Listing 1 - 10 of 143 << page
of 15
>>
Sort by

Book
Deeladvies inzake medische experimenten met mensen
Author:
Year: 1982 Publisher: Leidschendam Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Respect, réciprocité et relations asymétriques : Quelques figures de la relation de soin.
Authors: ---
Year: 2006 Publisher: Paris Esprit,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Qu'est-ce qu'un soin? : Pour une pragmatique non vertueuse des relations de soin.
Author:
Year: 2006 Publisher: Paris Esprit,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Les deux concepts du soin : Vie, médecine, relations morales.
Author:
Year: 2006 Publisher: Paris Esprit,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
La sollicitude : La nouvelle donne affective des perspectives féministes.
Author:
Year: 2006 Publisher: Paris Esprit,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
La vie psychique de la maladie.
Authors: ---
Year: 2006 Publisher: Paris Esprit,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Éthique clinique et euthanasie.
Year: 2007 Publisher: Lyon Lacassagne,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Een baby als therapie : kritische kanttekeningen bij pre-implantatie: genetische diagnose voor stamceldonatie.
Authors: --- --- ---
Year: 2006 Publisher: Assen Van Gorcum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Adviezen 1996-2000 (Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek)
Authors: --- --- ---
ISBN: 9044110543 Year: 2001

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze publicatie bundelt de adviezen van het Comité, uitgebracht tijdens de periode 1996-2000, bisvragen gesteld door ministers, parlementsvoorzitters of instellingen -en dit i. v.m. diverse actuele bio-ethische problemen. Het zijn uitvoerige en goed onderbouwde documenten, met een blijvende actualiteitswaarde. Ook de ledenlijst van het Comité, het huishoudelijk reglement, activiteitenverslagen e.d. zijn in het boek opgenomen. Inoudsopgave Adviezen betreffende: Wenselijkheid van een wettelijke regeling van euthanasie -Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa -Geslachtskeuze Probleem van de clandestiene bevallingen van moeders in noodsituatie en de opportuniteit om deze problematiek wettelijk te regelen -Juridische beschenning van biotechnologische uitvindingen -Nonnen voor de optimalisering van het aanbod en van de werkingscriteria van de centra voor in-vitrofertilisatie -Toegang tot de zorgverstrekking -Problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen -Levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen -Reproductief menselijk klonen -Wegnemen van organen en weefsels bij gezonde, levende personen, met het oog op transplantatie -Juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen -Activiteitenverslag van de Plaatselijke Ethische Comités -Evaluatie voor onderzoeksprotocollen door een Ethisch Comité -Activiteitenverslag 1996-1999 van het Comité -Administratieve documenten.


Book
Voorlopige diagnose : inleiding tot een medische ethiek.
Authors: --- ---
Year: 1969 Publisher: Utrecht Merksem Ambo, Westland

Listing 1 - 10 of 143 << page
of 15
>>
Sort by