Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
A manual for internal quality assurance in higher education with a special focus on professional higher education
Author:
ISBN: 9783818307219 3818307210 Year: 2014 Publisher: Brussel European Association of Institutions in Higher Education

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This publication is meant to be an inspirational guidebook with fundamental issues and clarifications next to good practices and also with warnings of possible pitfalls to explore internal quality assurance.


Book
TRIS-instrument : kwaliteitsverbetering voor het professioneel hoger onderwijs
Author:
ISBN: 9080779733 9789080779730 Year: 2004 Publisher: Geel TRIS


Book
Praktijkonderzoek voor bachelors : leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo
Author:
ISBN: 9789046900024 9046900029 Year: 2006 Publisher: Bussum Coutinho

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Studeren aan het huidige, competentiegerichte hbo vraagt van studenten specifieke kennis, vaardigheden en ervaring. Vooral het projectmatig opzetten en uitvoeren van een praktijkonderzoek en het schrijven van de scriptie blijken veel studenten niet zomaar vanzelf te kunnen. Dit boek behandelt in tien stappen de competenties die zij hiervoor nodig hebben. Het is daarmee een leidraad voor hbo-studenten die hun studie tot een goed einde willen brengen. Jef Mertens behandelt niet alleen de regels voor praktijkonderzoek, maar ook het hele traject vanaf de onderzoeksopzet tot en met de scriptie waarmee de student als bachelor afstudeert. Het boek is geschikt voor voltijd- en deeltijdstudenten binnen drie opleidingsclusters: Organisatie, bedrijf en bestuur, Mens en maatschappij, en Techniek en natuur.


Book
Sociaal werk : in- en uitzichten
Author:
ISBN: 9044118315 Year: 2005 Publisher: Antwerpen/Apeldoorn Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek onderzoekt het brede gebied van het sociaal werk. De auteurs stelt zich vragen zoals: Waar liggen de wortels van het sociaal werk in Vlaanderen en België?, Hoe zijn die mede door buitenlandse inspiratie bepaald?, Wat is sociaal werk vandaag? Is het een beroepsgebied met een dermate heterogeen takkenbos van specialisaties, waar buitenstaanders nog moeilijk wijs uit raken?, Of is het juist een krachtig en specifiek afgrensbaar professioneel veld op de terreinen van welzijn, educatie en zorg?. In het eerste deel behandelt de auteur voor de hand liggende vragen. Hoe definieer je sociaal werk? Waar komt het vandaan? Wat is het specifieke deskundigheidskarakter ervan? Wat is de basiskennis en hoe wordt daar in Vlaanderen mee omgegaan? Het tweede deel geeft ruimte aan reflecties over het beroep, het beroepsveld en de opleidingspatronen. De auteur staat stil bij de professionele ontwikkeling in de hedendaagse internationale context en het huidige onderwijslandschap van Bachelors en Masters Sociaal Werk. Hij werpt ook een licht op de directe sociale en maatschappelijke omgeving van de toekomstige beroepspraktijk: een individualiserende, verouderende en cultureel meerduidige context waarin de klassieke hulp- en ondersteuningspatronen van familie en vereniging sterk aan belang hebben ingeboet.Uit de inhoud: Algemene inleiding: Sociaal werk van vraagteken tot uitroepteken Sociaal werk definiëren - De kern van het beroep uitgetekend als een robotfoto -Geschiedenis van het Sociaal Werk -De theorieontwikkeling in het Sociaal Werk - Beroepsvelden Begripsverwarring uitklaren - Sociaal werk als beroep - Sociaal Werk en de toekomst - Bibliografie - Websites Sociaal Werk

Contemporary world architecture
Author:
ISBN: 0714837431 Year: 2002 Publisher: London Phaidon

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Competentiegerichte leeromgevingen : deel 2
Authors: --- --- ---
ISBN: 9051895852 Year: 2003 Publisher: Utrecht Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het boek beoogt een duidelijk beeld te geven van competentiegericht onderwijs, aanwijzingen te geven om traditioneel vakgericht curriculum om te bouwen tot een competentiegericht curriculum, mogelijkheden voor het creeërenvan krachtige praktijkgericht leer- en toetsomgevingen aan te bieden en de betekenis van ICT en een elektronische leeromgeving voor een compettentiegericht curriculum aan te geven

Keywords

Arbeids- en organisatiepsychologie --- Personeelsbeleid en -opleiding. --- Leeromgeving. --- Onderwijskunde. --- Competentiegericht onderwijs. --- Competentieleren. --- Human resource management(=HRM). --- Overheidsmanagement: personeel. --- HO (hoger onderwijs) --- Didactics of higher education --- onderwijsvernieuwing --- School management --- Didactic strategies --- competentiemanagement --- didactiek --- Hoger onderwijs --- Didactiek --- Onderwijsvernieuwing --- Competentiemanagement --- Bedrijfsopleidingen --- Hoger onderwijs ; didactiek --- Onderwijs en arbeidsmarkt --- hoger onderwijs --- Competentiegericht opleiden --- #SBIB:35H2103 --- #SBIB:35H303 --- #SBIB:IO --- #KVHB:Competentiegericht onderwijs --- #KVHB:Management --- #KVHB:Onderwijspsychologie --- 360 --- 489 --- competenties --- economie --- leeromgeving --- management --- onderwijs --- 371.39 --- 489.4 --- Competentiegericht onderwijs --- Competentieleren --- Leeromgeving --- beroepsopleiding --- competentiegericht onderwijs --- competentiegerichte leeromgeving --- competentiegerichte toets --- elektronische leeromgeving --- 371.3 --- 378 --- Personeelsmanagement bij de overheid: vorming en opleiding --- Organisatieleer: mensen --- Hoger onderwijs; algemeen --- 454.21 --- ICT --- curriculum vitae --- 454.21 ) Projectonderwijs --- projectonderwijs --- Competentiegericht onderwwijs --- D40943.jpg --- Didactische werkvormen --- onderwijspsychologie --- Nederland --- competentiegericht leren --- 331.36 --- 331.5 --- 378:331 --- 450.46 --- Competenties --- Leeromgevingen --- Onderwijs --- arbeidsmarkt --- leren leren --- onderwijsonderzoek --- politieke sociologie --- zelfstudie --- 454.2 --- competentie (ler) --- Leerpsychologie --- Leren --- opleiding --- virtueel bedrijf --- hoger onderwijs - didactiek, modulair onderwijs --- loopbaanontwikkeling. training, scholing op het werk --- Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --- Hoger onderwijs. Academische studies. Universiteiten --- hogescholen en de bedrijfswereld --- Theoretische onderwijsvernieuwing --- Arbeidsmarkt --- Personeelsmanagement --- Motivatie --- Opvoeding en onderwijs --- Innovatie --- Leermethoden --- Leermiddelen

Listing 1 - 7 of 7
Sort by