Listing 1 - 10 of 42 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Grenzen aan genezen : over wetenschap, technologie en de doofheid van een kind
Author:
ISBN: 9035130243 Year: 2006 Publisher: Amsterdam Bakker

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

-351-3024-3


Book
Grenzen aan het medisch handelen
Authors: ---
ISBN: 9056250639 Year: 1999 Publisher: Nijmegen Valkhof


Book
Ethik der Manipulation
Author:
ISBN: 3222109915 Year: 1977 Publisher: Graz Styria


Book
Sex op recept : de verbluffende waarheid over de hedendaagse sextherapie
Authors: ---
ISBN: 9066390034 Year: 1980 Publisher: Meppel : Infopers,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gezondheid : wiens verantwoordelijkheid ? : ethiek en voorkoombare ziekten
Authors: --- ---
ISBN: 902630823X Year: 1987 Volume: 75, 3 Publisher: Baarn Ambo


Book
Thijmgenootschap 1984-2004 : over wetenschap en levensbeschouwing
Authors: ---
ISBN: 905625183X Year: 2004 Volume: vol. 92, afl. 4 Publisher: Nijmegen Valkhof Pers


Book
Euthanasie bij psychisch lijden : het hellend vlak dat overslaat?
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789044135183 Year: 2017 Volume: 9 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vier auteurs buigen zich over de vraag hoe het verder moet met de euthanasie bij psychisch lijden. Ze doen het uit medische, filosofische en gelovige hoek en proberen vanuit deze invalshoeken de vraag te beantwoorden wat mensen met psychisch lijden brengt om de euthanasievraag te stellen. Dat het om een complex gegeven gaat, is duidelijk. Dat het dikwijls om een pijnlijke, uitzichtloze situatie gaat, is eveneens een feit. Maar is het toepassen van euthanasie het ultieme antwoord op de noodkreet die deze mensen uiten? Of zijn er alternatieven waarbij men wel degelijk de vraag ernstig neemt zonder het leven weg te nemen? Want euthanasie blijft toch steeds het meest radicale en onomkeerbare wat men kan doen bij een mens: zijn leven zelf afnemen.Het essay kwam er vanuit een bekommernis bij de auteurs, die zien dat er steeds meer en vlugger gegrepen wordt naar euthanasie als antwoord, waarbij ze zich de vraag stelden of een handeling, die voorheen een strafbare act was maar nu onder bepaalde voorwaarden werd gelegaliseerd, verder zal evolueren als een van de mogelijke behandelingen bij psychisch lijden. Ook hier luidt de vraag in welke mate de absolute zelfbeschikking en de absolute vrijheid het aan het winnen zijn op de absolute beschermwaardigheid van de mens, van ieder mens, ook van de mens die psychisch zwaar lijdt. We zitten hier duidelijk op een hellend vlak, en blijkbaar is dat nu aan het overslaan.


Book
Menslievende zorg: een ethische kijk op professionaliteit
Author:
ISBN: 9077070397 9789077070390 Year: 2005 Publisher: Kampen Klement


Book
In goede handen : geneeskunde en ethiek binnen de kerk van vandaag
Authors: --- ---
ISBN: 9789020998771 Year: 2012 Volume: *1 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Er ontstaat regelmatig veel heisa rond kerkelijk-ethische uitspraken in de context van de hedendaagse geneeskunde. Denk maar aan de debatten over aids, medisch begeleide voortplanting, stamcelonderzoek, orgaandonaties, palliatieve sedatie, euthanasie De hoogste kerkelijke gezagsdragers gaan meer en meer de weg op van de restauratie. Ze ontmoedigen hiermee de ontelbare christelijk geïnspireerde hulpverleners die zich met grote zin voor verantwoordelijkheid inzetten in de zorgsector. Gelovige artsen en verpleegkundigen, alsook christelijk geïnspireerde beleidsmakers in de zorg, ervaren de houding van hedendaagse kerkelijke leiders als wereldvreemd. Niet zelden keren ze zich dan ook af van het instituut Kerk. Paul Schotsmans is ervan overtuigd dat het christendom een rijke bron van inspiratie vormt voor een menswaardige en dynamische hulpverlening. Hij hoopt met zijn boek In goede handen gestalte te geven aan deze dynamiek en zo de eeuwenoude traditie van goede zorg voor de kwetsbare medemens centraal te stellen. Hij wil hiermee alle gelovigen die zich open van geest inzetten in de zorg, een hart onder de riem steken.


Book
Voorlopige diagnose: inleiding tot een medische ethiek
Author:
ISBN: 9026300700 Year: 1972 Publisher: Bilthoven Ambo

Listing 1 - 10 of 42 << page
of 5
>>
Sort by