Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
Rede en religie : een verkenning
Author:
ISBN: 9789055157266 Year: 2007 Publisher: 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

redelijk denken en religieus leven en beleven blijft de gemoederen bezighouden. Vaak staan bijvoorbeeld de uitspraken van de empirische wetenschappen op gespannen voet met religieuze dogma's. Maar ook op politiek gebied strijden religieuze en seculiere visies om voorrang. Mag religie in het publieke leven ook een rol spelen en zo ja, op welke manier? Dit boek geeft een kritische inleiding op de filosofische begrippen die centraal staan in discussies over deze thematiek. Het gaat niet alleen in op de hedendaagse discussie, maar ook op de historische ontwikkeling ervan. Achtereenvolgens komen kerntheorie, ethische en sociaal-politieke aspecten aan de orde


Book
God en psyche : de redelijkheid van het geloven : visies van een jood
Author:
ISBN: 9789085063919 Year: 2008 Publisher: 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

ussen psychiatrie en religie is lange tijd onbespreekbaar geweest. De redelijkheid van het geloof laat zien dat dit verandert. Het richt zich op ieder die geïnteresseerd is in de relatie tussen geloofsovertuiging en (gestoord) menselijk gedrag. Volgens Freud was religiositeit een verschijnsel dat om behandeling vraagt. In de psychiatrie is de invloed van die opvatting groot geweest. Tot voor kort was religie taboe. Het speelde bij de diagnostiek en behandeling van stoornissen nauwelijks een rol en onderzoek op dit terrein was uiterst schaars. Die situatie is aan het veranderen. Met de ontkerkelijking is de behoefte het leven een verticale dimensie te geven niet verminderd. Bij het bevredigen van die behoefte speelt religiositeit een voorname rol. In de psychiatrie mag men zo?n belangrijk domein van het menselijk bestaan niet negeren, wat men zelf ook mag geloven. De auteur gaat ervan uit dat religiositeit een normaal bestanddeel is van het belevingsrepertoire; hij ziet het als een belangrijk sturend mechanisme in het leven


Book
Goden breken : essays over monotheisme
Author:
ISBN: 9789461050908 Year: 2010 Publisher: 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

interventie in de huidige discussie over de 'terugkeer van de religie' in de westerse samenlevingen. In een spannende, verrassend concrete stijl vertelt de auteur het verhaal van deze ambivalente erfenis van de religie in onze moderne cultuur. Hij stelt de vraag hoe het komt dat de typisch westerse godsdiensten, de monotheïstische religies (jodendom, christendom, islam), veel invloed hebben gehad op de geseculariseerde moderne cultuur en er tegelijkertijd fel door zijn bestreden. In dialoog met een rijke traditie van denkers - onder meer Nietzsche, Bergson, Heidegger, Freud, Bataille, Lacan, Assmann, Zizek - laat hij zien dat het monotheïsme zelf de elementen van de moderne godsdienstkritiek in zich draagt; het is een 'machine' om goden te maken, maar ook om goden te 'breken'. Of het nu om een reflectie over Casanova gaat, de Regensburg-lezing van paus Benedictus XVI, het fundamentalisme van Bin Laden en Mohammed B. of het postmoderne cynisme, elk van de hier verzamelde essays biedt op zijn manier een uitwerking van deze provocatieve stelling


Book
Op weg naar Armageddon : de evolutie van fanatisme
Author:
ISBN: 9789461054630 Year: 2012 Publisher: 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

seculier fanatisme is niet iets van deze tijd. Op weg naar Armageddon is de geschiedenis van gewelddadige pogingen om heilstaten te vestigen, van de middeleeuwen tot de dag van vandaag.Aan het einde van de middeleeuwen manifesteerde zich op diverse plaatsen in Europa een gewelddadig verlangen het Rijk van God op aarde te vestigen. Sindsdien is dit streven telkens opnieuw opgekomen, overal ter wereld en in alle mogelijke varianten. Bob de Graaff, terrorismedeskundige bij uitstek, laat religieuze en politiek-filosofische stromingen waarin fanatisme een rol speelde of speelt de revue passeren: van het christelijke radicalisme via seculiere vormen als het communisme, het anarchisme en het fascisme tot aan de hedendaagse vormen van islamistisch terrorisme en de theocratie van Iran. Bron : http://www.uitgeverijboom.nl


Book
Hoe spel je God? : de grote levensvragen en de antwoorden van de godsdiensten
Authors: ---
ISBN: 903171237X 9025946844 Year: 1996 Publisher: 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

den op fundamentele levensvragen. In dit boek worden deze vragen beantwoord vanuit verschillende godsdiensten: jodendom, christendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme en andere grote godsdiensten. De auteurs belichten wat deze godsdiensten gemeenschappelijk hebben en waarin ze van elkaar verschillen.


Book
In gesprek met de vreemde ander : stapstenen voor een vredelievende interreligieuze dialoog in het spoor van Emmanuel Levinas
Author:
ISBN: 9789085283133 Year: 2014 Publisher: 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

der die ik thuis, op school of op het werk, in beweging en samenleving ontmoet, blijft een vreemde ander, hoe vertrouwd ook. Geen ontmoeting zonder wederzijds leren: de ene die spreekt en de ander die anders antwoordt. Dit geldt ook voor het gesprek met de levensbeschouwelijke ander, die als vreemde ander steeds verrast en uitdaagt. Geen schoorvoetende dialoog: zonder toegeeflijkheid, zonder diplomatie, zonder geweld. Vanuit Levinas' denken over het zelf en de ander zet dit boek de bakens uit voor intermenselijke en interreligieuze gastvrijheid.www.halewijn.info


Book
Wie is toch die ander ? : over interculturele en interreligieuze relaties wereldwijd
Author:
ISBN: 9789020975369 Year: 2012 Volume: *4 Publisher: 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

lturaliteit de wereld van morgen ? Wegwijs in de wereldwijde interculturele relaties en de misverstanden die eruit voortvloeien. Is er een basishouding mogelijk om met alle diverse culturen op onze planeet om te gaan ? Is een andere wereld mogelijk waar eenheid en diversiteit kunnen samengaan ? Of staan we voor een gewelddadige confrontatie tussen culturen en religies ? Concrete voorbeelden en anekdotes tonen aan dat onze mentaliteit verandert. We zijn samen op weg naar een leefbare toekomst voor onze planeet. Een inspiratieboek voor mensen die de wereld van morgen nu al willen begrijpen. Bron : http://www.boekenbank.be

Keywords

cultuurfilosofie --- interculturaliteit --- Philosophy and psychology of culture --- Religious studies --- Acteurs culturels --- Action culturelle --- Aide culturelle --- Assistance culturelle --- Communication culturelle --- Cultural diffusion --- Cultural exchange --- Cultural relations --- Culture -- Diffusion --- Culture -- Décentralisation --- Culture [Diffusion de la ] --- Culture diffusion --- Culturele betrekkingen --- Culturele relaties --- Cultuurverspreiding --- Diffusion culturelle --- Diffusion de la culture --- Diffusion of culture --- Décentralisation culturelle --- Développement culturel --- Espaces culturels --- Intercultural relations --- Médiation culturelle --- Rayonnement culturel --- Relations culturelles --- Relations interculturelles --- Transmission culturelle --- Verspreiding [Cultuur] --- #SBIB:309H023 --- #SBIB:39A3 --- #KVHA:Interculturaliteit --- #KVHA:Cultuur --- #KVHA:Religie --- 316.6 --- Cultuur --- Cultuurverschillen --- Godsdienst --- Relaties --- 291.16 --- Interculturele en internationale communicatie --- Antropologie: geschiedenis, theorie, wetenschap (incl. grondleggers van de antropologie als wetenschap) --- Verhouding tussen de godsdiensten. Verdraagzaamheid. Interreligieuze dialoog --- Interculturele verhoudingen --- Interculturele communicatie --- Culturele antropologie --- Interculturaliteit --- Multiculturele samenleving --- Samenleving --- Cultuurverschillen. --- Godsdienst. --- Multiculturele samenleving. --- 291.16 Verhouding tussen de godsdiensten. Verdraagzaamheid. Interreligieuze dialoog --- Intergroup relations --- Cross-cultural studies --- PXL-Education 2013 --- cultuurverschillen

Listing 1 - 7 of 7
Sort by