Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Book
Palliatieve hulpverlening : handboek palliatieve zorg voor professionelen.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Pijn- en symptoomcontrole 2. Pijnbehandeling bij kinderen 3. Hulpmiddelen en verplaatsingstechnieken 4. Voeding bij palliatieve patiënten 5. Psychosociale begeleiding van palliatieve patiënten en hun familie 6. Overlijden en dood in verschillende levensbeschouwingen 7. Sociale aspecten van de palliatieve hulpverlening 8. Wat te doen bij overlijden ? 9. Hoe omgaan met de vraag naar levensbeëindiging 10. Medisch handelen bij het levenseinde. Juridische en ethische aspecten 11. Medische besluitvorming bij het naderend levenseinde. Juridische en ethische aspecten

Keywords

pijn --- palliatieve zorgen --- Hygiene. Public health. Protection --- Sociology of health --- Social policy and particular groups --- familiebegeleiding --- slechtnieuwsgesprekken --- Nursing --- euthanasie --- stervensbegeleiding --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- Professional ethics. Deontology --- rouwverwerking --- Belgium --- Palliatieve zorgen --- Soins palliatifs --- Palliative Care. --- 364.44 --- Academic collection --- #KVHB:Palliatieve hulpverlening --- 418.7 --- 603.1 --- 603.2 --- 604.3 --- 613.21 --- 628.44 --- dood --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- psychosociale begeleiding --- recht --- sociale voorzieningen --- thuiszorg --- tiltechnieken --- voeding --- Hulpverlening --- Palliatieve zorg --- 610.17 )* MEDISCHE ETHIEK --- erfrecht --- medische ethiek --- palliatieve zorgen afdeling --- pijntherapie --- rouw --- terminale zorgen --- Stervensbegeleiding --- et al. --- hulpverlening --- analgesie (analgetica, pijnbestrijding, pijnloosheid) --- broer-zuster-relatie --- eten (maaltijdgebeuren) --- kankerverpleegkunde --- kinderen --- ouder-kind relatie (moeder-kind relatie) --- rouw (verdriet) --- thuisverpleegkunde --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- Palliative Surgery --- Palliative Therapy --- Surgery, Palliative --- Therapy, Palliative --- Palliative Treatment --- Care, Palliative --- Palliative Treatments --- Treatment, Palliative --- Treatments, Palliative --- Pain --- Terminal Care --- Hospice and Palliative Care Nursing --- Palliative Medicine --- Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- Psychologie van leven en dood --- Medische ethiek --- Medische en paramedische stervensbegeleiding - Palliatieve zorgen --- Symptomen die bij diverse ziekten voorkomen --- Basisverpleegkunde - Verpleegkundige interventies --- Voeding van bijzondere groepen --- (zie ook: pijn) --- (zie ook: rouw) --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: analgesie) --- (zie ook: dood) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- (zie ook: wijkverpleegkunde) --- Palliatieve geneeskunde --- Pijn --- verpleging --- 364.44 Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- Palliatieve geneeskunde. --- Palliatieve zorg. --- Pijn. --- Stervensbegeleiding. --- verpleging. --- Verpleging. --- Palliative Care --- et al --- Palliative Supportive Care --- Supportive Care, Palliative


Book
Geneeskunde : recht en medisch handelen
Author:
ISBN: 9789046593752 Year: 2016 Volume: *207 Publisher: Mechelen Wolters Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het boek is systematisch opgebouwd rond de arts-patiënt relatie.In de eerste twee titels wordt het juridisch statuut van de eerste partij in deze relatie besproken (uitoefening geneeskunde en Orde der artsen), en in de daarop volgende titel het juridisch statuut van de patiënt. Dan verschuift de invalshoek naar meer specifieke regels rond zwangerschap en geboorte , minderjarigen, psychiatrische patiënten, einde van het leven, wetenschappelijk onderzoek en wegneming van lichaamsmateriaal . Dan volgen drie titels waarin de arts-patiënt relatie in een meer algemeen kader staat: beroepsgeheim, diagnostische en therapeutische vrijheid en honoraria. De laatste titel plaatst de arts in relatie tot andere beoepen en voorzieningen in de gezondheidszorg.Toen dit boek in 1991 voor de eerste keer verscheen was het uniek omdat het een grote leemte opvulde in de Nederlandstalige rechtsleer. Inmiddels zijn er talrijke andere werken geschreven en ontleent de derde uitgave zijn unieke karakter aan de diepgaande analyse van alle bronnen gevolgd door een grondige synthese waarvoor één auteur de verantwoordelijkheid opneemt. Hierdoor zijn de eenheid van inhoud en stijl gegarandeerd en staan de lezer geen overlappingen of tegenstrijdigheden te wachten.

Keywords

Medical law --- Belgium --- Médecine --- Ordres professionnels --- Soins médicaux --- Droits des patients --- Droit --- wetgeving --- aansprakelijkheid --- beroepsgeheim --- gezondheidszorg --- medecins --- Droit médical --- Belgique --- N17 - Ouvrages généraux - Algemene werken --- legislation --- responsabilité --- secret professionnel --- soins de sante --- geneesheren --- Medisch recht --- België --- Geneeskunde --- Recht --- Medische technologie --- Medische ethiek --- gezondheidsrecht --- recht (wetgeving, rechtspraak, rechtsbeginselen, juridische aspecten, aansprakelijkheid) --- medisch recht (biomedisch recht) --- artsen (geneesheren) --- arts-patiëntrelatie --- chirurgie (heelkunde) --- patiëntenrechten (rechten van de patiënt) --- terminale sedatie (pijnbestrijding met mogelijk levensverkortend effect) --- palliatieve zorg, (terminale, continue) sedatie, pijnbestrijding met levensverkortend effect, stervensbegeleiding --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- zwangerschap --- wilsbekwaamheid (wilsbekwame patiënten) --- lichaamsmateriaal (lichaam, menselijk lichaamsmateriaal) --- psychiatrische patient (geesteszieke) --- donatie (donorschap, donor, levende donor, orgaandonatie) --- in-vitrofertilisatie (bevruchting in vitro, proefbuisbaby's) --- droit (aspects juridiques, législation, jurisprudence, principes de droit, responsabilité) --- droit médical (droit biomédical) --- médecins --- relation médecin-patient --- chirurgie --- droits du patient (droits des malades) --- sédation terminale (lutte contre la douleur ayant pour effet d'abréger la vie) --- soins palliatifs, lutte contre la douleur ayant pour effet d'abréger la vie, sédation palliative (terminale, continue), accompagnement de fin de vie --- fin de vie (décision de fin de vie) --- grossesse --- capacité --- matériel corporel humain, (corps humain) --- patient psychiatrique (malade mentale) --- don (donneur, donneur vivant, don d'organes) --- fécondation in vitro (fertilisation in vitro, FIV, fécondation in vitro et embryo transfert, FIVETE) --- legislation. --- responsabilité. --- secret professionnel. --- soins de sante. --- geneesheren. --- Wetgeving --- Aansprakelijkheid --- Beroepsgeheim --- Gezondheidszorg --- Medecins --- Wetgeving. --- Aansprakelijkheid. --- Beroepsgeheim. --- Gezondheidszorg. --- Centres de santé --- Centres de soins --- Centres médicaux --- Centres médico-sociaux --- Consultatiebureau's --- Dispensaires --- Dispensaries --- Maisons médicales --- medisch recht

Listing 1 - 2 of 2
Sort by