Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Peers of Romeo & Julia : dossier : conflictbeheersing op school
Authors: --- ---
ISBN: 9789461370013 Year: 2010 Publisher: Antwerpen Pax Christi Vlaanderen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Conflicten tussen leerlingen : Leerlingen bemiddelen zelf
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

l 2005


Dissertation
Dilemma's binnen de vertrouwelijkheid : welke dilemma's ervaren bemiddelaars en mediators en hoe kunnen ze worden aangepakt?
Author:
Year: 2011 Publisher: Gent Arteveldehogeschool - Opleiding Sociaal Werk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

de tweede stroming richt zich vooral op de vraag wie er binnen een organisatie als talent wordt beschouwd. Het hebben van talent staat hier dus niet gelijk aan het zijn van een talent. De auteur zet beide benaderingen tegen elkaar af


Book
Bemiddeling voor iedereen
Authors: ---
ISBN: 9789077458051 Year: 2008 Publisher: Deventer Entos

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een handleiding voor iedereen die in het dagelijks leven of in een zakelijke setting bemiddeling wil toepassen bij conflicten. Aan bod komen: de vraag wat bemiddelen nu precies is, wanneer je het kunt toepassen, de filosofie achter bemiddeling, wat het werk van een bemiddelaar precies inhoudt (o.a. de afbakening met andere disciplines) en de verschillende vormen van communicatie. Daarnaast geeft het boek een uitgebreid stappenplan hoe je bemiddeling zou moeten aanpakken. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal denkvragen en valkuilen. Het boek is zodanig geschreven dat het toegankelijk is voor iedereen die geïnteresseerd is in middelen (ook wel bemiddeling of mediation geheten)


Book
Wij lossen het zelf wel op : een handleiding bij peer mediation of leerlingbemiddeling op school
Author:
ISBN: 9782509033178 Year: 2018 Publisher: Brussel Politeia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Peer mediation is een methode waarbij kinderen en jongeren leren om zelf conflicten aan te pakken. Het is een bouwsteen van een herstelgericht schoolklimaat dat iedereen betrekt en waar iedereen verantwoordelijkheid krijgt. Iedereen wordt uitgenodigd om samen een vangnet te vormen voor elkaar en er dus voor te zorgen dat het risico om geschaad te worden beperkt blijft. Het boek ?We lossen het zelf wel op! Een handleiding bij peer mediation of leerlingbemiddeling op school? wil scholen helpen om nog straffer te worden in het oplossen van conflicten en het stimuleren van leerlingbetrokkenheid, hen kennis te laten maken met het project peer mediation en er zelf mee aan de slag te gaan.Bron: https://politeia.be/nl-be/book/wij-lossen-het-zelf-wel-op/16413.htm


Book
Mediation tussen dwang en vrijwilligheid
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789046606674 Year: 2014 Publisher: Apeldoorn/Antwerpen Maklu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Nieuwe wetgeving stimuleert de verdergaande professionalisering van mediation, en voor onder meer het personen-, familie- en arbeidsrecht zal mediation in de toekomst voorgeschreven worden. Hoe verhoudt deze verplichting zich tot het beginsel van vrijwilligheid dat tot nu toe een belangrijk uitgangspunt was bij mediation? Welk effect zal dit hebben op de inhoud van de mediation en het werk van de mediator? Hoe beïnvloedt dit de motivatie en commitment van de partijen? Zal hierdoor het aantal geslaagde mediations toe- of juist afnemen?De bijdragen in dit boek gaan in op de kwestie van verplichting en vrijwilligheid bij mediation, en bespreken de mogelijke effecten en neveneffecten van de veranderingen op het terrein van mediation ten gevolge van de nieuwe wetgeving. Daarnaast wordt een blik geworpen op andere recente ontwikkelingen of interessante aanpakken op deelterreinen van mediation, zoals de kwestie van interculturaliteit en de relatie tussen verlies en conflict


Book
We komen er wel uit : conflictmanagement
Author:
ISBN: 9070512785 Year: 1998 Publisher: Antwerpen Thema

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

pronkelijke titel : Constructive conflict management : managing to make a difference


Book
Conflicthantering en mediation
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789046901915 Year: 2010 Publisher: Bussum Coutinho

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Conflicten zijn van alle tijden, maar in de huidige mondige, individualistische samenleving staan steeds meer mensen op hun strepen. Veel hbo-studenten zullen ongetwijfeld in hun latere beroepspraktijk met conflictsituaties te maken krijgen. Met dit boek kunnen ze zich hierop voorbereiden. De auteurs geven in de eerste plaats aan hoe je de aard en de ernst van een conflict moet inschatten. Wat kun je doen om een conflict te herkennen, erkennen en vervolgens hanteerbaar te maken en te houden? Wanneer moet je doorverwijzen en naar wie? En is een juridische procedure onvermijdelijk of is mediation de aangewezen weg om het conflict op te lossen? Het boek bespreekt ook een aantal technieken om escalatie van een conflict te voorkomen


Book
Interculturele mediation
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789046603383 9789046604823 Year: 2011 Volume: 5 Publisher: Antwerpen Maklu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Conflicten over belangen, waarden, doelen en middelen komen vaak voor tussen groepen of personen met een verschillende religieuze, culturele of etnische identiteit. De conflictdynamiek scherpt deze verschillen vaak verder aan en dat belemmert een vreedzame oplossing van het geschil. Dergelijke verschillen staan een eenvoudige oplossing tijdens de onderhandelingen of bemiddeling dikwijls in de weg, doordat ze kunnen leiden tot uiteenlopende interpretaties van het geschil, vooroordelen tegen de andere partij, onwetendheid of verkeerde interpretatie van culturele uitingen en symbolen. Sociaal-economische-, gender- of taalproblemen komen hier vaak nog bovenop. Dergelijke verschillen vereisen specifieke onderhandelingsvormen en mediationstijlen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan andere omgangsvormen, verbale- en non-verbale communicatie, het vermijden van te direct taalgebruik, alsook het schenken van speciale aandacht aan rituelen en context. Interculturele bemiddeling is niet alleen relevant in de wereld van de diplomatie en de hogere politiek, maar speelt ook een rol in buurten, bedrijven en scholen. Interculturele bemiddelingsvaardigheden zijn van groot belang in de hedendaagse 'multiculturele' samenleving. Dit boek bevat verschillende bijdragen rondom het thema interculturele mediation, alsook bijdragen op het terrein van arbeidsbemiddeling, 'appropriate dispute resolution' en de mogelijke rol van neuro-science bij mediation

Listing 1 - 10 of 19 << page
of 2
>>
Sort by