Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Periodical
Nationale commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990). Verslag ten behoeve van het parlement ...
Publisher: Brussel FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Nationale commissie voor de evaluatie van vrijwillige zwangerschapsafbreking,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Abortus na de wet
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9061528836 Year: 1995 Volume: 19 Publisher: Leuven Davidsfonds


Book
Faire vivre : l'Eglise catholique et l'avortement.
Authors: --- ---
ISBN: 222742530X Year: 1979 Publisher: Paris Centurion,


Periodical
Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen. Jaarverslag.
Author:
Year: 1991 Publisher: Leuven Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen,.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het CRZ legt als Studiecentrumde vinger aan de pols van belangrijke maatschappelijke evoluties in het denken over en het omgaan met relatie, vruchtbaarheid, seksualiteit en zwangerschap en de keuzes die daarbij horen. De resultaten van overleg en studie worden gebundeld in publicaties en vormingsmateriaal.


Book
Psychosomatiek voor de vrouw
Author:
ISBN: 9033415321 Year: 1987 Volume: vol nr. 13 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Gynaecologie --- Gynécologie --- Psychopathologie --- Infertility --- Sexual Dysfunctions, Psychological. --- Insemination, Artificial --- Fertilization in Vitro --- Embryo Transfer --- Academic collection --- #GSDBP --- Frigidity --- Hypoactive Sexual Desire Disorder --- Orgasmic Disorder --- Psychosexual Disorders --- Psychosexual Dysfunctions --- Sexual Arousal Disorder --- Sexual Aversion Disorder --- Arousal Disorders, Sexual --- Aversion Disorders, Sexual --- Disorder, Psychosexual --- Disorders, Orgasmic --- Disorders, Psychosexual --- Disorders, Sexual Arousal --- Disorders, Sexual Aversion --- Dysfunction, Psychological Sexual --- Dysfunction, Psychosexual --- Dysfunctions, Psychological Sexual --- Dysfunctions, Psychosexual --- Orgasmic Disorders --- Psychological Sexual Dysfunction --- Psychological Sexual Dysfunctions --- Psychosexual Disorder --- Psychosexual Dysfunction --- Sexual Arousal Disorders --- Sexual Aversion Disorders --- Sexual Dysfunction, Psychological --- psychology. --- INFERTILITY --- PSYCHOSEXUAL DYSFUNCTIONS --- INSEMINATION --- Fertilization in vitro --- EMBRYO TRANSFER --- psychology --- ARTIFICIAL --- Embryo transfer --- Insemination --- Psychosexual dysfunctions --- Psychology. --- Artificial --- kunstmatige inseminatie --- sekstherapie --- IVF (in vitrofertilisatie) --- fertiliteit --- vruchtbaarheid --- 159.922.1-055.2 --- Psychologie van de vrouw --- 159.922.1-055.2 Psychologie van de vrouw --- Sexual Health --- geneeskunde --- vrouwen --- #GBIB:IDGP --- stress --- seksuele stoornissen --- psychosomatiek --- Sexology --- Gynaecology. Obstetrics --- abortus provocatus --- seksuologie

Bio-ethica in de jaren '90
Author:
ISBN: 9070766108 Year: 1987 Publisher: Gent Omega

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Biologie --- Ethique philosophique --- Wijsgerige ethiek --- ethiek --- euthanasie --- kunstmatige inseminatie --- rapporteren --- recht --- IVF (in vitrofertilisatie) --- Status of persons --- Molecular biology --- Professional ethics. Deontology --- Human medicine --- medische experimenten --- bio-ethiek --- gezondheidscommissies --- medische ethiek --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- 17.023.33 --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- #GBIB:CBMER --- #SBIB:17H11 --- #SBIB:316.356.2H3660 --- #gsdb5 --- C6 --- C8 --- verslaggeving --- wetenschappelijk onderzoek --- Z17:61 --- Z++89/7 --- .001.4 --- 17 --- 173.4 --- 179.7 --- 613.888 --- 614.22 --- 179:5 --- 57.08 --- 810 Theorie en Methode --- 811 Filosofie --- 839 Technologie en infrastructuur --- 844.5 Gezondheid --- Biotechnologie 663 --- bevruchting --- Medische ethiek --- abortus --- kinderwens --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Medical Ethics --- Medicine --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- Menselijke natuur en morele voorschriften --- Gezinssociologie: vruchtbaarheidstechnieken en draagmoederschap --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Ideologie en politiek --- Ethique médicale --- 61 --- 159.92 --- ethics --- Bioethics --- Ethics, Medical --- Congresses.


Book
Juridische en deontologische aspecten van de jeugdgezondheidszorg: verslag van een studiedag gehouden op 15 november 1996 KU Leuven, Campus Gasthuisberg
Author:
ISBN: 9053505849 9789053505847 Year: 1997 Publisher: Leuven Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Money market. Capital market --- Tax law --- Euro --- Money. Monetary policy --- boekhouden --- accountancy --- Accountancy --- European Union --- erfelijkheidsvoorlichting --- recht --- privacy --- beroepsopleiding --- wetenschappelijk onderzoek --- medische experimenten --- abortus provocatus --- Professional ethics. Deontology --- jeugdgezondheidszorg --- medische genetica --- Medical law --- Hygiene. Public health. Protection --- informed consent --- aansprakelijkheid (recht) --- MST (Medisch Schooltoezicht) --- Belgium --- Belastingen --- Boekhouden --- Comptabilité --- Finances --- Geld --- Geldwezen --- Impôts --- Monnaies --- Deontologie --- Déontologie --- Gezondheidszorg --- Jeugd --- Jeunesse --- Soins de santé --- 339.737 --- #ECO:01.08:economie monetair --- #ECO:05.02:landen EU West-Europa --- Europese Unie --- 336.76 --- 351.72 --- 336.74 --- 657 --- 336.74 Euro --- 33 economie --- AA / International- internationaal --- 334.151.25 --- 614.23 --- MST (medisch schooltoezicht, schoolgezondheidszorg) --- PMS (Psycho-Medisch-Sociaal centrum) --- aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) --- beroepsgeheim --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- erfelijkheidsleer --- onderzoek --- prenatale diagnose --- Monetaire zones. Valutazones. Ecu. Euromoney. Dollarzone. Sterlingzone --- Geldmarkt. Kapitaalmarkt --- Fiscaal recht --- Geld. Monetaire politiek --- Bedrijfsboekhouding --- Rekeneenheid, gemeenschappelijke munt van de Europese Gemeenschappen. ECU. Euro. --- (zie ook: jeugdgezondheidszorg, PMS) --- (zie ook: jeugdgezondheidszorg, MST) --- (zie ook: genetisch advies) --- 189 Kinderrechten en gezondheidszorg --- 339.737 Monetaire zones. Valutazones. Ecu. Euromoney. Dollarzone. Sterlingzone

Listing 1 - 7 of 7
Sort by