Narrow your search
Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
Bemiddeling : meer dan een hype
Author:
ISBN: 9789462920873 Year: 2016 Publisher: Leuven : Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek bespreekt auteur Diana Evers haar persoonlijke visie op de betekenis van bemiddeling in de hedendaagse maatschappij. Met 20 jaar ervaring gaat haar aandacht vooral uit naar wat bemiddeling kan betekenen voor onze ontwikkeling als mens binnen de samenleving. Het boek biedt bovendien ook inzicht in de vele lagen van bemiddeling.De auteur vertelt drie bemiddelingsverhalen, nl. het kleine, het midden- en het grote verhaal, elk met hun eigen waarde en toepassingen. Een gewaagde insteek in een tijd waar verhalen plaats moeten maken voor data en analyses. Dat belet de auteur echter niet om haar boodschap op deze manier door te geven aan de lezer. Het boek sluit af met een toekomstvisie op de bijdrage van bemiddeling aan een nieuwe samenleving en hoe middelen, bemiddelen en bemiddelingsgericht mogelijk bijdragen aan een meer vreedzame samenleving.Dit boek richt zich tot een brede doelgroep van gebruikers, bemiddelaars en beleidsmensen. Gebruikers komen te weten wat ze kunnen verwachten van bemiddeling en bemiddelaars worden zich bewust van hun visie en werkwijze. En beleidsmensen staan stil bij de visie achter hun bemiddelingsverhaal.


Book
Handboek scheiden en de kinderen : voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789031373789 9789031373796 9789031379880 Year: 2010 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Jaarlijks worden maar liefst zeventigduizend kinderen geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. Dat betekent dat het gezinsverband uiteenvalt en de vertrouwde dagelijkse contacten met vader en moeder drastisch veranderen. Maar er gebeurt meestal nog meer: kinderen kunnen te maken krijgen met een verhuizing, een andere school, minder geld; met verstoorde familierelaties en de komst van een stiefvader of -moeder. Door dit alles hebben jongens en meisjes het zwaar. De gevolgen hiervan moeten niet worden onderschat. Opnieuw is uit recent onderzoek gebleken dat veel scheidingskinderen opgroeien met ernstige sociale, emotionele en psychologische problemen. Bovendien duren die vaak tot ver in de volwassenheid voort. Het grootste risico lopen kinderen als ouders verwikkeld zijn in hevige en chronische conflicten. De-escalatie heeft dan topprioriteit. Ondersteunende maatregelen moeten allereerst daarop zijn gericht maar vroege preventie is minstens zo belangrijk. De auteurs van Handboek scheiden en de kinderen presenteren in acht overzichtelijke hoofdstukken de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en echtscheiding. De informatie is steeds aan de hand van relevante variabelen geordend: maatschappij, opvoeding, problemen, wetgeving, en ondersteunende maatregelen. Praktische informatie staat hierbij centraal; zo komen in de vele kaders praktijkgevallen aan de orde en worden wetenschappelijke gegevens steeds vertaald naar de dagelijkse situatie. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal kernpunten. Dit boek is geschreven voor beroepskrachten in de (gezondheids)zorg, de hulpverlening, het juridisch werkveld, het onderwijs en de overheid en anderen die in hun werk te maken hebben met scheidende of gescheiden ouders en hun kinderen. Ook voor studenten in deze vakgebieden is Handboek scheiden en de kinderen zeer geschikt.


Book
Wie is toch die ander ? : over interculturele en interreligieuze relaties wereldwijd
Author:
ISBN: 9789020975369 Year: 2012 Volume: *4 Publisher: 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

lturaliteit de wereld van morgen ? Wegwijs in de wereldwijde interculturele relaties en de misverstanden die eruit voortvloeien. Is er een basishouding mogelijk om met alle diverse culturen op onze planeet om te gaan ? Is een andere wereld mogelijk waar eenheid en diversiteit kunnen samengaan ? Of staan we voor een gewelddadige confrontatie tussen culturen en religies ? Concrete voorbeelden en anekdotes tonen aan dat onze mentaliteit verandert. We zijn samen op weg naar een leefbare toekomst voor onze planeet. Een inspiratieboek voor mensen die de wereld van morgen nu al willen begrijpen. Bron : http://www.boekenbank.be

Keywords

cultuurfilosofie --- interculturaliteit --- Philosophy and psychology of culture --- Religious studies --- Acteurs culturels --- Action culturelle --- Aide culturelle --- Assistance culturelle --- Communication culturelle --- Cultural diffusion --- Cultural exchange --- Cultural relations --- Culture -- Diffusion --- Culture -- Décentralisation --- Culture [Diffusion de la ] --- Culture diffusion --- Culturele betrekkingen --- Culturele relaties --- Cultuurverspreiding --- Diffusion culturelle --- Diffusion de la culture --- Diffusion of culture --- Décentralisation culturelle --- Développement culturel --- Espaces culturels --- Intercultural relations --- Médiation culturelle --- Rayonnement culturel --- Relations culturelles --- Relations interculturelles --- Transmission culturelle --- Verspreiding [Cultuur] --- #SBIB:309H023 --- #SBIB:39A3 --- #KVHA:Interculturaliteit --- #KVHA:Cultuur --- #KVHA:Religie --- 316.6 --- Cultuur --- Cultuurverschillen --- Godsdienst --- Relaties --- 291.16 --- Interculturele en internationale communicatie --- Antropologie: geschiedenis, theorie, wetenschap (incl. grondleggers van de antropologie als wetenschap) --- Verhouding tussen de godsdiensten. Verdraagzaamheid. Interreligieuze dialoog --- Interculturele verhoudingen --- Interculturele communicatie --- Culturele antropologie --- Interculturaliteit --- Multiculturele samenleving --- Samenleving --- Cultuurverschillen. --- Godsdienst. --- Multiculturele samenleving. --- 291.16 Verhouding tussen de godsdiensten. Verdraagzaamheid. Interreligieuze dialoog --- Intergroup relations --- Cross-cultural studies --- PXL-Education 2013 --- cultuurverschillen

Listing 1 - 3 of 3
Sort by