Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Book
Organisatietheorie voor non-profit
Author:
ISBN: 9036800021 Year: 1986 Publisher: Deventer Van Loghum Slaterus

Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9072931432 9072931610 9072931785 9072931661 9072931688 Year: 1993 Publisher: Gent : Stichting Mens en Kultuur,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepsleven en gezinsleven: het combinatiemodel als motor voor een actieve welvaartsstaat?
Authors: --- ---
ISBN: 9044111256 Year: 2001 Volume: *5 Publisher: Leuven Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het project van de actieve welvaartsstaat staat op een keerpunt in de ontwikkeling naar een nieuw maatschappijmodel. Het bevindt zich nog in een beginstadium en moet verder worden uitgewerkt. Een betere combinatie van het gezinsen het beroepsleven is een van de centrale uitdagingen binnen de actieve welvaartsstaat. Het raakt alle maatschappelijke actoren en domeinen: mannen en vrouwen, gezinnen, bedrijven, verenigingen en overheidsinstanties. Iedereen moet dus zijn bijdrage leveren aan de zoektocht naar oplossingen. In het boek worden enkele relevante toekomstmodellen uitgetekend omtrent de combinatie van het gezinsen beroepsleven van mannen en vrouwen. Daarbij spelen een algemene conceptuele benadering, de feitelijke ontwikkelingen en normatieve visies een cruciale rol. Het doel is een meer concrete invulling te geven aan het nieuwe project, met de centrale vraag: in welke mate is het combinatiemodel een motor voor een actieve welvaartsstaat? Het boek is het resultaat van een langdurige samenwerking tussen wetenschappers uit diverse disciplines en op diverse domeinen. Het is een uitnodiging om de voorgestelde modellen kritisch maar constructief te gebruiken en te verbeteren. Inhoudsopgave : Naar een nieuw basismodel voor de combinatie van het gezinsen beroepsleven? Een geïntegreerd conceptueel en normatief kader voor de leefsituatie binnen gezinnen en bedrijven De leefsituatie van mannen en vrouwen binnen gezin en maatschappij De leefsituatie van kinderen en jongeren binnen gezin en maatschappij De arbeidsorganisatie binnen de bedrijven en de arbeidsmarkt Beleidsperspectieven: fiscaliteit, sociale zekerheid en maatschappelijke voorzieningen.

Keywords

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs --- Gezin en arbeid. --- Handboeken en inleidingen. --- loopbaanontwikkeling --- gezinsleven --- Sociology of work --- arbeid --- gezin --- Sociology of the family. Sociology of sexuality --- Belgium --- 392.5 --- beroep --- gezinnen --- sociaal beleid --- sociaal gedrag --- welvaart --- welzijnszorg --- 392.3 --- 173.7 --- 314.6 --- 316.356.2 <493> --- #SBIB:011.GIFTSOC --- #SBIB:316.356.2H1500 --- #SBIB:316.346H22 --- #SBIB:011.IO --- 304 <493> --- 331.31 <493> --- 331.32 <493> --- #A0103A --- 664.1 Gezin --- 450 Werkgelegenheid en arbeid --- Gezin 314.6 --- Arbeidsmarkt 331.52 --- Welvaartstaat 364.013 --- Arbeidsomstandigheden 658.382 --- Vrouwenproblematiek 396 --- Maatschappelijke ontwikkeling 304 --- arbeid, gezinnen --- arbeidsmarkt --- demografie --- et al. --- fiscaliteit --- sociale zekerheid --- welvaartseconomie --- 316 --- arbeidsduurvermindering --- arbeidsomstandigheden --- arbeidssociologie --- gezin en arbeid --- gezinssociologie --- mannen --- sociale netwerken --- sociologie --- vrouwen --- 173.7 Gezinsleven --- Gezinsleven --- 392.3 Familieleven. Familiesystemen. Gezinsleven. Matriarchaat. Patriarchaat. Kinship --- Familieleven. Familiesystemen. Gezinsleven. Matriarchaat. Patriarchaat. Kinship --- 316.356.2 <493> Gezinssociologie--België --- Gezinssociologie--België --- 314.6 Gezinnen. Huishoudingen --(demografie) --- Gezinnen. Huishoudingen --(demografie) --- huwelijk - gezin (zie ook 265.5, 392.3, 396.6) --- Gezin en arbeid: algemeen --- Positie van de vrouw in de samenleving: arbeid en beroep --- Sociologie --- 331.8


Book
Lucien Fruru : een halve eeuw strijd voor textiel
Authors: --- --- ---
ISBN: 9063341687 Year: 1988 Publisher: Gent : Reinaert/Het Volk,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Social organizations --- History of Belgium and Luxembourg --- anno 1940-1949 --- Arbeid en arbeiders --- Belgique histoire --- België geschiedenis --- Ideologieën --- Idéologies --- Syndicalisme --- Travail et travailleurs --- Vakbeweging --- 256*611 --- 949.3.036 --- #BUAR:bibl.de Bock --- #SBIB:949.3H1 --- #SBIB:022.GIFT --- #GGSB: Geschiedenis (Belgie) --- #GGSB: Sociale bewegingen --- KADOC (x) --- 93 --- 061.213 --- (493) --- $?$91/03 --- 369.4 --- Lekenwerking via de christelijke arbeidersjeugd. KAJ --- Geschiedenis van België: 2de wereldoorlog repressie (1940-1945) --- Geschiedenis van België: godsdienst en cultuur --- jeugdbewegingen - jeugdorganisaties (zie ook 362.8) --- 949.3.036 Geschiedenis van België: 2de wereldoorlog repressie (1940-1945) --- 256*611 Lekenwerking via de christelijke arbeidersjeugd. KAJ --- Fruru, Lucien --- Fruru, Lucien, --- ACV/Textiel --- Fruru, L. --- 677 <492> --- 331.105.46 --- 929 Fruru, Lucien --- 331.105.44 --- $?$88/9 --- 677 <493> --- 331.105.46 <493> --- 338.755.6 --- Textile industry--Nederland --- Werknemersafgevaardigden. Syndicale afgevaardigden --- Textielnijverheid. --- 331.105.46 Werknemersafgevaardigden. Syndicale afgevaardigden --- 677 <492> Textile industry--Nederland --- syndicalisme --- textielindustrie --- sociale geschiedenis --- #SBIB:316.334.2A414 --- 677 --- #C9201 --- AA / International- internationaal --- BE / Belgium - België - Belgique --- 08 --- 332.87 --- 331.881 --- 67 --- 308 --- Arbeidssociologie: Belgische vakbeweging --- Biografieën en memoires. --- Syndicaten. Beroepsverenigingen. Arbeidersverenigingen. --- 949.3.036 Geschiedenis van België: 2de wereldoorlog; repressie (1940-1945) --- Geschiedenis van België: 2de wereldoorlog; repressie (1940-1945) --- Employers and workers organisations --- Arbeids- en organisatiepsychologie --- Handboeken en inleidingen.

Listing 1 - 5 of 5
Sort by