Listing 1 - 10 of 59 << page
of 6
>>
Sort by

Book
Medische macht en medische ethiek
Author:
Year: 1969 Publisher: Nijkerk Callenbach

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Grenzen aan het medisch handelen
Authors: ---
ISBN: 9056250639 Year: 1999 Publisher: Nijmegen Valkhof


Book
Ons levenseinde humaniseren : over waardig sterven en euthanasie
Author:
ISBN: 9789054870685 Year: 1995 Publisher: Brussel VUBPress

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Info PHA
Author:
Publisher: Antwerpen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gezondheid : wiens verantwoordelijkheid ? : ethiek en voorkoombare ziekten
Authors: --- ---
ISBN: 902630823X Year: 1987 Volume: 75, 3 Publisher: Baarn Ambo


Book
Thijmgenootschap 1984-2004 : over wetenschap en levensbeschouwing
Authors: ---
ISBN: 905625183X Year: 2004 Volume: vol. 92, afl. 4 Publisher: Nijmegen Valkhof Pers


Book
Euthanasie bij psychisch lijden : het hellend vlak dat overslaat?
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789044135183 Year: 2017 Volume: 9 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vier auteurs buigen zich over de vraag hoe het verder moet met de euthanasie bij psychisch lijden. Ze doen het uit medische, filosofische en gelovige hoek en proberen vanuit deze invalshoeken de vraag te beantwoorden wat mensen met psychisch lijden brengt om de euthanasievraag te stellen. Dat het om een complex gegeven gaat, is duidelijk. Dat het dikwijls om een pijnlijke, uitzichtloze situatie gaat, is eveneens een feit. Maar is het toepassen van euthanasie het ultieme antwoord op de noodkreet die deze mensen uiten? Of zijn er alternatieven waarbij men wel degelijk de vraag ernstig neemt zonder het leven weg te nemen? Want euthanasie blijft toch steeds het meest radicale en onomkeerbare wat men kan doen bij een mens: zijn leven zelf afnemen.Het essay kwam er vanuit een bekommernis bij de auteurs, die zien dat er steeds meer en vlugger gegrepen wordt naar euthanasie als antwoord, waarbij ze zich de vraag stelden of een handeling, die voorheen een strafbare act was maar nu onder bepaalde voorwaarden werd gelegaliseerd, verder zal evolueren als een van de mogelijke behandelingen bij psychisch lijden. Ook hier luidt de vraag in welke mate de absolute zelfbeschikking en de absolute vrijheid het aan het winnen zijn op de absolute beschermwaardigheid van de mens, van ieder mens, ook van de mens die psychisch zwaar lijdt. We zitten hier duidelijk op een hellend vlak, en blijkbaar is dat nu aan het overslaan.


Book
Minder dood dan de anderen
Authors: ---
ISBN: 9064456089 Year: 1992 Publisher: Berchem EPO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Recent medisch ethisch denken II.
Authors: --- ---
ISSN: 05481198 ISBN: 9060160606 Year: 1970 Publisher: Leiden Stafleu


Book
Dag en nacht : een spiritualiteit vanuit de medische ervaring
Author:
ISBN: 9020928546 Year: 2003 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Marc Desmet is arts en jezuïet : hij studeerde zowel filosofie en theologie als geneeskunde. Sinds 1992 is hij o.m. palliatieve arts te Hasselt. In dit boek beschrijft hij in verschillende stappen het werk van een arts. Bij elke stap stelt hij vragen en hij wijst op de ideale manier waarop een arts dit of dat kan doen. Daar vindt hij de binding met het evangelie, met de levende God, met Jezus Christus. Het is treffend hoe de auteur het medische werk enerzijds weet te ontleden en te ondervragen, en anderzijds weet te verbinden met het christelijke geloof. In die zin richt dit boek zich tot een breed publiek, want voor alle beroepen kan men gelijkwaardige vragen stellen en bindingen leggen. Het boek is helder geschreven, kon misschien iets beknopter, maar is alleszins een oorspronkelijke belichting van het werk van een arts. Mooie uitgave

Listing 1 - 10 of 59 << page
of 6
>>
Sort by