Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Book
Madagaskar
Author:
ISBN: 901202479X Year: 1979 Publisher: 's-Gravenhage Staatsuitgeverij


Book
Canadian wood-frame house construction.
ISBN: 0660102315 Publisher: Montreal Central mortgage and housing corporation,


Book
Structural use of wood in adverse environments
Authors: ---
ISBN: 0442287445 Year: 1982 Publisher: New York : Van Nostrand Reinhold,


Book
De wereld, onze arbeidsmarkt? De impact van ICT op arbeid en arbeidsorganisatie
Authors: --- ---
ISBN: 9044113712 Year: 2002 Volume: 2002/1 Publisher: Leuven Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming


Book
Belgische werkgelegenheid in een mondialiserende economie : impact op de micro-economische en de geografisch-territoriale structuur.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9038205600 Year: 2003 Volume: *7 Publisher: Gent Academia Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Labour market --- Trade theory --- Belgium --- Belgique ; économie --- België ; economie --- Globalisation --- Globalisering --- 331.626 --- P100 --- 330.191.6 --- 331.5 <493> --- 911.3:33 <493> --- 339 --- 331.526 (493) --- Academic collection --- #SBIB:316.334.2A330 --- #A0404A --- 450 Werkgelegenheid en arbeid --- 331.4 --- 339.1 --- België --- BE / Belgium - België - Belgique --- 332.691 --- 338.40 --- 331.32 --- 338.32 --- 380.23 --- tewerkstelling - werkgelegenheid - tewerkstellingsvraagstukken - tewerkstelling en werkgelegenheid, evolutie --- internationaal --- wereldeconomie - internationale economie --- Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen)--België --- Economische geografie--België --- Handel. Internationale economische betrekkingen. Wereldeconomie --binnenlandse als buitenlandse handel; zie ook {339.3} en {339.5} --- Levels of employment. Employment situation, conditions--België --- Arbeidssociologie: regionale arbeidsmarktstudies --- Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --- Handelstheorie --- Evolutie van de arbeidsmarkt. --- Industrieel beleid: algemeenheden. --- Structuur van de economie. --- Vestigingsplaats en specialisatie van de productie. Ondernemingscentra. --- Vorming van internationale prijzen. Internationale gelijkheden en verschillen. Concurrentievermogen. --- Geografie --- Algemeen. --- 339 Handel. Internationale economische betrekkingen. Wereldeconomie --binnenlandse als buitenlandse handel; zie ook {339.3} en {339.5} --- 331.5 <493> Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen)--België --- 331.526 (493) Levels of employment. Employment situation, conditions--België


Book
Modern Belgium
Authors: --- ---
ISBN: 0930664108 Year: 1990 Publisher: Brussels Modern Belgium Association

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Regional documentation --- Belgium --- Constitutional law --- Droit constitutionnel --- Belgique --- Politics and government --- Foreign relations --- Politique et gouvernement --- Relations extérieures --- Belgium. --- BE / Belgium - België - Belgique --- 336.61 --- 37 --- Financieel beleid. --- Geografische economie. Monografieën van streken en landen. --- 333.432.8 --- 333.420.0 --- Internationale monetaire organisatie. Internationaal Muntfonds. Algemene leningovereenkomsten. --- Theorieën in verband met de keuze van de geldstandaard. Currency substitution. Foreign currency deposits. --- 338.6 --- Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. --- 338.012 --- 338.753.0 --- Energie (productiefactor). --- Energie: algemeenheden. --- 333.101 --- 333.480 --- Banksysteem en bankstelsel. --- Geldstelsel. --- 338.046.2 --- Kleine en middelgrote bedrijven. --- 342.4 --- Grondwet. Staathervorming. --- 338.78 --- Diensten. Non-profitsector. --- 332.691 --- Evolutie van de arbeidsmarkt. --- 382.30 --- Handels- en wisselpolitiek in hun verband met de buitenlandse handel: algemeenheden. --- 331.30 --- Economische toestand. --- 330.580 --- Gecontroleerde economie. Geleide economie. Welvaarststaat. Algemeenheden. --- 323.0 --- Binnenlandse politiek: algemeenheden. --- 840 --- Muziekgeschiedenis: essays (histor. onderwerpen, literaire analyses) --- België --- Kennis van land en volk: België --- geschiedenis --- 338.721 --- Structuur en evolutie van de landbouwindustrie. --- 368.40 --- Sociale voorzorg en verzekeringen. Sociale zekerheid: algemeenheden. --- 325 --- Koloniale politiek. --- 334.152.0 --- Betrekkingen tussen de Europese Gemeenschappen en de lidstaten: algemeenheden. --- 332.10 --- Betrekkingen tussen werkgevers en werknemers. Organisatie van de arbeidsverhoudingen in de industrie: algemeenheden. --- 333.110 --- 333.825 --- 333.80 --- 333.820 --- Centrale banken en parastatale kredietinstellingen: algemeen. Overheidsbemoeiïng inzake organisatie en verdeling van het krediet. --- Deviezenpolitiek. Interventies. --- Geld-, bank- en kredietpolitiek. Kapitaalmarkt en -rente: algemeenheden. --- Geldbeleid, bankbeleid en kredietbeleid: algemeenheden. --- 338.76 --- 338.750 --- Bouwindustrie. Onroerende bouwwerken. --- Verwerkende nijverheid: algemeenheden. --- 338 <493> --- #ECO:01.01:economie algemeen --- 311.0 --- 331.100 --- #ECO:05.01:landen België --- 3 --- 92 --- 32 --- 33 --- 203 --- (493) --- $?$90/11 --- 308 <493> --- 949.3.04 --- Economische situatie. Economische structuur van bepaalde landen en gebieden. Economische geografie. Economische produktie.economische produkten. Economische diensten--België --- Demografie. Algemene fenomenen: algemeenheden. --- Economische geschiedenis: algemeenheden. --- Geschiedenis. --- Sociografie. Algemene beschrijving van de gemeenschappen (Sociologie). --- België. --- Kennis van land en volk: België. --- geschiedenis. --- Histoire. --- History. --- 92 Geschiedenis. --- 92 Histoire. --- 92 History. --- 338 <493> Economische situatie. Economische structuur van bepaalde landen en gebieden. Economische geografie. Economische produktie.economische produkten. Economische diensten--België --- Relations extérieures --- Academic collection --- Centrale banken en parastatale kredietinstellingen: algemeen. Overheidsbemoeiïng inzake organisatie en verdeling van het krediet --- Demografie. Algemene fenomenen: algemeenheden --- Economische geschiedenis: algemeenheden --- Economische toestand --- Financieel beleid --- Geografische economie. Monografieën van streken en landen --- Geschiedenis --- Sociografie. Algemene beschrijving van de gemeenschappen (Sociologie) --- Institutions politiques --- Conditions sociales --- Civilisation --- Histoire --- Social conditions --- Civilization --- History --- 1914 --- -Belgium. --- Civilisation.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by