Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
Djenne : beeld van een Afrikaanse stad
Authors: ---
ISBN: 9071310574 Year: 1994 Publisher: Leiden : Rijksmuseum voor volkenkunde,


Book
Kunsteducatieve vormingsprocessen : op basis van een casestudy van het programma "Muzische Klassen" van de kunsteducatieve organisatie "De Veerman"
Author:
ISBN: 9789044121247 Year: 2007 Volume: 2 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doorheen de geschiedenis heeft de visie op de kunsteducatie verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan: volksverheffend ten tijde van de Verlichting, bevoogdend op het eind van de 19e eeuw, emancipatorisch in de jaren zeventig, utilitair in de jaren tachtig, tot het huidig postmodernisme, waarbij geen eenduidige waarheid vooropstaat. Het eerste deel van het boek gaat hier uitvoerig op in. Binnen deze verschuivingen tekenen er zich steeds twee spanningsvelden af: leefwereld versus systeem, beheersing versus emancipatie. Kunsteducatieve vormingsprocessen bewegen zich in het spanningsveld van leefwereld en systeem: Tegelijkertijd balanceren zij tussen beheersing en emancipatie, waarbij het begrip emancipatie soms beheersende vormen dreigt aan te nemen. De kunsteducatieve organisatie De Veerman werkt vanuit een overkoepelende visie op kunsteducatie. Eén van de kunsteducatieve programma's die deze organisatie mee begeleidt, zijn de Muzische Klassen. Aan de hand van een casstudy van dit programma kunnen we besluiten dat in de kunsteducatieve praktijk van vandaag het communnicatief handelen hoog in het vaandel wordt gedragen. Daarnaast focust men zich in deze case volledig op emancipatie en wil men de deelnemers aansporen tot het stellen van kritische vragen bij gegeven antwoorden. Deze case wordt dan ook bekeken vanuit de theorie en de evoluties in het denken en handelen vanuit kunsteducatief oogpunt.

L'architecture de Djenné (Mali) : la pérennité d'un patrimoine mondial.
Authors: --- ---
ISBN: 9053494200 9789053494202 Year: 2003 Publisher: Gent Leiden Snoeck Rijksmuseum voor volkenkunde

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Présente l'architecture particulière de la ville de Djenné au Mali et les résultats du plan de rénovation de la ville et des sites archéologiques qui ont été placés sur la liste du patrimoine universel de l'Unesco. Les photographies et les dessins offrent un aperçu de la remise en état des maisons.

Keywords

Architecture --- Bouwkunst --- Mali --- 72.031.2 --- #TCON:CCHTB --- 72.031.4 --- 691.4 --- 691 --- Djenné --- Dogon --- Primitieve bouwkunst --- Dogonarchitectuur --- Primitieve architectuur --- Traditionele architectuur --- Vernaculaire architectuur --- Leem --- Bouwmaterialen (architectuur) --- Architecture, Islamic --- Building, Clay --- Historic buildings --- Islamic architecture --- Vernacular architecture --- Arid regions --- Conservation and restoration --- Djenné (Mali) --- Buildings, structures, etc. --- 72.031.2 Primitieve bouwkunst --- architecture [discipline] --- Architecture, Anonymous --- Architecture, Indigenous --- Architecture, Vernacular --- Folk architecture --- Indigenous architecture --- Traditional architecture --- Arab architecture --- Architecture, Arab --- Architecture, Moorish --- Architecture, Muslim --- Architecture, Saracenic --- Moorish architecture --- Muslim architecture --- Saracenic architecture --- Religious architecture --- Historic houses, etc. --- Historical buildings --- Buildings --- Monuments --- Historic sites --- Clay building --- Earth construction --- Architecture, Western (Western countries) --- Building design --- Construction --- Western architecture (Western countries) --- Art --- Building --- Design and construction --- Djenné (Mali) --- Djénné, Mali --- Jenné (Mali) --- Architecture vernaculaire --- Construction en argile --- Monuments historiques --- Architecture islamique --- Conservation et restauration --- Régions arides --- Constructions

Listing 1 - 3 of 3
Sort by