Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Book
Jongleren met zorg : enkele pijnpunten
Author:
ISBN: 9789054876595 Year: 2009 Publisher: 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

n ooit ter discussie. Het lijkt allemaal gemakkelijk omdat er veel technische hulpmiddelen zijn. Maar zorg gaat niet over techniek, zorg gaat over mensen. Wie mensen zegt, zegt ethiek. Ethiek is weliswaar een theorie, maar vooral een manier van handelen in de praktijk, de zorgpraktijk in dit geval. De biomedische ethiek is prominent aanwezig in de westerse geneeskunde. Zij wil vier principes honoreren: autonomie, weldoen, geen kwaad doen en rechtvaardigheid. Daarnaast kent de moderne geneeskunde ook een zorgethiek, die licht werpt op de praktische implicaties van zorg en onderscheid maakt tussen vier zorgniveaus: opmerken van de zorgvraag, zorg dragen voor, het direct zorgende zelf en beoordeling van de ontvangen zorg.In deze bundel proberen verschillende zorgverstrekkers deze ethiek toe te passen in hun eigen dagelijkse praktijk. Een interniste herdefinieert de vier principes en komt tot het trio solidariteit, zorg en rechtvaardigheid. Een verpleegkundige bespreekt deze richtlijnen vanuit zijn specifi eke werkvloer, het operatiekwartier. Een andere verpleegkundige probeert vanuit haar religie zorg te verlenen aan zwangere vrouwen. Voor de pediater blijkt medicatiegebruik bij jongeren een zorgenkindje te zijn. Natuurlijk is er de ombudsman om aandacht te schenken aan een van de grootste pijnpunten in de zorg, namelijk slechte communicatie tussen zorgverstrekker en zorgontvanger. Tot slot blijkt de huisarts altijd aanwezig om te allen tijde noden te lenigen. De bewuste huisarts bespreekt een vijfde niveau dat aan de zorgethiek dient te worden gekoppeld, de zorg voor de zorgverstrekker zelf: de zelfzorg.Kortom, ondanks goed uitgewerkte richtlijnen komt het er in de praktijk op aan te blijven jongleren met zorg.


Book
Human dignity, human rights, and responsibility : the new language of global ethics and biolaw
Author:
ISBN: 9780262017978 9780262525978 0262017970 Year: 2012 Publisher: 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

n dignity has been enshrined in international agreements and national constitutions as a fundamental human right. The World Medical Association calls on physicians to respect human dignity and to discharge their duties with dignity. And yet human dignity is a term - like love, hope, and justice - that is intuitively grasped but never clearly defined. Some ethicists and bioethicists dismiss it; other thinkers point to its use in the service of particular ideologies. In this book, Michael Barilan offers an urgently needed, nonideological, and thorough conceptual clarification of human dignity and human rights, relating these ideas to current issues in ethics, law, and bioethics. Combining social history, history of ideas, moral theology, applied ethics, and political theory, Barilan tells the story of human dignity as a background moral ethos to human rights. After setting the problem in its scholarly context, he offers a hermeneutics of the formative texts on Imago Dei; provides a philosophical explication of the value of human dignity and of vulnerability; presents a comprehensive theory of human rights from a natural, humanist perspective; explores issues of moral status; and examines the value of responsibility as a link between virtue ethics and human dignity and rights. the author accompanies his theoretical claim with numerous practical illustrations, linking his theory to such issues in bioethics as end-of-life care, cloning, abortion, torture, treatment of the mentally incapacitated, the right to health care, the human organ market, disability and notions of difference, and privacy, highlighting many relevant legal aspects in constitutional and humanitarian lawBron: The MIT-press

The politics of life itself : biomedicine, power and subjectivity in the twenty-first century
Author:
ISBN: 9780691121901 9780691121918 0691121915 0691121907 9786612458293 1400827507 1282458299 Year: 2007 Publisher: Princeton : University press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

enturies, medicine aimed to treat abnormalities. But today normality itself is open to medical modification. Equipped with a new molecular understanding of bodies and minds, and new techniques for manipulating basic life processes at the level of molecules, cells, and genes, medicine now seeks to manage human vital processes. The Politics of Life Itself offers a much-needed examination of recent developments in the life sciences and biomedicine that have led to the widespread politicization of medicine, human life, and biotechnology.Avoiding the hype of popular science and the pessimism of most social science, Nikolas Rose analyzes contemporary molecular biopolitics, examining developments in genomics, neuroscience, pharmacology, and psychopharmacology and the ways they have affected racial politics, crime control, and psychiatry. Rose analyzes the transformation of biomedicine from the practice of healing to the government of life; the new emphasis on treating disease susceptibilities rather than disease; the shift in our understanding of the patient; the emergence of new forms of medical activism; the rise of biocapital; and the mutations in biopower. He concludes that these developments have profound consequences for who we think we are, and who we want to be.


Book
Zorgethiek in praktijk : de basis
Authors: --- ---
ISBN: 9789401450539 Year: 2018 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe maken professionele zorgverleners het verschil voor mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd? Ziek zijn of ouder worden is verwarrend: mensen verliezen de vertrouwde grond onder de voeten en ervaren angst voor wat de toekomst zal brengen, of voor verlies van waardigheid. Zeker dan wil iemand zich beschermd voelen, beluisterd en geholpen. Zorgverleners die dat (in)zien, (door)voelen en laten merken in de dagelijkse zorg zijn als een warme, goed passende jas. Zorg verlenen is immers bovenal mensenwerk. Je leert het niet 'van moeten', wel van het ‘ont-moeten’. Je wordt het met vallen en opstaan, door jezelf op de juiste wijze raakbaar te maken. Over die boeiende reis naar de ander, vanuit jezelf en terug, gaat dit boek. Zorgethiek in praktijk reikt professionals en studenten een basis aan om een betrokken relatie op te bouwen met zorgontvangers, waarbij die laatsten echt ervaren dat het er je als zorgverlener om te doen is dat het goed met hen gaat. Op basis van de juiste deelcompetenties, voorbeelden en praktijkverhalen biedt het zo een houvast om zorgethiek centraal te stellen in het zorgproces.


Book
Recente ontwikkelingen in het gezondheidsrecht
Author:
ISBN: 9789046544044 Year: 2012 Publisher: Mechelen : Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

f in de bestreken periode eerder beperkt, om voor de hand liggende redenen. Er zijn de wet van 31 maart 2010 tot vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg en de wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek, die uitvoerig wordt besproken in dit boek.Daarnaast zijn er wijzigingen die in het kader van meer omvattende wetgeving tot stand kwamen zoals het gewijzigde artikel 458bis Sw.Het meest opvallend in deze periode is het (vergeleken met vroegere jaren) hoog aantal arresten van het Hof van Cassatie, een twintigtal, met een gezondheidsrechtelijke relevantie. Bovendien betreffen zij niet alleen de klassieke gezondheidsrechtelijke themas zoals erelonen, medisch beroepsgeheim, medisch tuchtrecht en het statuut van de ziekenhuisarts. Ook minder traditionele en juist daarom zo boeiende themas als sterilisatie, de verplichting een patiënt te informeren over een zeldzaam maar ernstig risico, het inzagerecht in het patiëntendossier en hulp bij zelfdoding werden aan het Hof voorgelegd. Het wachten is nu op een arrest van het Hof over de ontvankelijkheid van een vordering van een kind dat met een ernstige aandoening is ter wereld gekomen na een mislukte prenatale diagnose.


Book
Streven naar een fixatiearme thuiszorg
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789462927476 Year: 2016 Publisher: 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

eerste praktijkrichtlijn voor een fixatiearme thuiszorg verduidelijkt het concept, de impact, de gevolgen en de ethische en juridische aspecten van fysieke fixatie in de thuiszorg. Daarnaast wil de richtlijn zorgverleners van de eerste lijn ondersteunen bij het beslissingsproces en het verantwoord gebruik van fysieke fixatie. Ook alternatieve maatregelen komen aan bod.Vrijheidsbeperkende maatregelen vormen een complex probleem in de gezondheidszorg. De ernstige negatieve gevolgen voor de patiënt, de familie en de zorgverleners zijn evident. En toch worden deze maatregelen nog te vaak toegepast.Met de stijgende vraag naar thuiszorg zal ook de vraag naar vrijheidsbeperkende maatregelen toenemen. Die evolutie zet de ethische en juridische vragen op scherp. Het is dan ook hoog tijd voor een praktijkrichtlijn over het gebruik van fysieke fixatie in de thuiszorg, die zorgverleners en stakeholders sensibiliseert om deze maatregelen zo veel mogelijk te mijden en enkel als laatste redmiddel in te schakelen.De praktijkrichtlijn Streven naar een fixatiearme thuiszorg is richtinggevend en is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren in situaties waarbij fysieke fixatie wordt toegepast of overwogen. Dit boek richt zich tot thuisverpleegkundigen, huisartsen en andere professionele thuiszorgactoren, zoals ergotherapeuten, kinesitherapeuten, zorgkundigen en opvoeders.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by