- Banksysteem en bankstelsel. --- Geldstelsel. --- 338.046.2 --- Kleine en middelgrote bedrijven. --- 342.4 --- Grondwet. Staathervorming. --- 338.78 --- Diensten. Non-profitsector. --- 332.691 --- Evolutie van de arbeidsmarkt. --- 382.30 --- Handels- en wisselpolitiek in hun verband met de buitenlandse handel: algemeenheden. --- 331.30 --- Economische toestand. --- 330.580 --- Gecontroleerde economie. Geleide economie. Welvaarststaat. Algemeenheden. --- 323.0 --- Binnenlandse politiek: algemeenheden. --- 840 --- Muziekgeschiedenis: essays (histor. onderwerpen, literaire analyses) --- België --- Kennis van land en volk: België --- geschiedenis --- 338.721 --- Structuur en evolutie van de landbouwindustrie. --- 368.40 --- Sociale voorzorg en verzekeringen. Sociale zekerheid: algemeenheden. --- 325 --- Koloniale politiek. --- 334.152.0 --- Betrekkingen tussen de Europese Gemeenschappen en de lidstaten: algemeenheden. --- 332.10 --- Betrekkingen tussen werkgevers en werknemers. Organisatie van de arbeidsverhoudingen in de industrie: algemeenheden. --- 333.110 --- 333.825 --- 333.80 --- 333.820 --- Centrale banken en parastatale kredietinstellingen: algemeen. Overheidsbemoeiïng inzake organisatie en verdeling van het krediet. --- Deviezenpolitiek. Interventies. --- Geld-, bank- en kredietpolitiek. Kapitaalmarkt en -rente: algemeenheden. --- Geldbeleid, bankbeleid en kredietbeleid: algemeenheden. --- 338.76 --- 338.750 --- Bouwindustrie. Onroerende bouwwerken. --- Verwerkende nijverheid: algemeenheden. --- 338 <493> --- #ECO:01.01:economie algemeen --- 311.0 --- 331.100 --- #ECO:05.01:landen België --- 3 --- 92 --- 32 --- 33 --- 203 --- (493) --- $?$90/11 --- 308 <493> --- 949.3.04 --- Economische situatie. Economische structuur van bepaalde landen en gebieden. Economische geografie. Economische produktie.economische produkten. Economische diensten--België --- Demografie. Algemene fenomenen: algemeenheden. --- Economische geschiedenis: algemeenheden. --- Geschiedenis. --- Sociografie. Algemene beschrijving van de gemeenschappen (Sociologie). --- België. --- Kennis van land en volk: België. --- geschiedenis. --- Histoire. --- History. --- 92 Geschiedenis. --- 92 Histoire. --- 92 History. --- 338 <493> Economische situatie. Economische structuur van bepaalde landen en gebieden. Economische geografie. Economische produktie.economische produkten. Economische diensten--België --- Relations extérieures --- Academic collection --- Centrale banken en parastatale kredietinstellingen: algemeen. Overheidsbemoeiïng inzake organisatie en verdeling van het krediet --- Demografie. Algemene fenomenen: algemeenheden --- Economische geschiedenis: algemeenheden --- Economische toestand --- Financieel beleid --- Geografische economie. Monografieën van streken en landen --- Geschiedenis --- Sociografie. Algemene beschrijving van de gemeenschappen (Sociologie) --- Institutions politiques --- Conditions sociales --- Civilisation --- Histoire --- Social conditions --- Civilization --- History --- 1914 --- -Belgium. --- Civilisation.

Listing 1 - 7 of 7
Sort by