Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Valpreventie bij thuiswonende ouderen met verhoogd risico
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789033462870 Year: 2006 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Op basis van de `state of the art' werden voor de praktijk haalbare en werkbare instrumenten ontwikkeld voor een multidisciplinaire aanpak van valproblematiek bij thuiswonende ouderen met verhoogd risico. Meer in het bijzonder werd een instrumentarium samengesteld voor het opsporen van ouderen met hoog risico (case finding), het opsporen van gekende risicofactoren en oorzaken (multifactorieel assessment) en aanpak en behandeling (multifactoriële interventies). Dit instrumentarium is bedoeld voor huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten.


Book
Competenties van verpleegkundigen en verzorgenden in begeleiding van en zorg voor mensen met dementie
Author:
ISBN: 9789044125108 Year: 2009 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Inleiding: situering en voorgeschiedenis2. Doelstellingen van het onderzoek3. Onderzoeksmethoden4. Onderzoeksresultaten en verwerking5. ConclusiesBijlage 1: visie op zorgBijlage 2: Verzorgende competentiesBijlage 3: Verpleegkundige competenties


Book
Praktisch gezondheidsrecht
Authors: ---
ISBN: 9789030689942 Year: 2019 Publisher: Antwerpen De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Praktisch gezondheidsrecht is een duidelijke juridische gids voor studenten uit de medische en paramedische professionele bachelor. Advocaten en docenten Luc Haegeman en Kathleen Van Cauter schreven het basisleerboek Praktisch gezondheidsrecht. Uw studenten geraken vertrouwd met enkele begrippen uit het algemeen recht, waarna de focus verschuift naar gezondheidsrecht.- Boordevol voorbeelden uit de dagelijkse praktijk;- oefeningen in het boek en online (http://praktischrecht.deboeck.com);- (korte) verklarende woordenlijst en wetgeving in toegankelijke bewoordingen.De gids schept een adequaat juridisch kader voor zowel de zorgverstrekker als de patiënt, met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheid van de zorgbeoefenaar (strafrechtelijk en burgerrechtelijk) en de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen.Ten slotte is er een praktijkgericht overzicht van onderwerpen op het raakvlak tussen de gezondheidszorg en het publiek en privaat recht opgenomen.Bron : http://www.deboeck.be


Book
Verpleegkundigen in Vlaamse Woonzorgcentra. Resultaten van een studie naar vraag en aanbod (2009-2010)
Author:
ISBN: 9789054877363 Year: 2010 Publisher: Brussel ASP : Academic & Scientific Publishers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit onderzoeksrapport beoogt de visualisatie van vraag en aanbod aan verpleegkundigen in de Vlaamse woonzorgcentra. Het wil directeurs en personeelsverantwoordelijken van woonzorgcentra inzicht geven in de wijze waarop zij verpleegkundigen aanwerven en in welk profiel deze verpleegkundigen daadwerkelijk hebben. Bovendien wil het een antwoord geven op de beweegredenen van studenten verpleegkunde om te kiezen voor de sector, en de visie verwoorden van verpleegkundigen in de residentiele ouderenzorg op hun jobinhoud. Vanuit de resultaten worden er ten slotte suggesties gedaan en beleidsmaatregelen voorgesteld waaraan de sector samen met de bevoegde ministers op korte en lange termijn wil werken.


Book
Verpleegkundige beroepsethiek
Author:
ISBN: 9789059317659 Year: 2011 Publisher: Den Haag Boom Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe gaan verpleegkundigen om met ethische problemen in de patiëntenzorg? Welke mogelijkheden zien ze zelf? In drie op ware gebeurtenissen gebaseerde casus worden verschillende manieren beschreven waarop verpleegkundigen met ethische problemen omgaan. Die manieren zijn: op basis van een eigen rol, een eigen domein of een eigen ethiek. We zien verpleegkundigen streven naar een positie als belangenbehartiger van de patiënt, als zelfstandig beroepsbeoefenaar met een eigen beroepsdomein en uitgaan van de zorgethiek. Het lezen van de patiëntengeschiedenissen maakt al veel duidelijk. In alle verhalen komt het belang van een persoonlijke relatie tussen verpleegkundige en patiënt naar voren. Het is een voorwaarde om de rol van belangenbehartiger voor patiënten te kunnen opnemen. De verpleegkundigen in de casus worstelen met hun verantwoordelijkheden. Wat heeft voorrang, de relatie met de patiënt en diens zorgbehoefte, de protocollen en regels en richtlijnen van de beroepsgroep of de eisen van de instelling waar wordt gewerkt? Het balanceren van alle verantwoordelijkheden blijkt een hele opgave. Er is veel belangstelling bij verpleegkundigen voor de zorgethiek. Bij toepassing ervan wordt duidelijk dat de zorgethiek sterker en praktischer wordt als er tegelijkertijd ook aandacht is voor het eigen verpleegkundige domein en de eigen verpleegkundige rol van belangenbehartiger.Verpleegkundige beroepsethiek sluit af met concrete voorstellen hoe verpleegkundigen hun praktisch oordeelsvermogen kunnen ontwikkelen en in de dagelijkse beroepspraktijk samen met patiënten kunnen afwegen wat voor die patiënten goed is en hoe ze daarnaar kunnen handelen.


Book
Omgangskunde : de oudere zorgvrager : oud worden
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9068581414 9789068581416 Year: 1998 Publisher: Z.p. Licap


Book
Zakwoordenboek van de ouderenzorg
Authors: --- ---
ISBN: 9789062286584 Year: 2008 Publisher: Doetinchem Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boekje bevat informatie over datgene wat specifiek met de oudere zorgvrager te maken heeft, zoals wetgeving, zorgvormen, mantelzorg, woonvoorzieningen, ouderdomsziekten, hulp- en geneesmiddelen, euthanasie, palliatieve sedatie, wel of niet reanimeren, handelings- en wilsonbekwaamheid, erfrecht en successierecht.


Book
Praktisch gezondheidsrecht
Authors: ---
ISBN: 9789045559629 Year: 2017 Publisher: Antwerpen De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Praktisch gezondheidsrecht is een duidelijke juridische gids voor studenten uit de medische en paramedische professionele bachelor. Advocaten en docenten Luc Haegeman en Kathleen Van Cauter schreven het basisleerboek Praktisch gezondheidsrecht. Uw studenten geraken vertrouwd met enkele begrippen uit het algemeen recht, waarna de focus verschuift naar gezondheidsrecht.- Boordevol voorbeelden uit de dagelijkse praktijk;- oefeningen in het boek en online (http://praktischrecht.deboeck.com);- (korte) verklarende woordenlijst en wetgeving in toegankelijke bewoordingen.De gids schept een adequaat juridisch kader voor zowel de zorgverstrekker als de patiënt, met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheid van de zorgbeoefenaar (strafrechtelijk en burgerrechtelijk) en de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen.Ten slotte is er een praktijkgericht overzicht van onderwerpen op het raakvlak tussen de gezondheidszorg en het publiek en privaat recht opgenomen.Bron : http://www.deboeck.be


Book
Omgangskunde : de oudere zorgvrager : psychische veranderingen bij het ouder worden
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9068581449 9789068581447 Year: 1998 Publisher: Z.p. Licap


Book
Omgangskunde : de oudere zorgvrager : sociale veranderingen bij het ouder worden
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9068581457 9789068581454 Year: 1998 Publisher: Z.p. Licap

Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by