Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
Tijd voor ethiek. Handreikingen voor etische vragen in de praktijk van maatschappelijk werkers
Author:
ISBN: 9062830943 Year: 1998 Publisher: Bussum Coutinho

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In hun dagelijkse praktijk worden maatschappelijk werkers geconfronteerd met concrete morele vraagstukken. Antwoorden zoeken op en nadenken over morele vragen kost echter tijd, die werkers zich vaak niet kunnen gunnen. Daardoor worden morele dilemma's vaak omzeild, impliciet gelaten of weggeredeneerd.Ethiek is in maar de samenleving weet niet goed hoe daarmee om te gaan, laat staan de politiek. Dit appelleert aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van werkers om signalen te geven wanneer politieke maatregelen die de samenleving treft averechtse effecten hebben. Sociale uitsluiting, juridisering, onrechtvaardigheid, hoe wil de samenleving deze zaken aanpakken? Om professionals hierbij een steun in de rug te geven zijn theoretici en praktijkmensen de uitdaging aangegaan om theoretische benaderingen van het begrip ethiek te onderzoeken op hun toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk. Duidelijk blijkt dat ethische vraagstukken niet kunnen worden gereduceerd tot puur technische kwesties, noch tot rechtsvragen. Zij moeten onderwerp zijn van reflectie en redelijk debat. Intuïtie of ervaring maken daar weliswaar onderdeel van uit maar mogen in de praktijk niet van doorslaggevende betekenis zijn.


Book
Ethische vragen in de palliatieve zorg
Authors: ---
ISBN: 9031334146 9031334138 Year: 2001 Publisher: Houten/Diegem Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De behoeften en wensen van de patiënt staan centraal in de gehele palliatieve zorg. Maar wie dit ideaal in de praktijk wil brengen, weet dat het niet zo simpel is. Naarmate de dood nadert, neemt het aantal mensen en dingen waarvan de patiënt afhankelijk wordt toe. Vragen van morele aard dringen zich op.Welke ethische problemen ontstaan als een patiënt de hulpverlenervraagt te beslissen? Of als een patiënt bij vlagencognitief minder goed functioneert of totaal wilsonbekwaan is?Wat is een goede dood? Hoe is de verhouding tussen actief ingrijpen en passief 'laten gaan'? Hoe ga je om met een patiënt die iets anders wil dan de familie? En hoe onafhankelijk moet/mag je zelf als hulpverlener zijn, ten opzichte van patiënt en naaste, maar ook ten opzichte van collega's?

Keywords

Palliatieve zorg --- Ethiek. --- parenterale voeding --- Nursing --- vocht- en zoutstoornissen --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- palliatieve zorgen --- analgesie --- infusen --- Sociology of health --- stervensbegeleiding --- spiritualiteit --- Professional ethics. Deontology --- medische ethiek --- Philosophical anthropology --- bio-ethiek --- Social policy and particular groups --- 603.2 --- Medische uitrusting --- Palliatieve zorgen --- 613.21 --- geneeskunde --- gezondheidszorg --- infuus --- thuiszorg --- verpleegkunde --- 616.083.05 --- Analgesie (analgetica) --- Antibiotica --- Bloedtransfusie --- Geneesmiddelentoediening --- Infuus (perfusie) --- Palliatieve zorgen (terminale zorgen) --- Parenterale voeding --- analfabetisme --- chemotherapie (cytostatica) --- infuus (perfusie) --- pijn --- medische en paramedische stervensbegeleiding --- Equipement médical --- Soins palliatifs --- Medische en paramedische stervensbegeleiding - Palliatieve zorgen --- Basisverpleegkunde - Verpleegkundige interventies --- (zie ook: oncologie) --- (zie ook: analgesie) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- Medische ethiek --- 603.1 --- ethiek --- euthanasie --- sterven --- wilsonbekwaamheid --- 616.083 )* VERPLEEGKUNDE --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- ethiek (moraal) --- Ethique médicale --- (zie ook: terminale zorgen) --- Ethiek --- Geneeskundige hulpverlening --- 174.2 --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- dood --- zelfbeschikking


Book
Handboek medische ethiek.
Authors: ---
ISBN: 9789020973334 Year: 2008 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Bioethics --- 174.2 --- 241.63*2 --- #GGSB: Medische ethiek --- Academic collection --- 061 Ethische problemen --- 670 Gezondheid --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- 603.1 --- medische ethiek --- bio-ethiek --- ethiek --- Medische ethiek --- Moraal (ethiek) --- 614.22 --- Bioethiek --- Euthanasie --- In vitro fertilisatie (proefbuisbaby) --- Palliatieve zorgen (terminale zorgen) --- Pre-implantatiediagnostiek (pid) --- Prenatale raadpleging (prenatale diagnostiek) --- Stamcellen --- Transplantaties --- Geneeskunde --- Genetica --- In-vitrofertilisatie --- medische ethiek (gez) --- medische technologie (gez) --- arts --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- autonomie --- baby's --- biotechnologie --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- embryo --- in-vitrofertilisatie (IVF, proefbuisbaby) --- klonen --- palliatieve zorgen --- prenatale diagnose --- stamcellen --- stamceltransplantatie (perifere stamceltransplantatie, PSCT) --- stervensbegeleiding --- therapeutische hardnekkigheid --- transplantaties --- 614.253 --- #gsdb5 --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- medische ethiek, euthanasie --- (zie ook: genetisch advies) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- Professional ethics. Deontology --- Human medicine --- Medical ethics --- Handbooks, manuals, etc. --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- ethics --- 61:1 --- Geneeskunde. Hygiëne. Farmacie-:-Filosofie. Psychologie --- departement Gezondheidszorg 09 --- Ethiek

Listing 1 - 3 of 3
Sort by