Narrow your search

Library

DB (182)

KBR (143)

UGent (133)

UAntwerpen (122)

Arteveldehogeschool (118)

EHC (114)

KU Leuven (107)

Vlaams Parlement (92)

KDG (90)

Hogeschool Gent (86)

More...

Resource type

book (175)

periodical (11)

digital (3)

object (2)

article (1)

More...

Language

Dutch (170)

English (5)

Multiple languages (4)

Undetermined (2)

French (1)


Year
From To Submit

2019 (4)

2018 (5)

2017 (3)

2016 (3)

2015 (8)

More...
Listing 1 - 10 of 182 << page
of 19
>>
Sort by

Book
Door het oog van een spijbelaar : met gezond verstand naar de 21ste eeuw
Author:
Year: 1999 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Politieke ruimte
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789048618347 Year: 2013 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Middenveldorganisaties zijn belangrijk in België. Daarover is iedereen het eens. Ze vormen mee de ziel van het land. Ze verenigen mensen, zorgen voor sociale cohesie, geven informatie en een stem aan de burger en beïnvloeden de politiek. Maar middenveldorganisaties krijgen te weinig ruimte om hun opdracht te vervullen. Een straffe stelling hoor ik u denken? Laat ons erover debatteren. Dit werk zorgt ervoor dat het debat gevoed wordt met opinies, documentatie en analyse. Daarbij komen verschillende stemmen aan het woord: academici, politici, middenveldadepten, mediapausen, & Ze kijken elk door hun eigen bril naar het middenveld en vragen zich af hoe kritiek de ruimte is waarin het middenveld opereert.www.diekeure.be


Book
Wereldvreemd in Vlaanderen : bakens voor een progressieve politiek.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In Vlaanderen kunnen de academici, denkers en onderzoekers die dit boek schreven makkelijk worden weggezet als wereldvreemde dromers.Vlaanderen leeft in de hype van de zelfstandigheid, van de onafhankelijkheid, van het zelf beter en anders doen. Politiek en media draaien rond de vragen of het confederalisme dan wel het separatisme zal zegevieren, en of een rechtse regering aan de macht kan komen, en hoe dat dan zal gebeuren.Dit boek staat dwars op die bekommernis. Met een duidelijke stelling over hoe aan politiek te doen, en uitgaande van een analyse van de nieuwe wereldorde, bepleiten de auteurs een progressieve politiek op meerdere schalen.Want alleen op Vlaamse schaal is een linkse politiek niet mogelijk. Het Vlaams-nationalisme kan niet anders dan neoliberaal en conservatief zijn. Omdat de mondiale krachtsverhoudingen de politieke niveaus herbepalen is een Belgische én Europese én mondiale én stedelijke visie noodzakelijk. De auteurs duiden nieuwe breuklijnen voor een progressieve politiek aan en behandelen verschillende hete hangijzers: duurzame transitie, sociaal beleid, stedelijk samenleven, superdiversiteit, vernieuwde democratie.Een boek aan de andere kant van het spectrum. Vanuit de wereld bekeken lijkt de Vlaamse politiek wel… wereldvreemd. (Bron: covertekst)


Book
Brieven aan de burgemeester
Author:
ISBN: 9789085421634 Year: 2008 Publisher: Antwerpen Meulenhoff / Manteau

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

29 p.


Book
Sociaal doe het zelven : de idealen en de politiek
Authors: ---
ISBN: 9789045025896 Year: 2013 Publisher: Amsterdam Atlas Contact

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe kan het dat in Estland 50000 mensen bereid zijn om vrijwillig zwerfvuil op te ruimen? Dat een oproep in 'Trouw' de stoot geeft tot de aanschaf van tienduizenden zonnepanelen, zonder enige vorm van subsidie? Hoe komt het dat hulpverleners vaak familie en vrienden over het hoofd zien als het in een gezin helemaal fout loopt? En dat deze naasten als hun dat in een Eigen Kracht-conferentie gevraagd wordt, zich het vuur uit de sloffen lopen? Dit boek is een krachtig pleidooi om ruimte te creëren voor de doe-democratie, voor de do it ourselves-beweging. En hoe kun je als bestuurder vorm geven aan deze nieuwe verhouding tussen burgers en overheid? Verder in het werk wordt die vraag aan de hand van zeven motto s beantwoord. Sociaal doe-het-zelven. De idealen en de politieke praktijk is een even inspirerende als leerzame verkenning van twee werkelijkheden die van de vitaliteit van de samenleving en die van de complexiteit van het openbaar bestuur en van een poging om deze bij elkaar te brengen


Book
De macht van het geslacht / : gender, politiek en beleid in België
Authors: ---
ISBN: 9033461234 Year: 2006 Volume: 5 Publisher: Leuven : Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Waar staan vrouwen in de Belgische politiek sinds ze in 1948 stemrecht hebben verworven? Dit boek heeft niet de pretentie een eenduidig antwoord klaar te hebben, maar bespreekt wel een aantal factoren die een invloed uitoefenen op de rol van gender in het verwerven van (politieke) macht. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de politieke instituties en de beleidsvoering. De Belgische regeringen tellen samen slechts tussen de 20 à 33% vrouwen. Celis en Meier bespreken de verschillende stadia van de politieke arena: de instroom, de vertegenwoordiging en het beleid zelf in een internationale context (Europa, VN). Hoewel man en vrouw grondwettelijk en formeel gelijk zijn is het duidelijk dat zichtbare en minder zichtbare invloeden ervoor zorgen dat de balans doorslaat ten voordele van de mannelijke actoren. De culturele visie op mannen en vrouwen is nog steeds zeer duaal en er is een inmenging van andere factoren als opleidingsniveau, leeftijd en dergelijke. Het boek legt uitgebreid de (soms negatieve) invloeden van het Belgische kiesstelsel en het partijensysteem op de verkiesbaarheid van vrouwen bloot. Er wordt ingegaan op de rol van de vrouwenbewegingen en de efficiëntie van de quotawetgeving. Vrouwen zien de ongelijke machtsverhoudingen als een probleem, terwijl mannen de oorzaak bij de persoonlijke keuzes van vrouwen leggen.


Book
Cultuurpubliek - Publieke Cultuur? Publieksonderzoek bij theater- en museumbezoekers te Gent
Authors: ---
ISBN: 9080701319 Year: 2002 Publisher: Gent Stad Gent,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beleidsplannen : het traject van denken, doen, opvolgen en bijsturen
Authors: --- ---
ISBN: 9057180782 Year: 2007 Publisher: Brussel Politeia


Book
Mijn leven met de islam
Authors: --- ---
ISBN: 9023011058 Year: 2002 Publisher: Haarlem Becht

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Burgermeesterboek
Authors: --- ---
ISBN: 9789023250272 Year: 2012 Publisher: Place of publication unknown Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 182 << page
of 19
>>
Sort by