Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Multi
Nieuwe wetgeving inzake euthanasie : gecoördineerde teksten en uittreksels uit de parlementaire werkzaamheden.
Authors: ---
ISBN: 9059282140 Year: 2003 Volume: *13 Publisher: Mechelen : Kluwer,


Book
Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen : praktijkgerichte analyse van de wet van 31 maart 2010
Authors: ---
ISBN: 9789400001695 Year: 2011 Volume: 1 Publisher: Antwerpen Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Belgische wetgever heeft meer dan twintig jaar gezocht naar een oplossing voor het probleem van de medische fouten die de patiënt opzadelen met een zware bewijslast, een dure en tijdrovende procedure en onduidelijkheden om de juiste zorgverlener tot vergoeding aan te spreken.Daarnaast moest de wetgever ook een alternatief vinden voor de medische ongevallen waarbij geen sprake is van aansprakelijkheid van een zorgverlener, maar waar het toch billijk zou zijn om de benadeelden te vergoeden. De wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg beoogt een oplossing te bieden voor deze problemen.Als gevolg van deze wet zal de vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen voortaan volgens een geheel nieuwe procedure verlopen. In plaats van een gerechtelijke procedure (die nog wel mogelijk blijft) geeft de wet voorrang aan een administratieve procedure, te voeren voor een Fonds voor Medische Ongevallen. Dit fonds zal op basis van een deskundigenonderzoek uitmaken of er sprake is van aansprakelijkheid van een zorgverlener dan wel van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid. Op grond daarvan zal dan worden bepaald wie de patiënt zal vergoeden: de aansprakelijkheidsverzekeraar van de zorgverlener of het Fonds voor Medische Ongevallen.Dit boek biedt een heldere en praktijkgerichte commentaar op de Wet Medische Ongevallen.


Book
Geneeskunde : recht en medisch handelen
Author:
ISBN: 9789046593752 Year: 2016 Volume: *207 Publisher: Mechelen Wolters Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het boek is systematisch opgebouwd rond de arts-patiënt relatie.In de eerste twee titels wordt het juridisch statuut van de eerste partij in deze relatie besproken (uitoefening geneeskunde en Orde der artsen), en in de daarop volgende titel het juridisch statuut van de patiënt. Dan verschuift de invalshoek naar meer specifieke regels rond zwangerschap en geboorte , minderjarigen, psychiatrische patiënten, einde van het leven, wetenschappelijk onderzoek en wegneming van lichaamsmateriaal . Dan volgen drie titels waarin de arts-patiënt relatie in een meer algemeen kader staat: beroepsgeheim, diagnostische en therapeutische vrijheid en honoraria. De laatste titel plaatst de arts in relatie tot andere beoepen en voorzieningen in de gezondheidszorg.Toen dit boek in 1991 voor de eerste keer verscheen was het uniek omdat het een grote leemte opvulde in de Nederlandstalige rechtsleer. Inmiddels zijn er talrijke andere werken geschreven en ontleent de derde uitgave zijn unieke karakter aan de diepgaande analyse van alle bronnen gevolgd door een grondige synthese waarvoor één auteur de verantwoordelijkheid opneemt. Hierdoor zijn de eenheid van inhoud en stijl gegarandeerd en staan de lezer geen overlappingen of tegenstrijdigheden te wachten.

Keywords

Medical law --- Belgium --- Médecine --- Ordres professionnels --- Soins médicaux --- Droits des patients --- Droit --- wetgeving --- aansprakelijkheid --- beroepsgeheim --- gezondheidszorg --- medecins --- Droit médical --- Belgique --- N17 - Ouvrages généraux - Algemene werken --- legislation --- responsabilité --- secret professionnel --- soins de sante --- geneesheren --- Medisch recht --- België --- Geneeskunde --- Recht --- Medische technologie --- Medische ethiek --- gezondheidsrecht --- recht (wetgeving, rechtspraak, rechtsbeginselen, juridische aspecten, aansprakelijkheid) --- medisch recht (biomedisch recht) --- artsen (geneesheren) --- arts-patiëntrelatie --- chirurgie (heelkunde) --- patiëntenrechten (rechten van de patiënt) --- terminale sedatie (pijnbestrijding met mogelijk levensverkortend effect) --- palliatieve zorg, (terminale, continue) sedatie, pijnbestrijding met levensverkortend effect, stervensbegeleiding --- levenseinde (einde van het leven, levenseindebeslissing) --- zwangerschap --- wilsbekwaamheid (wilsbekwame patiënten) --- lichaamsmateriaal (lichaam, menselijk lichaamsmateriaal) --- psychiatrische patient (geesteszieke) --- donatie (donorschap, donor, levende donor, orgaandonatie) --- in-vitrofertilisatie (bevruchting in vitro, proefbuisbaby's) --- droit (aspects juridiques, législation, jurisprudence, principes de droit, responsabilité) --- droit médical (droit biomédical) --- médecins --- relation médecin-patient --- chirurgie --- droits du patient (droits des malades) --- sédation terminale (lutte contre la douleur ayant pour effet d'abréger la vie) --- soins palliatifs, lutte contre la douleur ayant pour effet d'abréger la vie, sédation palliative (terminale, continue), accompagnement de fin de vie --- fin de vie (décision de fin de vie) --- grossesse --- capacité --- matériel corporel humain, (corps humain) --- patient psychiatrique (malade mentale) --- don (donneur, donneur vivant, don d'organes) --- fécondation in vitro (fertilisation in vitro, FIV, fécondation in vitro et embryo transfert, FIVETE) --- legislation. --- responsabilité. --- secret professionnel. --- soins de sante. --- geneesheren. --- Wetgeving --- Aansprakelijkheid --- Beroepsgeheim --- Gezondheidszorg --- Medecins --- Wetgeving. --- Aansprakelijkheid. --- Beroepsgeheim. --- Gezondheidszorg. --- Centres de santé --- Centres de soins --- Centres médicaux --- Centres médico-sociaux --- Consultatiebureau's --- Dispensaires --- Dispensaries --- Maisons médicales --- medisch recht

Listing 1 - 5 of 5
Sort by