Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
Zorg binen handbereik : personenalarmering voor ouderen
Authors: --- --- ---
ISBN: 9033447908 Year: 2001 Volume: 20 Publisher: Leuven Leusden Acco


Book
Zorg om zorg : mishandelen van ouderen
Authors: --- ---
ISBN: 9053502343 Year: 1993 Publisher: Leuven/Apeldoorn Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Niemand geeft het graag toe, maar misbehandelen van ouderen is een feit. Dat het slechts om een minderheid gaat, doet niet terzake. Elke misbehandelde is te veel. De misbehandelingen bestaan zowel in de intramurale als in de extramurale zorg. Paradoxaal genoeg gebeuren heel wat misbehandelingen zelfs te goeder trouw. Dit boek geeft eerst aan wat bedoeld is met 'misbehandeling': van ogenschijnlijk pietluttige maatregelen, subtiele psychische pesterijen, het veroorzaken van allerlei ongemakken tot slagen en verwondingen. Daarna probeert het boek te begrijpen waarom dit alles gebeurt. Een essentieel punt is hoe je een en ander vaststelt, hoe je hulpvragen herkent en wat je daarmee moet. Meer dan eens moet de 'pleger' van de misbehandeling evenzeer worden geholpen. Deze publicatie behandelt omzichtig, maar tegelijk kordaat, een onderwerp waarover sommigen liever zouden zwijgen.


Book
Zorg voor allochtone ouderen
Author:
ISBN: 9789046512791 Year: 2007 Volume: *26 Publisher: Mechelen Wolters Kluwer België

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoudsopgave 1. Van gastarbeider naar allochtoon 2. Hoe vraag en aanbod elkaar niet vinden 3. Specifieke aandachtspunten bij allochtone ouderen en mogelijke oplossingen 4. Interculturalisering: visie, praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen 5. Enkele beleidssuggesties 'Zorg voor allochtone ouderen' is een weerslag van de opgedane ervaringen in het werken met allochtone ouderen in Vlaanderen en Brussel. Naast het schetsen van de maatschappelijke positie van allochtone ouderen wil dit boek aantonen waarom ze een risicogroep dreigen te worden. Maar het wil vooral mogelijke oplossingen aanreiken. Dit wordt gedaan op het niveau van het individu, van de organisatie, als van het beleid. Deze publicatie wil bruggen bouwen en is een uitstekend handboek voor wie wil werken aan de interculturalisering van onze dienst- en zorgverlening voor ouderen.

Keywords

Geriatric Nursing --- #SBIB:316.8H14 --- #SBIB:316.8H16 --- #SBIB:316.8H22 --- 665 Bejaarden --- 668 Migranten --- allochtonen --- bejaardenzorg --- 613.6 --- geriatrische verpleegkunde --- ouderenzorg --- transculturele verpleegkunde --- verpleegkunde --- 324 --- allochtone ouderen --- bejaarden --- gerontologie --- (bejaarden) ((ouderen)) --- 392 --- Bejaarden / ouderen (bejaardenzorg, ouderen) --- Migranten / allochtonen (allochtonen, buitenlandse werknemers, etnische minderheden, gastarbeiders) --- Migrantenproblematiek --- Transculturele verpleegkunde (interculturele verpleegkunde) --- 614.25 --- bejaardenzorg (gez) --- 364.65 --- Beleid --- België --- Cultuurverschillen --- Migranten --- Oudere migranten --- Ouderenzorg --- etnisch-culturele minderheden --- vergrijzing --- zorgverlening --- Allochtone bejaarden --- Bejaarden : gezondheidszorg --- Bejaarden : welzijnszorg --- bejaardentehuis --- culturele antropologie (antropologie) --- huisvesting --- islam --- Interculturele verpleegkunde --- Diversiteit --- S2007413.JPG --- welzijnswerk --- 328.7 --- cultuurverschillen --- geschiedenis --- interculturele hulpverlening --- zorgbehoefte* --- #KVHB:Cross-culturele psychologie --- #KVHB:Bejaarden --- #KVHB:Gerontologie --- Nursing, Geriatric --- Geriatric Nursings --- Nursings, Geriatric --- Welzijns- en sociale problemen: bejaarden --- Welzijns- en sociale problemen: migranten, rassenrelaties --- Welzijnsorganisatie: sociale dienstverlening voor specifieke groepen --- verpleging van afzonderlijke groepen en ziekten, kinderverpleging --- Sociale problemen van en zorg voor ouderen; algemeen --- (zie ook: transculturele verpleegkunde) --- (zie ook: geriatrie) --- 325 --- 362.6 --- 361 --- Geriatric Nursing. --- Ouderen --- Sociale welzijnszorg. --- Ouderenzorg. --- Physiotherapy. Alternative treatments --- gerontagogie --- Age group sociology --- interculturaliteit --- Geriatrics --- ergotherapie --- Sociology of minorities --- Immigrants --- Care --- Brussels Metropolitan area --- Flanders (Belgium) --- Strangers --- Older people --- Sociologie van de minderheden --- Sociologie van de leeftijdsgroepen --- Fysiotherapie. Alternatieve geneeswijzen --- Geriatrie --- departement Gezondheidszorg 10 --- ouderengezondheidszorg --- mantelzorg --- Allochtonen --- Bejaarden

Listing 1 - 3 of 3
Sort by