Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
De islam in België : bedreiging of verrijking ?
Authors: ---
ISBN: 9022317307 Year: 2002 Publisher: Antwerpen Manteau

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek vertelt de auteur heel duidelijk over het islamitische geloof. Hij legt uit wat de islam werkelijk inhoudt, hoe het extremisme geïnterpreteerd kan worden en gaat in op de geschiedenis van deze godsdienst. De rol van de vrouw komt uitgebreid aan bod evenals de invloed van het geloof op het dagelijkse leven en de intermenselijke relaties. Ook de plaats van de islam in de Belgische samenleving is een belangrijk onderwerp in dit boek. Als tot de islam bekeerde westerling heeft de auteur een originele kijk op de overeenkomsten en de verschillen tussen de westerse en de oosterse beschaving.


Book
Westerse moslims en de toekomst van de islam
Author:
ISBN: 9054601108 Year: 2005 Publisher: Amsterdam Bulaaq

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De schaduwkant van de maan : islamisme in politiek, economie, maatschappij, en het wereld-systeem
Authors: ---
ISBN: 9038202083 Year: 1999 Publisher: Gent Academia Press


Book
Is dit nu de Islam? : hoe ik als moslim voor nieuwe tijden ga: rationeel, Europees en verzoenend
Author:
ISBN: 9789089316745 Year: 2016 Publisher: Gent Borgerhoff & Lamberigts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Khalid Benhaddou is de verpersoonlijking van de 'rationele islam', een moderne islam die de westerse democratische regels en de Europese verlichtingswaarden wil verzoenen met de wijsheid van de Koran. Met dat ideaal werkt hij als imam in Gent en als coördinator van het Netwerk Islamexperten dat, in samenwerking met het departement Onderwijs, de radicalisering van moslimjongeren in Vlaanderen tegengaat.In dit boek vertelt hij hoe de Koran echt moet worden gelezen en niet letterlijk maar wel in zijn historische context moet worden begrepen. Hij spreekt over de extreme islam en zijn terroristische uitwassen en hoe je die concreet kan bestrijden. Hoe je jongeren weg kan houden van radicalisering. En hij houdt een warm pleidooi voor een 'mondiale verlichting van de islam', where east meets west.


Book

Book
De islam : kritische essays over een politieke religie
Authors: --- ---
ISBN: 9789054877837 Year: 2010 Publisher: Brussel ASP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

32 eminente auteurs uit binnen- en buitenland geven een kritische kijk op de essentie van de islam als politieke religie. De rode draad door de uiteenlopende beschouwingen heen: wegens zijn fundamentele uitgangspunten kan de islam nooit compatibel zijn met de liberale democratische rechtsorde. Het werk wordt een referentiepunt in het islamdebat dat ook in onze contreien een apocalyptische scheiding der geesten teweeg heeft gebracht.Vandaag spreekt Abdelwahab Meddeb erg mild over de actuele ziekte van de islam, noemt Ayaan Hirsi Ali Mohammed een perverse tiran, en zegt de Turkse premier Erdogan dat de islam niet kan worden onderverdeeld in gematigd en niet-gematigd. Het is dan ook verbijsterend dat de postmoderne politiek correcte elite het spook van de islam dat door Europa waart zo geestdriftig omarmt. Allicht komen sommige postmoderne verlangens overeen met de naïeve dromen van 30 jaar geleden: zoals progressieven ooit hoopten op een zogenaamd eurocommunisme, zo duimen westerse linkse fellowtravellers vandaag voor een euro-islam. Maar net zoals het communisme haaks stond op de waarden van het Westen, zo kan ook de islam, die zoals elk ander stelsel een onwrikbare essentie heeft, nooit compatibel zijn met de liberale rechtsorde. Anders dan de politiek correcte intellectuelen die de islam omarmen met dezelfde kracht waarmee ze ooit het katholicisme bekampten, zijn de auteurs van dit boek geen dhimmi's, maar rationele onderzoekers met een open geest. Ze zien allen de islam als een imminent gevaar dat voor de zoveelste keer Europa tracht binnen te dringen en daarbij sluipenderwijs allerlei methodes aanwendt. Want dat is ab initio de missie van de islam: het streven naar een wereldkalifaat, en de verwende narcistische en gutmenschliche Europeaan slaapt - naar het woord van Bruce Bawer -, ingedommeld als hij is door zijn eigen goedmenend en weldenkend humanistisch gezoem


Book
De derde feministische golf
Author:
ISBN: 9052409153 9789052409153 Year: 2006 Publisher: Antwerpen : Houtekiet,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In zijn nieuwe boek, De Derde Feministische Golf, interviewde Dirk Verhofstadt zes Nederlandse en Canadese, feministische moslima’s. Verhofstadt vat zijn boodschap zelf kernachtig samen: “Het is essentieel dat ze zélf mogen beslissen of ze een sluier dragen of niet, of ze buitenkomen of niet. Dat ze mogen trouwen met wie ze liefhebben, en niet met diegene die hen wordt opgedrongen. Dat er geen praktijken meer bestaan als eremoord en verstoting.” Verhofstadt klaagt de toenemende radicalisering aan bij moslimmannen. De oorzaak van deze radicalisering ligt volgens hem in het aanvoelen van een emanicipatiebeweging, waarvan de vrouwen in het boek de voorhoede vormen. Radicale moslimmannen beginnen daardoor feller op te treden omdat ze voelen dat ze hun greep op de vrouwen verliezen. Daarom moeten we volgens Verhofstadt volledig aan de kant van de vrouwen gaan staan, opdat zij strijd kunnen voeren. De links-progressieven en feministen zijn dan ook kop van jut voor hem, omdat zij al jarenlang de onderdrukking van de moslimvrouwen zouden tolereren vanuit een cultuurrelativisme dat uiting geeft aan een diepe onverschilligheid. Laten we ons een aantal vragen stellen bij het initiatief van Dirk Verhofstadt. Wie zijn die links-progressieven en feministen die gedwongen sluierdracht, gedwongen huwelijken en het besnijden van vrouwen laten gebeuren omdat ze het zouden beschouwen als ‘iets van hun cultuur’ en dus onbespreekbaar? Wie zijn die softies die de realiteit niet in de ogen durven kijken en die de moslims steeds weer in bescherming nemen? Als onderzoekers voor het Centrum voor Islam in Europa aan de Universiteit Gent spraken wij we het afgelopen jaar met meer dan tweehonderd moslimmeisjes en –vrouwen. Anders dan te spreken óver moslima’s hebben wij geluisterd naar moslima’s. De meisjes en vrouwen die we hebben ontmoet zijn geen vrijgevochten feministische auteurs wier ideeën en uitspraken aansluiten op het beeld dat wij ons van de moderne moslima willen vormen. Toch gaat het hier om vrouwen die zich wel degelijk ‘van hun verstand durven bedienen’. In onze gesprekken met moslima’s werd geen onderwerp geschuwd. Ze praatten openlijk over verliefdheid, hun verwachtingen en die van hun omgeving, de manier waarop ze hun echtgenoten leerden kennen, over gearrangeerde en gedwongen huwelijken, hun relaties met de ouders en waarom sommige ouders druk uitoefenen bij de huwelijkssluiting, … Onze conclusies? Zoals bij veel kwalitatief onderzoek moeten we concluderen dat de leefwereld van deze meisjes en vrouwen zich niet in enkele simpele veralgemeningen laat vatten. Er zijn moslima’s die huwen met de man op wie ze verliefd werden nadat ze officieel aan hem werden voorgesteld, net zoals er moslima’s zijn die hun partner ontmoetten op school, in een schoenenwinkel, op het strand in Marokko of op een trouwfeest. Ontelbare voorbeelden laten zien hoe uiteenlopend de ervaringen van moslimmeisjes en –vrouwen zijn. Er zijn ook andere verhalen en deze verzwijgen we niet. Eenentwintig vrouwen die deelnamen aan het onderzoek getuigden over hoe zij geconfronteerd werden met een gedwongen huwelijk. Essentiële vragen waren: wie dwang uitoefent en wat daartoe de redenen kunnen zijn? Volgens Dirk Verhofstadt zijn het vooral gefrustreerde moslimmannen die vrouwen dwingen tot allerlei vormen van conformerend gedrag (De Morgen, 11 oktober 2006). Uit ons onderzoek blijkt dat het ouders zijn die hun kind dwingen tot een huwelijk. Het gaat niet louter om vaders en het gaat ook niet louter om meisjes: jongens kunnen evengoed het slachtoffer worden van een gedwongen huwelijk. Waarom doen ze het, die ouders? Zijn ze geradicaliseerd? Willen ze voorschriften uit de Koran toepassen in de opvoeding van hun zonen en dochters? Niets van dit alles. We hebben geen aanwijzingen dat ouders hun kinderen dwingen omwille van hun godsdienstige overtuigingen. Wanneer een jongen of meisje tot een huwelijk gedwongen wordt dan is dat in de meeste gevallen omdat ouders overbezorgd zijn over hun puberend kind. Het huwelijk wordt dan gezien als iets wat de jongere in kwestie tot zijn of haar verantwoordelijkheid moet brengen. Sommige ouders denken ook dat ze hun zoon of dochter zullen verliezen als hij of zij een relatie aangaat met een niet-moslim. Ze vrezen dat hun kind van hen zal vervreemden. Deze ouders zijn geen islamitische fundamentalisten, maar mensen die handelen vanuit onzekerheid. Dat ouders in de fout gaan wanneer ze hun zoon of dochter onder druk zetten om te huwen, wordt door geen enkele moslima in ons onderzoek betwist. Ook al kunnen sommige meisjes en vrouwen begrijpen waarom sommige ouders op die manier handelen, zij keuren het resoluut af. Een gedwongen huwelijk lost de problemen niet op maar schept er nieuwe. Wanneer zij zelf ooit in zo’n situatie zouden komen, wat de meeste ondenkbaar achten, zullen moslima’s hun ouders proberen te overtuigen om van het huwelijk af te zien. Sommige moslima’s zeggen dat ze de Koran zouden gebruiken om aan hun ouders te tonen dat een huwelijk zonder instemming ontoelaatbaar is. Het onderzoek geeft een indicatie van het voorkomen van gedwongen huwelijken. Het probleem is niet alarmerend. Hoewel iedereen erkent dat de problematiek heel zwaar is voor de betrokkenen, is het aantal gedwongen huwelijken niet groot en is er geen sprake van een stijging. Statistisch onderzoek wees reeds op de enorme verschuivingen in de huwelijkssluiting, waarbij het aantal gedwongen en gearrangeerde huwelijken afneemt, tegenover een toename van zelfgeïnitieerde huwelijken. Maar wat dan met al die huwelijken met iemand van het land van oorsprong? Daar hebben die meisjes toch ook niet voor gekozen? Deze huwelijken kunnen gedwongen huwelijken zijn, maar meestal is het een persoonlijke keuze. Moslimmeisjes geven vaak de voorkeur aan een partner die opgegroeid is in Turkije of Marokko omdat ze de jongens hier onverantwoordelijk vinden. Of jongens hebben geen opleiding genoten en hebben geen werk: welke mogelijkheden zijn er dan om samen een toekomst uit te bouwen, een gezin te stichten? Wat de allochtone jongere hier niet heeft, hoopt men daar te vinden. De moslima’s in het onderzoek bestonden uit laag- en hooggeschoolden, vrouwen die hier zijn opgegroeid en daar, vrouwen mét en zonder sluier, … Stuk voor stuk zijn het individuen die durven denken voor zichzelf. De eenzijdige voorstelling van moslimvrouwen, in de rol van slachtoffers of vrouwen die daaraan ontsnapt zijn, ontkent net hun individualiteit en rechtvaardigt de eigen paternalistische houding. Weg van het mediagewoel, zijn moslima’s echter bezig aan hun eigen emancipatie. (Marlies Casier, Sami Zemni & Nathalie Peene, onderzoekers Centrum voor Islam in Europa)

Listing 1 - 7 of 7
Sort by