Narrow your search
Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
Zorgverleners aan de grens
Authors: ---
ISBN: 9026618913 Year: 1988 Publisher: Nijkerk Intro

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zorgverleners aan de grens: dat zijn mensen die vaak onder grote druk in de gezondheidszorg werken: jonge mensen meestal. Dit boek gaat over hoe zij leren omgaan met grenzen en met vragen die zij ontmoeten al werkend met mensen aan de grens van het leven. Omdat de gehele gezondheidszorg onder druk staat, is het gevaar groot dat ook op tijd en ruimte voor elkaar wordt bezuinigd. Maar een verwaarloosde zorgverlener kan moeilijk een waardevolle helper worden. Er moet daarom gezocht worden naar een situatie waarin niet alleen de patiënt, maar ook de verplegende zichzelf kan zijn. In zorgverleners aan de grens denkt Marinus van den Berg door op de vele reacties die hij kreeg op zijn vorige boek "Zorgen als beroep". Hij geeft antwoord op de soms onthullende en onthutsende brieven, waarvan er enkele in dit boek zijn opgenomen. Niet alleen verzorgenden en verpleegkundigen zullen zich aangesproken voelen, maar ook leidinggevenden, aan wie een apart hoofdstuk is gewijd. Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zowel de hulpvragenden als de hulpverlenenden.


Book
Gekkenwerk : kleine ondeugden voor zorgdragers
Authors: ---
ISBN: 9789401409438 9401409439 Year: 2013 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Van hulpverleners en mantelzorgers wordt veel verwacht. Zoveel dat ze bijna volmaakt moeten zijn, mensen in wie goedheid nooit eens wankelt en die zelfs onder druk niet plooien. En toch hoeven zorgdragers niet boven antipathie, luiheid, middelmatigheid, hypocrisie, woede, en ongehoorzaamheid te staan. Al deze 'kleine ondeugden' kunnen soms helpen om het vol te houden in de zorg en er toch te zijn voor de ander.GEKKENWERK brengt een andere boodschap over zorg. Het boek doorbreekt hardnekkige stereotiepen en brengt een eigenzinnige en ontwapenende kijk op zorgrelaties.Aan de hand van citaten uit actueel literair werk en talrijke voorbeelden uit de zorgpraktijk bewijzen de auteurs het nut van de kleine ondeugden. GEKKENWERK is een bevrijdend boek dat het verhaal brengt van feilbare mensen.


Book
Zorgverlener, vergeet jezelf niet : over kwaliteit van zorg en communicatie
Authors: ---
ISBN: 9789033484827 9789033495052 9789033486371 9789033487972 9789033493324 Year: 2014 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Elke dag met plezier je job in de hulpverlening blijven doen is niet altijd evident. Wat kan je doen om die motivatie van het eerste uur levendig te houden en niet op te branden? Hoe kom je bij de essentie van je beroepskeuze en hoe kan deze als richtsnoer je handelen bepalen en oriënteren? Er wordt aangetoond dat de kwaliteit van je zorg en je leven mede wordt bepaald door het mensbeeld van waaruit je vertrekt. Hoe kan je adequaat omgaan met de emoties en de onzekerheid die dit beroep ongetwijfeld meebrengt? Hoe bouw je een succesvolle praktijk uit of zorg je ervoor dat je meer plezier aan je werk beleeft? Hoe integreer je de computer als een positieve factor in de communicatie in plaats van een barrière in het contact met de patiënt? Wat verandert er als je als hulpverlener zelf ernstig ziek wordt? En hoe kan je even door de ogen van de patiënt kijken naar je beroep? Het gaat om prangende facetten die kunnen bepalen hoe je van een belastende job een bezigheid kunt maken waaraan je steeds meer plezier beleeft

Keywords

kwaliteitsbewaking --- mondelinge communicatie --- medische terminologie --- arts-patiënt relatie --- cliënt-hulpverlener relatie --- medische ethiek --- Sociology of health --- Mass communications --- Physician-Patient Relations. --- Communication. --- 316.77 --- 601.3 --- communicatie --- Kwaliteitszorg --- Gezondheidszorg --- Communication Programs --- Communications Personnel --- Misinformation --- Personal Communication --- Communication Program --- Communication, Personal --- Personnel, Communications --- Program, Communication --- Programs, Communication --- Communicatiesociologie --- 316.77 Communicatiesociologie --- Geneeskundige zorgen--Planning --- Gestion des soins--Planification (Soins médicaux) --- Managed care plans (Medical care) --- Managed care programs (Medical care) --- Managed care systems (Medical care) --- Medische zorgen--Planning --- Plans [Managed care (Medical care) ] --- Program [Managed care (Medical care) ] --- Systems [Managed care (Medical care) ] --- Zorgen [Geneeskundige ]--Planning --- Zorgen [Medische ]--Planning --- Zorgplanning (Gezondheidszorg) --- patiëntenbegeleiding --- 613.48 --- medische psychologie --- communicatieve vaardigheden --- patiënt gecentreerde aanpak --- Arts-patiënt relatie --- Slechtnieuwsgesprek (waarheidsmededeling) --- kwaliteitsbewaking (audit) --- arts-patiënt relatie (patiënt-arts-relatie) --- slecht-nieuwsgesprek (waarheidsmededeling) --- psychosociale zorg en de klinisch psycholoog in het ziekenhuis --- Psychosociale zorg in het ziekenhuis --- Integrale kwaliteitszorg --- Communicatie --- Academic collection --- kwaliteitszorg --- gezondheidszorg --- 305.8 --- anamnese --- slecht-nieuwsgesprek --- Patiëntenbegeleiding --- 615.8 --- Geneeskunde --- slechtnieuwsgesprekken --- communicatievaardigheden --- Doctor Patient Relations --- Physician Patient Relations --- Physician Patient Relationship --- Doctor-Patient Relations --- Doctor Patient Relation --- Doctor-Patient Relation --- Physician Patient Relation --- Physician Patient Relationships --- Physician-Patient Relation --- Relation, Doctor Patient --- Relation, Doctor-Patient --- Relation, Physician Patient --- Relation, Physician-Patient --- Relations, Doctor Patient --- Relations, Doctor-Patient --- Relations, Physician Patient --- Relations, Physician-Patient --- Relationship, Physician Patient --- Relationships, Physician Patient --- Nursing --- Belgium --- PXL-Healthcare 2014 --- kwaliteitsbevordering --- patiënt-therapeut relatie --- PXL-Healthcare 2013 --- beroepskeuze --- beroepsethiek --- PHL-Healthcare 12 --- patiëntenzorg --- Family Practice. --- 613.3 --- competenties --- patiënten --- verpleegkunde --- verpleegkwaliteit --- 603.3 --- arts-patiënt relatie (gez) --- Family Practices --- Practice, Family --- Practices, Family --- verpleegkunde - beroep en opleiding --- Health Personnel --- Burnout, Professional. --- arbeidspsychologie --- burn-out --- stress --- verpleegkundig beroep --- Verpleegkundig beroep --- Patiënt-verpleegkundige relatie --- Burnout --- Zorgverleners --- Career Burnout --- Occupational Burnout --- Burnout, Career --- Burnout, Occupational --- Professional Burnout --- Compassion Fatigue --- psychology. --- interpersonele communicatie --- personen met een mentale beperking --- psychosen --- communicatiepsychologie --- communicatiestrategie --- agressie --- dementie --- euthanasie --- gesprekstechnieken --- seksuele stoornissen --- psychosomatische stoornissen --- chronische patiënten --- verslavingszorg --- patiëntenvoorlichting --- overdracht en tegenoverdracht --- arts-patiënt-verpleegkundige relatie --- Burnout, Professional --- psychology --- Kwaliteitszorg ; gezondheidszorg --- Communicatieve vaardigheden --- Gesprekstechnieken ; gezondheidszorg --- Arts en patiënt --- Communicatie ; gezondheidszorg --- Quality of health care --- Communication in medicine --- Physician-Patient Relations --- Communication --- Zorgverlener --- Verpleegkundige beroepen --- Welzijnszorg --- Dienstverlening --- Hulpverlening --- Zorgverlening

Listing 1 - 3 of 3
Sort by