Listing 1 - 10 of 48 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Kwaliteit van leven
Author:
ISBN: 9055838265 Year: 2001 Publisher: Diegem : Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoud: 1. Historische achtergrond i.v.m. relatie mens-dier. 2. Relatie mens-dier wetenschappelijk onderbouwd. 3. Wetenschappelijk onderzoek: invloed van dieren. 4. Kwaliteit van het leven. 5. De helende kracht van gezelschapsdieren. 6. Animal assisted activities en therapy. 7. Interactieve bezoeknamiddagen met honden. 8. Praktische tips bij bezoeknamiddagen. 9. Therapie met honden.


Book
Competenties van verpleegkundigen en verzorgenden in begeleiding van en zorg voor mensen met dementie
Author:
ISBN: 9789044125108 Year: 2009 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Inleiding: situering en voorgeschiedenis2. Doelstellingen van het onderzoek3. Onderzoeksmethoden4. Onderzoeksresultaten en verwerking5. ConclusiesBijlage 1: visie op zorgBijlage 2: Verzorgende competentiesBijlage 3: Verpleegkundige competenties


Book
Ethiek in de kliniek : hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek
Author:
ISBN: 9789053525562 Year: 2007 Publisher: Maastricht : G.A.M. Widdershoven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Praktisch gezondheidsrecht
Authors: ---
ISBN: 9789030689942 Year: 2019 Publisher: Antwerpen De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Praktisch gezondheidsrecht is een duidelijke juridische gids voor studenten uit de medische en paramedische professionele bachelor. Advocaten en docenten Luc Haegeman en Kathleen Van Cauter schreven het basisleerboek Praktisch gezondheidsrecht. Uw studenten geraken vertrouwd met enkele begrippen uit het algemeen recht, waarna de focus verschuift naar gezondheidsrecht.- Boordevol voorbeelden uit de dagelijkse praktijk;- oefeningen in het boek en online (http://praktischrecht.deboeck.com);- (korte) verklarende woordenlijst en wetgeving in toegankelijke bewoordingen.De gids schept een adequaat juridisch kader voor zowel de zorgverstrekker als de patiënt, met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheid van de zorgbeoefenaar (strafrechtelijk en burgerrechtelijk) en de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen.Ten slotte is er een praktijkgericht overzicht van onderwerpen op het raakvlak tussen de gezondheidszorg en het publiek en privaat recht opgenomen.Bron : http://www.deboeck.be


Book
Interne communicatie: een handreiking ter verbetering
Author:
ISBN: 9031328669 Year: 2000 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum


Book
Verpleegkundigen in Vlaamse Woonzorgcentra. Resultaten van een studie naar vraag en aanbod (2009-2010)
Author:
ISBN: 9789054877363 Year: 2010 Publisher: Brussel ASP : Academic & Scientific Publishers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit onderzoeksrapport beoogt de visualisatie van vraag en aanbod aan verpleegkundigen in de Vlaamse woonzorgcentra. Het wil directeurs en personeelsverantwoordelijken van woonzorgcentra inzicht geven in de wijze waarop zij verpleegkundigen aanwerven en in welk profiel deze verpleegkundigen daadwerkelijk hebben. Bovendien wil het een antwoord geven op de beweegredenen van studenten verpleegkunde om te kiezen voor de sector, en de visie verwoorden van verpleegkundigen in de residentiele ouderenzorg op hun jobinhoud. Vanuit de resultaten worden er ten slotte suggesties gedaan en beleidsmaatregelen voorgesteld waaraan de sector samen met de bevoegde ministers op korte en lange termijn wil werken.


Book
Aroma-activiteiten met ouderen
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9055744271 Year: 2004 Publisher: Baarn : HB,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Wat is aromatherapie?2. De eeuwenoude toepassing van aroma's.3. Aroma-activiteiten bij mensen met dementie (via een casus).4. Onderzoek naar effecten van aromatherapie.5. Wat zijn aroma's? (via een casus).6. Het gebruik van aroma's (via een casus).7. Het uitvoeren van verschillende aroma-activiteiten (via een casus).8. Voorbeelden van gebruik in de zorg bij ouderen (via een casus).9. Invoeren van aroma-activiteiten in de instelling (via een casus).


Book
Praktisch gezondheidsrecht
Authors: ---
ISBN: 9789045559629 Year: 2017 Publisher: Antwerpen De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Praktisch gezondheidsrecht is een duidelijke juridische gids voor studenten uit de medische en paramedische professionele bachelor. Advocaten en docenten Luc Haegeman en Kathleen Van Cauter schreven het basisleerboek Praktisch gezondheidsrecht. Uw studenten geraken vertrouwd met enkele begrippen uit het algemeen recht, waarna de focus verschuift naar gezondheidsrecht.- Boordevol voorbeelden uit de dagelijkse praktijk;- oefeningen in het boek en online (http://praktischrecht.deboeck.com);- (korte) verklarende woordenlijst en wetgeving in toegankelijke bewoordingen.De gids schept een adequaat juridisch kader voor zowel de zorgverstrekker als de patiënt, met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheid van de zorgbeoefenaar (strafrechtelijk en burgerrechtelijk) en de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen.Ten slotte is er een praktijkgericht overzicht van onderwerpen op het raakvlak tussen de gezondheidszorg en het publiek en privaat recht opgenomen.Bron : http://www.deboeck.be


Book
Levenskunst op leeftijd: geluk bevorderende zorg in een vergrijzende wereld
Author:
ISBN: 9051669984 Year: 2003 Publisher: Delft Eburon

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Levenskunst op leeftijd is gebaseerd op het proefschrift 'De verborgen hand van culturele sturing'. Het systeem dat Becker daarin ontwikkelt kent vier kernwaarden: - eigen regie, eigen activiteit (use it or lose it) - een positieve levenshouding (ja-cultuur) - een 'extended family' - een aanpak in levensloopbestendige complexen Deze basiswaarden geven tezamen via alle betrokken belangengroepen (managers, cliënten, medewerkers, familie en vrijwilligers) richting aan de organisatie. De resultaten hiervan worden in deze good practice studie op een boeiende enmeeslepende wijze en met een overvloed aan foto's, cartoons engedichten beschreven. De focus is: levenskunst en het prevaleren van leefwereld boven systeemwereld. Met de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen die wel mogelijk zijn, zou Beckers'model wel eens een oplossing kunnen vormen voor de problemen in de organsiatie van gezondheidszorg voor ouderen. Ouderen, partners en familieworden in een vrolijke omgeving en door een motiverende organisatie namelijk op een speelse manier zelf actief en worden met hun ervaringsdeskundigheid en inzet een grote en kosteloze steun voor de organisatie.


Book
De wonderlijke wereld van dementie : vanuit nieuwe inzichten omgevingszorg bieden aan dementerenden
Authors: ---
ISBN: 9789035230194 Year: 2010 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

'De wondere wereld van dementie' geeft een geheel nieuwe kijk op de werking van hersenen bij dementerende ouderen. Duidelijk wordt wat de invloed is van de omgeving op het ontstaan van gedrag. Deze vorm van zorg (omgevingszorg) vermindert probleemgedrag. Een dementerende gaat zelfs beter functioneren en blijkt tot meer in staat dan wij dachten!Duidelijk wordt hoe dementerenden omgaan met verschillende prikkels uit de omgeving en waarom het doseren van prikkels zo belangrijk is. Hoe we het faalgevoel van dementerenden kunnen verminderen, waardoor zij minder angstig worden. Hoe we doelgerichte bewegingen kunnen bevorderen, waardoor de verzorging en de begeleiding gemakkelijker verlopen. En hoe we de omgeving van dementerenden dienen in te richten waardoor een dementerende zich veilig en prettig voelt .

Listing 1 - 10 of 48 << page
of 5
>>
Sort by