Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Book
Dolgelukkig zijn wij
Author:
ISBN: 9789046808849 Year: 2010 Publisher: [Amsterdam] Nieuw Amsterdam

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

8-90-468-0884-9


Book
Ethiek in discussie : praktijkvoorbeelden van ethische expertise
Authors: --- ---
ISBN: 9789023246640 Year: 2010 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Handboek katholieke medische ethiek : verantwoorde gezondheidszorg vanuit katholiek perspectief
Authors: --- ---
ISBN: 9789079578115 Year: 2010 Publisher: Almere Parthenon

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Moderne medische technieken en behandelingsmogelijkheden zijn voortdurend in ontwikkeling en lijken vandaag de dag hun grenzen nog lang niet te hebben bereikt. Wat zijn daarvan de morele consequenties en waar liggen de beperkingen, vragen vele werkers in de gezondheidszorg, beoefenaars van biomedische wetenschappen, geestelijk verzorgers en ook patiënten zich af?


Book
Zorg om het levenseinde : een kritisch-filosofisch perspectief
Author:
ISBN: 9789044124439 Year: 2010 Publisher: Antwerpen/Apeldoorn Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat betekent ethiek in het zorgen voor anderen? Vanuit een kader dat een lans breekt voor een kritische filosofische benadering, biedt dit boek relevante antwoorden op terechte vragen uit het verzorgende werkveld. Specifiek gaat het daarbij in op een brandend actuele kwestie, namelijk de ethische begeleiding bij de levensbeëindiging. De auteur onderzoekt welke ethische en juridische implicaties indirecte, passieve en ongevraagde levensverkorting, alsook euthanasie en palliatieve sedatie, met zich meebrengen. Dit geldt zowel voor meerder- en minderjarigen als voor mensen in een persisterende vegetatieve toestand. Dit betekent dat hedendaagse ethische thema?s, zoals het afbreken van kunstmatige vocht- en voedseltoediening, het nemen van een besluit om niet te reanimeren, pijnbestrijding en dergelijke uitvoerig aan bod komen. Op die manier wil dit boek een sterke en geëngageerde stem laten klinken in een debat dat de samenleving onverminderd blijft beroeren


Book
Zorg aan zet. Ethisch omgaan met ouderen
Authors: ---
ISBN: 9789058267436 Year: 2010 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Waardigheid. Een groot woord. Maar hoe kunnen we op gepaste wijze reageren wanneer een oudere in zijn bed plast en zich diep aangetast weet in zijn waardigheid? Op welke manier kunnen we omgaan met onze demente moeder die intimiteit zoekt bij een medebewoner? Komen we tussen omwille van haar waardigheid? Hoe vullen we waardig sterven in wanneer een oudere met dementie schriftelijk heeft verklaard dat hij dood wil als hij zijn kinderen niet meer herkent? Goede zorg respecteert de waardigheid van zowel degene die ze ontvangt als van degene die ze geeft. Dit in de praktijk omzetten is een hele uitdaging. Zorg aan zet gaat die uitdaging aan. Het boek maakt delicate ethische vragen waarmee wij allen – als oudere, als hulpverlener, als mantelzorger – worden geconfronteerd eindelijk bespreekbaar. In dit boek bieden twee ethici met een ruime ervaring in de zorgsector een leidraad bij het ethisch omgaan met ouderen. De aandacht gaat vooral naar personen met dementie. Eerst bespreken de auteurs de begrippen ‘ontwaarding’, ‘verontwaardiging’ en ‘verwaardigen’ — centraal staat immers de vraag hoe men iemand bij het toedienen van zorg toch een gevoel van eigenwaarde kan geven. Het tweede hoofdstuk focust op het thema ‘wassen’, dat ruim wordt geïnterpreteerd. Zo wordt gesteld dat ouderen vaak ‘proper van buiten [zijn], maar miskend van binnen’. Anderzijds toont dit hoofdstuk aan dat ethiek niet altijd over de grote vragen gaat, maar eigenlijk ook in de dagelijkse handelingen zit. Vervolgens gaat de aandacht naar enkele delicate onderwerpen: seksualiteit en intimiteit, en het niet-behandelen en euthanasie. Een tweede luik bespreekt enkele theorieën rond zorgethiek waaraan een overlegmethode wordt gekoppeld. Een helder gestructureerd boek voor zorgverleners, dat begint met alledaagse dingen en eindigt met grote ethische vragen. Met praktijkvoorbeelden, casussen en een bibliografie.

Keywords

zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- ouderenzorg --- dementerende ouderen --- dementie (Alzheimer, ouderdomsdementie) --- euthanasie --- waardigheid van de mens --- zorg (zorgverstrekking, zorgverlening) --- ethiek (ethische aspecten) --- casuïstiek (gevallenstudie, gevalstudie) --- Ethics. --- Delivery of Health Care --- Aged. --- 253:362.1 --- 241.63 --- #GGSB: Moraal - Algemeen --- #GGSB: Sociale Ethiek --- Academic collection --- C5 --- bejaardenzorg --- ethiek --- -053.9 ouderen --- 170 ethiek --- 36 sociale dienstverlening --- 364.4 zorgverlening, welzijnswerk --- bejaardenzorg (ouderenzorg) --- personalisme (personalistische geneeskunde) --- 605.93 --- geriatrie --- geriatrische verpleegkunde --- medische ethiek --- 324 --- 614.25 --- dementie --- overleg --- seksualiteit bij bejaarden --- waardigheid --- zorgethiek --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Ouderenzorg --- Zorg --- ethiek (gez) --- ouderenzorg (gez) --- baden (wassen) --- bejaarden (ouderen) --- bejaardenproblematiek --- bejaardenpsychologie --- decorumverlies --- dementie (dementia, dementia senilis) --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- ethiek (moraal) --- individuele hygiëne (lichaamsverzorging) --- intimiteit --- palliatieve zorgen --- seksualiteit --- stervensbegeleiding --- terminale zorgen --- wilsverklaring --- zelfbeschikking --- Dementie --- Ethiek --- Stervensbegeleiding ; ouderen --- #gsdb5 --- Elderly --- Geriatrics --- Longevity --- Egoism --- Ethical Issues --- Metaethics --- Moral Policy --- Natural Law --- Situational Ethics --- Ethical Issue --- Ethics, Situational --- Issue, Ethical --- Issues, Ethical --- Law, Natural --- Laws, Natural --- Moral Policies --- Natural Laws --- Policies, Moral --- Policy, Moral --- Censorship, Research --- 241.63 Theologische ethiek: eerbied voor het leven en de waardigheid van de menselijke persoon --- Theologische ethiek: eerbied voor het leven en de waardigheid van de menselijke persoon --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- éthique des soins --- soins aux personnes âgées --- personnes âgées déments --- démence --- dignité humaine --- soins (prestation de soins) --- ethique (aspects ethiques) --- casuistique --- ethics. --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- assistance aux personnes âgées --- personalisme --- ouderdomsziekten, geriatrie --- Sociale problemen van en zorg voor ouderen; algemeen --- Ouderengezondheidszorg --- (zie ook: geriatrie, gerontologie) --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- Ethiek. --- Geriatric nursing --- seksualiteit bij ziekte --- Age group sociology --- langdurige zorgen --- Philosophical anthropology --- psychogeriatrische verpleegkunde --- levenskwaliteit --- deontologie --- Professional ethics. Deontology --- seksuele intimidatie --- Ethics --- Aged --- ethische problemen --- bejaarden - bejaardenzorg --- ethics --- Bejaarden --- Euthanasie

Listing 1 - 5 of 5
Sort by