Narrow your search
Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Handboek voor de behandeling van alcoholverslaving : De Community Reinforcement Approach
Authors: --- ---
ISBN: 9789031366187 Year: 2008 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Community Reinforcement Approach (CRA) is een in de Verenigde Staten ontwikkelde gedragstherapeutische methode voor de behandeling van verslaving. Deze behandeling gaat uit van het gegeven dat mensen afhankelijk van middelen blijven doordat zij worden omgeven door een overmaat aan factoren die hun alcohol- of drugsgebruik bekrachtigen en hierbij aantrekkelijke, niet-verslavingsgebonden alternatieven in onvoldoende mate aanwezig zijn of zelfs ontbreken. CRA heeft als doel samen met de cliënt te werken aan een vervangende, nieuwe leefstijl die meer voldoening geeft dan hun middelengebruik.Inmiddels bestaat er ruimschoots bewijs dat CRA een effectieve behandeling voor cliënten met verslavingsproblemen vormt. Tot op heden was er geen Nederlandstalige handleiding over CRA beschikbaar. Het Handboek voor de behandeling van alcoholverslaving voorziet in deze leemte. Deze gezaghebbende handleiding voor hulpverleners beschrijft helder en in detail de klinische praktijk van CRA, de theoretische grondslag ervan, de ontwikkeling van CRA en het hiernaar verrichte onderzoek in de VS en in Europa. Voorts gaat het boek uitgebreid in op belangrijke CRA-procedures en biedt het vele voorbeelden van praktijkgesprekken die de procedures in deze methodiek illustreren. Voor alle afzonderlijke behandelonderdelen presenteren de auteurs een stappenplan. Ook geven zij nauwgezette aanwijzingen voor het uitvoeren van assessments en de behandeling van cliënten. Aan de orde komen voorts problemen tijdens de gedragstherapie en strategieën om deze te overwinnen.De vertaling van het oorspronkelijke, Engelstalige handboek is bewerkt door Nederlandse CRA-deskundigen en door hen voorzien van voorbeelden voor de Nederlandse behandelsituatie. Hierdoor is de methodiek direct toepasbaar in uw dagelijkse hulpverlening.


Book
Stoppen met roken : Een praktische handleiding
Authors: ---
ISBN: 9789031375936 Year: 2013 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum Imprint Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Stoppen met roken : Cursusboek
Authors: ---
ISBN: 9789031375882 Year: 2009 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zeker sinds de nieuwe rookwetgeving van kracht is, zijn steeds meer mensen gemotiveerd te stoppen met roken. Stoppen met roken is een proces. Daarom lukt het de meeste mensen niet om impulsief van het een op het andere moment te stoppen. Soms is er zelfs een hulpmiddel nodig. Deze cursus helpt om dit proces goed te doorlopen en de juiste keuzes te maken zodat uw stoppoging succesvol wordt. Door het volgen van de stappen die in dit boekje beschreven staan, kunt u zich goed voorbereiden op uw plannen om te stoppen met roken. De cursusleider zal u hierbij stap voor stap begeleiden.De auteur van dit boek is praktijkondersteuner en ontwikkelde eerder een succesvolle stoppen-met-rokencursus. Stoppen met roken is tot stand gekomen naar aanleiding van de ervaringen die zij opdeed met het ontwikkelen van deze methode. De cursus Stoppen met roken presenteert de stoppen-met-rokencursus die de auteur ontwikkelde. Het stoppen-met-roken programma bestaat uit tien bijeenkomsten. Per bijeenkomst wordt achtergrondinformatie gepresenteerd en wordt een toelichting daarop gegeven. Door huiswerkopdrachten te bespreken wordt het werken met de cursus geconcretiseerd.Stoppen met roken hoort als cursusboekje bij Stoppen met roken, een praktische handleiding, het eerste deel in de POH-reeks; een reeks primair bedoeld voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners in opleiding, maar is daarnaast ook zeker nuttig voor huisartsen. Door aandacht te besteden aan een diversiteit aan praktische onderwerpen, krijgt de praktijkondersteuner handvatten geboden die ter ondersteuning zullen zijn bij de uitoefening van het dagelijks werk binnen de praktijk.


Book
Alcohol onder controle : Zelfhulpgids voor het matigen van je drankgebruik
Authors: --- ---
ISBN: 9789031363988 Year: 2008 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoeveel glazen wijn bij het eten kun je drinken zonder je dieet te verknoeien, de kluts kwijt te raken of te veel geld uit te geven? Als het om alcoholgebruik gaat, vinden veel mensen het moeilijk om een grens te trekken tussen probleemloos genieten en jezelf aan drank te buiten gaan. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 10% van de mensen tussen de 18 en 65 jaar meer drinkt dan goed voor hen is.De auteurs, William R. Miller en Ricardo E. Muñoz, zijn bij uitstek deskundig op dit gebied en kunnen bogen op meer dan 30 jaar onderzoekservaring. Ze verschaffen harde feiten en actuele gegevens die je kunt gebruiken om je alcoholgebruik en het effect ervan op je lichamelijke en geestelijke gezondheid tegen het licht te houden. Gewapend met een frisse blik op je drinkgewoonten en de gevolgen ervan, kun je beslissen of matiging iets voor jou is.


Book
Digiziek : pleidooi voor offline leven
Author:
ISBN: 9789045032139 Year: 2016 Publisher: Amsterdam Uitgeverij Atlas Contact

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De digitalisering van ons dagelijks leven blijft onstuitbaar voortgaan en dat heeft funeste gevolgen voor onze gezondheid. De vermaarde hersenonderzoeker Manfred Spitzer laat op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek zien hoe computergebruik ons digiziek maakt. Dat computergebruik slecht is voor het geheugen weten we sinds zijn bestseller Digitale dementie, maar de gezondheidsrisicos blijven daar niet toe beperkt: stress, depressie, slapeloosheid en een verslechterde motoriek en conditie behoren allemaal tot de risicos. Manfred Spitzer waarschuwt ons voor wat er kan gebeuren wanneer we de digitale media ons leven laten overheersen, maar laat ook zien hoe we onszelf kunnen beschermen.


Book
Verpleegkundige standaarden van zorg bij verslavingspsychiatrie : competentieprofiel voor mbo, hbo, post-hbo en master verslavingsverpleegkunde.
Authors: --- ---
ISBN: 9789035234123 Year: 2012 Publisher: Reed Business,


Book
Wat elke professional over verslaving moet weten : Canon verslaving
Author:
ISBN: 9789031351695 9789031370832 Year: 2007 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek is onmisbaar voor alle personen die zich, professioneel of in lerende of opleidende rol, in of rond de verslavingszorg bewegen. Het is een unieke publicatie op gebied van kennisoverdracht, bekwaamheidsontwikkeling, onderwijs en opleiding. De focus is in dit boek gericht op gebruik, misbruik en afhankelijkheid van psychoactieve stoffen, met name op alcohol, heroïne, cocaïne en cannabis. Aan dit boek liggen geselecteerde teksten ? tientallen artikelen, handboeken, richtlijnen en literatuurstudies ? ten grondslag die qua actualiteit, leesbaarheid en empirische onderbouwing voldoen aan de hoge normen die de Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling stelt. Deze Raad heeft de opdracht om 'moderne verslavingskunde' te bevorderen in opleidingen, trainingen en na? en bijscholing van professionals in de gezondheidszorg


Book
Hulpverlening bij problematisch alcoholgebruik.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9044115588 Year: 2004 Publisher: Leuven Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Met dit handboek richten de auteurs zich naar alle hulpverleners uit de alcohol- en drugsector maar evenzeer naar professionele hulpverleners uit de niet-categoriale zorg die mensen met problematisch alcoholgebruik begeleiden of behandelen. Ze willen met deze publicatie onderbouwde wetenschappelijke kennis die relevant is voor de praktijk doorgeven. De rode draad in het geheel is het streven naar een integrale benadering van de problematiek met ruimte voor gerichte interventies.In een eerste deel wordt deze integrale benadering uitgebreid voorgesteld. In het tweede deel komt de hulpverlening in al zijn facetten aan bod. met daarin enkele basisstrategieën zowel vanuit een medisch-farmacologische als vanuit een psychosociale invalshoek. Uit de inhoud:Alcoholproblemen: denk integraal, handel gericht - Vroegdetectie, diagnostiek en screening - Medische aspecten van problematisch alcoholgebruik - Genderspecifieke aspecten - farmacotherapie - Motiverende strategieën en terugvalpreventie - Werken met de socio-familiale context - De psycho-analytische behandeling - Cliëntgerichte hulpverlening - Rehabilitatie bij cognitieve stoornissen.


Book
Drugsverslaving en alcoholisme : kennis en achtergronden voor hulpverleners.
Authors: ---
ISBN: 9031337862 Year: 2002 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by