Narrow your search
Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
Klinische genetica
Authors: --- ---
ISBN: 9031339393 9789031339396 9789031394371 9031394378 Year: 2005 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Stormachtig en spectaculair: zo zijn de ontwikkelingen in de laatste decennia in de genetica te karakteriseren. Gezien de centrale plaats die de eerstelijnsgezondheidszorg inneemt bij verwijzing naar poliklinieken klinische genetica is actuele kennis van deze discipline bij de (huis)arts noodzakelijk. Goede klinisch-genetische zorg in de eerste lijn wordt immers voor een groot deel bepaald inzicht in de meest voorkomende (deels) genetische aandoeningen en door kennis over de gang van zaken bij een verwijzing.Klinische genetica uit de serie Praktische huisartsgeneeskunde geeft u antwoorden op veel vragen die u over dit medisch specialisme kunt hebben. Daartoe wordt, na een introductie over historie en actuele ontwikkelingen, ingegaan op algemene onderwerpen als erfelijkheidsadvisering, prenatale diagnostiek en ethiek. In de derde sectie zijn capita selecta opgenomen over relatief frequente aandoeningen die (deels) genetisch bepaald zijn. Het laatste deel van het boek behandelt aandoeningen die worden gekenmerkt door een ontwikkelingsstoornis en/of een verstandelijke handicap. De meeste hoofdstukken beginnen met casuïstiek om de problematiek inzichtelijk te maken.Deze uitgave - compleet, herkenbaar, praktijkgericht en zorgvuldig onderbouwd - levert een onmisbare bijdrage aan de kwaliteit van de zorg die (huis)artsen aan hun patiënten willen geven.


Book
Genetic disorders and the fetus : diagnosis, prevention and treatment
Authors: ---
ISBN: 9781405190879 Year: 2009 Publisher: Chichester Wiley Blackwell

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Fetus --- Prenatal diagnosis. --- Abnormalities --- Genetic aspects. --- Diseases --- Genetisch risico --- Erfelijkheidsleer --- Foetus --- Foetale ontwikkeling --- Prenatal diagnosis --- Fetal Diseases --- Genetic Diseases, Inborn --- Prenatal Diagnosis --- Antenatal Diagnosis --- Antenatal Screening --- Diagnosis, Antenatal --- Diagnosis, Intrauterine --- Prenatal Screening --- Diagnosis, Prenatal --- Intrauterine Diagnosis --- Antenatal Diagnoses --- Antenatal Screenings --- Diagnoses, Antenatal --- Diagnoses, Intrauterine --- Diagnoses, Prenatal --- Intrauterine Diagnoses --- Prenatal Diagnoses --- Prenatal Screenings --- Screening, Antenatal --- Screening, Prenatal --- Screenings, Antenatal --- Screenings, Prenatal --- Genetic Testing --- Neonatal Screening --- Preimplantation Diagnosis --- Genetic Services --- Genetic Diseases --- Genetic Disorders --- Hereditary Disease --- Inborn Genetic Diseases --- Single-Gene Defects --- Hereditary Diseases --- Defect, Single-Gene --- Defects, Single-Gene --- Disease, Genetic --- Disease, Hereditary --- Disease, Inborn Genetic --- Diseases, Genetic --- Diseases, Hereditary --- Diseases, Inborn Genetic --- Disorder, Genetic --- Disorders, Genetic --- Genetic Disease --- Genetic Disease, Inborn --- Genetic Disorder --- Inborn Genetic Disease --- Single Gene Defects --- Single-Gene Defect --- Genetics, Medical --- Antenatal diagnosis --- Intrauterine diagnosis --- Prenatal testing --- Diagnosis --- Obstetrics --- Unborn child --- Embryology --- Reproduction --- Abnormalities&delete& --- Genetic aspects --- Diseases&delete& --- genetics

Listing 1 - 3 of 3
Sort by