Narrow your search

Library

Arteveldehogeschool (2)

FOD Finances (2)

Hogeschool Gent (2)

KBR (2)

KDG (2)

UCLL (2)

Odisee (2)

PXL (2)

AP (1)

EhB (1)

More...

Resource type

book (2)


Language

Dutch (2)


Year
From To Submit

2016 (2)

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Book
Basisboekhouden : van begin- tot eindbalans
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789400007123 Year: 2016 Publisher: Antwerpen/Cambridge Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het beleid van de onderneming betrokken is, is de boekhouding dé bron van informatie. Een praktisch inzicht is dan ook essentieel om de financiële draagkracht van een onderneming te beoordelen en diverse beleidsbeslissingen te nemen. Bron: http://intersentia.be


Book
Handboek boekhouden : dubbel boekhouden : basisbeginselen
Author:
ISBN: 9789400007055 Year: 2016 Publisher: Antwerpen/Cambridge Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dubbel boekhouden richt zich tot ondernemingen die een volledige boekhouding moeten voeren en een jaarrekening moeten opmaken volgens de wettelijk opgelegde schema's. Veel aandacht wordt geschonken aan de logische samenhang tussen balans, resultatenrekening en resultaatverwerking. Ook de boekhoudtechniek komt aan bod, zodat de lezer met deze basisbeginselen inzicht krijgt in accounting en de opmaak van de jaarrekening. Daarbij worden ook de meest voorkomende transacties van een onderneming besproken en vertaald naar boekhoudkundige termen in de vereiste journaalposten. Zo komen onder meer aan bod: de aankoopcyclus, de verkoopcyclus, de innings- en betalingscyclus, de personeelscyclus, de investeringscyclus, de financieringscyclus en de afsluiting van de boekhouding op jaareinde. Dit boek wordt beschouwd als een inleiding op het boek Vennootschapsboekhouden.Bron : http://www.intersentie.com

Listing 1 - 2 of 2
Sort by