Narrow your search

Library

EHC (4)

Arteveldehogeschool (3)

Hogeschool Gent (3)

KDG (2)

PXL (2)

TPC (2)

UGent (2)

VUB (2)

AP (1)

Hogeschool West-Vlaanderen (1)

More...

Resource type

book (4)


Language

Dutch (4)


Year
From To Submit

2009 (4)

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Book
Bevroren beeld: zorg voor de laatste levensfase
Author:
ISBN: 9789460010491 Year: 2009 Publisher: Antwerpen Vrijdag

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dokter Marc Cosyns, een autoriteit op het vlak van de ethische en medische aspecten van begin en einde van het leven, schrijft in Bevroren beeld aangrijpend over de laatste maanden van drie van zijn patiënten. Op de meest serene en empathische manier en zonder vals sentiment schrijft Cosyns hoe onmogelijk het is te sterven, of hoe mogelijk. Hij verweeft de foto's van Julien Vandevelde in zijn verhalen en voorziet ze van poëtische aantekeningen. De van het leven doorregen foto's en films van Julien Vandevelde maken van het boek een nog aangrijpender, natuurlijker document. Samen met Marc Cosyns maakte hij de veelbesproken gelijknamige tentoonstelling. De films worden op een unieke manier samengebracht op een dvd waarop ook een authentieke audio-opname van Rachel, de avond v r haar geplande afscheid.


Book
Ethisch(e) zorgen : filosofie en ethiek van de zorg en de hulpverlening
Authors: ---
ISBN: 9789038213835 Year: 2009 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De auteurs willen een algemeen denkkader creëren waarmee een zorg- en/of hulpverlener aan de slag kan. Zij laten ook praktijkgebonden thema's aan bod komen: solidariteit, zorg en hulpverlening, rechtvaardigheid, welzijn en patiëntenrechten (waar ligt de grens tussen gril en wens?)


Book
De maakbare mens : tussen fictie en fascinatie
Authors: --- ---
ISBN: 9789035134393 Year: 2009 Publisher: Amsterdam Bakker


Book
Waarden in dialoog : ethiek in de zorg
Author:
ISBN: 9789020985689 Year: 2009 Publisher: Leuven Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

'Waarden in dialoog' biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethiek in de zorg, dat gegroeid is vanuit praktijkervaring en studie. Eerst wordt het fundament van ethiek gelegd in de zorgrelatie en in een relationeel personalisme. Daaruit volgen 3 pijlers van ethiek, namelijk waarden, dialoog en grondhoudingen. Deze hangen nauw met elkaar samen: de zorgverleners evalueren waarden in dialoog en vanuit grondhoudingen. De waarden staan op het spel in de dialoog en treden met elkaar in dialoog. Dit wordt samengebracht in een synthese met een ethische theorie en een praktisch model voor ethische reflectie. Dit model is de basis voor een aantal toepassingen. Daarin staat de samenwerking tussen de betrokkenen als relationeel gebeuren centraal. Er is samenwerking tussen zorgverleners in een team of een netwerk, wat onvermijdelijk zijn grenzen vindt in menselijke tekortkomingen. Er is ook samenwerking tussen de zorgvrager, de naastbetrokkenen en de zorgverleners, waarbij gepleit wordt voor ethische dialoog. Maar ook deze samenwerking botst op haar grenzen bij de toepassing van vrijheidsbeperking en dwang. Een belangrijke voorwaarde voor elke vorm van samenwerking is het zorgvuldig omgaan met informatie en met het beroepsgeheim

Keywords

241.63*6 --- 613.8 --- 174.2 --- #GGSB: Moraal - Algemeen --- Academic collection --- C5 --- ethiek --- gezondheidszorg [verplegend] --- 061 Ethische problemen --- 660 Welzijn --- 603.1 --- gezondheidszorg --- medische ethiek --- verpleegkunde --- waarden --- 170 --- bejaardenzorg --- geestelijke gezondheidszorg --- gehandicaptenzorg --- zorgethiek --- zorgsector --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Zorg --- ethiek (gez) --- 364.4 --- Hulpverlening : ethiek --- beroepsgeheim --- communicatie (leesbaarheid) --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- dwangbehandeling --- dwangmiddelen (vrijheidsbeperkende middelen) --- ethiek (moraal) --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- informed consent --- mantelzorg --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- samenwerking --- waardenbeleving --- wilsbekwaamheid --- wilsonbekwaamheid --- Gezondheidszorg --- Medische ethiek --- S20090563.JPG --- welzijnswerk --- Bioethics. --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- 241.63*6 Theologische ethiek: psychisch welzijn --- Theologische ethiek: psychisch welzijn --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Health and hygiene of the nervous system. Health and ethics --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- medische ethiek, euthanasie --- Ethiek --- (zie ook: informed consent) --- 17 --- 361 --- gerontagogie --- Christian moral theology --- deontologie --- zorg voor personen met een beperking --- SPH (socio-pedagogische hulpverlening) --- Long-term care --- Ethics --- Care of the sick --- departement Gezondheidszorg 09 --- ouderenzorg --- Hulpverlening --- Waarden --- Geestelijke gezondheidszorg --- Mensen met een verstandelijke beperking --- Ouderenzorg --- Zorgverlening --- Gehandicaptenzorg --- Teamwerk --- Beroepsgeheim --- Beroepsethiek

Listing 1 - 4 of 4
Sort by