Narrow your search

Library

DB (149)

KU Leuven (116)

KBR (114)

UGent (106)

Vlaams Parlement (103)

UAntwerpen (101)

EHC (85)

UCLL (83)

KDG (75)

Hogeschool Gent (71)

More...

Resource type

book (143)

periodical (11)

digital (2)

article (1)

dissertation (1)

More...

Language

Dutch (136)

English (7)

Undetermined (5)

French (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (5)

2017 (1)

2016 (5)

2015 (6)

More...
Listing 1 - 10 of 149 << page
of 15
>>
Sort by

Book
Politieke ruimte

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het maatschappeijk middenveld plaatst verzuchtingen van gewone mensen op de politieke agenda, inspireert het beleid en geeft mee vorm aan werkbare oplossingen. Waar het middenveld het moeilijk heeft, staat de democratie dan ook onder druk. Toch heeft dat middenveld het in Vlaanderen moeilijk. Steeds vaker worden zijn representativiteit en relevantie in vraag gesteld. Burgers consumeren organisaties enkel nog waar ze deze nodig denken te heben, de media hebben hun politiserende rol overgenomen, en sommigen maken van deze wankele positie zelfs gebruik om tot de aanval over te gaan. Samenlevingsopbouw Vlaanderen vindt het de hoogste tijd voor een nieuw pact over de functie van het middenveld en zijn plaats in de democratie. Wat is vandaag zijn maatschappelijke taak en welke rol hebben burgers, overheid en markt in onze samenleving te spelen? 'Politieke ruimte' biedt analyse, documenteert en opineert over de noodzakelijke ruimte die het middenveld nodig heeft om zijn maatschappelijke opdracht te vervullen.


Book
Zoon Politikon : tussen effectiviteit en legitimiteit : liber amicorum professor Guido Dierickx
Authors: --- ---
ISBN: 9789085844686 9085844681 Year: 2006 Publisher: Brugge Vanden Broele

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Door het oog van een spijbelaar : met gezond verstand naar de 21ste eeuw
Author:
Year: 1999 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Wereldvreemd in Vlaanderen : bakens voor een progressieve politiek.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In Vlaanderen kunnen de academici, denkers en onderzoekers die dit boek schreven makkelijk worden weggezet als wereldvreemde dromers.Vlaanderen leeft in de hype van de zelfstandigheid, van de onafhankelijkheid, van het zelf beter en anders doen. Politiek en media draaien rond de vragen of het confederalisme dan wel het separatisme zal zegevieren, en of een rechtse regering aan de macht kan komen, en hoe dat dan zal gebeuren.Dit boek staat dwars op die bekommernis. Met een duidelijke stelling over hoe aan politiek te doen, en uitgaande van een analyse van de nieuwe wereldorde, bepleiten de auteurs een progressieve politiek op meerdere schalen.Want alleen op Vlaamse schaal is een linkse politiek niet mogelijk. Het Vlaams-nationalisme kan niet anders dan neoliberaal en conservatief zijn. Omdat de mondiale krachtsverhoudingen de politieke niveaus herbepalen is een Belgische én Europese én mondiale én stedelijke visie noodzakelijk. De auteurs duiden nieuwe breuklijnen voor een progressieve politiek aan en behandelen verschillende hete hangijzers: duurzame transitie, sociaal beleid, stedelijk samenleven, superdiversiteit, vernieuwde democratie.Een boek aan de andere kant van het spectrum. Vanuit de wereld bekeken lijkt de Vlaamse politiek wel… wereldvreemd. (Bron: covertekst)


Book
Je hebt het niet van mij, maar... : een maand aan het Binnenhof
Author:
ISBN: 9789057594250 Year: 2010 Publisher: Amsterdam Podium

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zelf spreken ze van de 'Haagse kaasstolp' en van 'de vierkante kilometer rond het Binnenhof'. De politici, journalisten, voorlichters en lobbyisten die samen ons beeld van de landelijke politiek bepalen, opereren in een zeer aparte biotoop. Ze kunnen vaak minder zeggen dan ze weten, en moeten soms toneel spelen, voor en achter de schermen. Joris Luyendijk liep een maand rond in de fascinerende en zo en nu dan verbijsterende, beklemmende wereld van de Haagse politiek. Je hebt het niet van mij maar is zijn verslag.


Book
Cultuur publiek, publieke cultuur : publieksonderzoek bij theater- en museumbezoekers te Gent
Authors: ---
ISBN: 9080701319 Year: 2002 Publisher: Gent : Stad Gent,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
No Culture, No Europe. : On the Foundation of Politics
Authors: ---
ISBN: 9789492095039 9492095033 Year: 2015 Publisher: Amsterdam Valiz

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Over the past decade, the European Union has fallen into a drawn-out crisis, politically as well as economically. In this book, the authors argue that analyses of this crisis miss an important element: culture. Faith in politics, like faith in a European currency, is first and foremost a cultural issue. Democracy is a matter of political culture, just as good economic relations are a matter of economic culture. So, culture as a shared frame of reference and as something that lends meaning to people's lives is not the superstructure but the very foundation or substructure of any society. Its essays analyze and describe both theoretical models and straightforward, concrete and provocative examples that clarify this central thesis: culture is an essential, binding fabric of investigating and assessing our identity, our human activities and how we can critically reflect on these. What would happen if culture succeeded in giving the European project a completely different meaning or sense?


Book
De macht van het geslacht : gender, politiek en beleid in België
Authors: ---
ISBN: 9033461234 Year: 2006 Volume: 5 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Waar staan vrouwen in de Belgische politiek sinds ze in 1948 stemrecht hebben verworven? Dit boek heeft niet de pretentie een eenduidig antwoord klaar te hebben, maar bespreekt wel een aantal factoren die een invloed uitoefenen op de rol van gender in het verwerven van (politieke) macht. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de politieke instituties en de beleidsvoering. De Belgische regeringen tellen samen slechts tussen de 20 à 33% vrouwen. Celis en Meier bespreken de verschillende stadia van de politieke arena: de instroom, de vertegenwoordiging en het beleid zelf in een internationale context (Europa, VN). Hoewel man en vrouw grondwettelijk en formeel gelijk zijn is het duidelijk dat zichtbare en minder zichtbare invloeden ervoor zorgen dat de balans doorslaat ten voordele van de mannelijke actoren. De culturele visie op mannen en vrouwen is nog steeds zeer duaal en er is een inmenging van andere factoren als opleidingsniveau, leeftijd en dergelijke. Het boek legt uitgebreid de (soms negatieve) invloeden van het Belgische kiesstelsel en het partijensysteem op de verkiesbaarheid van vrouwen bloot. Er wordt ingegaan op de rol van de vrouwenbewegingen en de efficiëntie van de quotawetgeving. Vrouwen zien de ongelijke machtsverhoudingen als een probleem, terwijl mannen de oorzaak bij de persoonlijke keuzes van vrouwen leggen.


Book
Ondergesneeuwde sporen: een andere visie op arbeid en burgerschap
Author:
ISBN: 9033437163 9789033437168 Year: 1996 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Pleidooi voor waardering van alle maatschappelijk relevante arbeid, waardoor iedereen de vrijheid kan hebben om al dan niet actief te zijn.


Book
Mijn leven met de islam
Authors: --- ---
ISBN: 9023011058 Year: 2002 Publisher: Haarlem Becht

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 149 << page
of 15
>>
Sort by