Listing 1 - 10 of 131 << page
of 14
>>
Sort by

Book
Medische ethiek: veranderende standpunten 1900-2000
Author:
ISBN: 9054952679 Year: 1999 Publisher: Place of publication unknown Corona

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De rol van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789058980755 Year: 2004 Publisher: Utrecht De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Sherlock Holmes aan het ziekbed : een frisse kijk op klinisch redeneren
Author:
ISBN: 9789023240020 Year: 2005 Publisher: Assen Koninklijke Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethiek in de klinische praktijk
Author:
ISBN: 9789043016148 Year: 2009 Publisher: Amsterdam Pearson Education

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Ethiek in de klinische praktijk" is een inleiding in de ethische zorgverlening. Het leert studenten stapsgewijs ethische vraagstukken te onderzoeken die zich in de klinische praktijk voordoen. Deel 1 begint met het bijbrengen van alle basiskennis van gezondheidsethiek. In deel 2 wordt deze kennis uitgebreider behandeld aan de hand van voorbeelden uit verschillende typen klinische praktijk. Centraal in het boek staan de volgende vragen: Hoe maak je ethische beslissingen en keuzes als individueel professional terwijl je tegelijkertijd onderdeel bent van een (interdisciplinair) team? Ben je je ervan bewust dat de keuzes die je maakt jouw eigen normen en waarden weergeven? Komen jouw normen en waarden overeen met de ethische code van jouw beroepsgroep?


Book
Aannemelijke zorg : over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg.
Authors: ---
ISBN: 9789059313064 Year: 2008 Publisher: Den Haag : Lemma,


Book
Lokale commissies voor ethiek en medische praktijk
Authors: --- ---
ISBN: 9020965875 9789020965872 Year: 2006 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek focust op de plaats van de lokale commissies voor ethiek binnen het zorgsysteem. Uit een enquête van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek bij de lokale commissies blijkt echter dat er vanuit de medische praktijk weinig beroep gedaan wordt op deze commissies. Wellicht is dit het gevolg van de 'rendabiliteits'- en 'manageriale' geneeskunde die nu in de ziekenhuizen overheerst. Nochtans wordt er meer dan vroeger door de wetgever belang gehecht aan de ethische problematiek bij het medisch handelen, cf. de wet op de patiëntenrechten en de wet op de euthanasie. In de bijdragen van dit boek wordt ook over de grens gekeken (Frankrijk, Nederland). Daarnaast zijn er reflecties vanuit de praktijk en naar de opleiding van de gezondheidswerkers toe. In een bijlage zijn ten slotte de relevante wetteksten opgenomen en de resultaten van de bovengenoemde enquête.


Book
Adviezen 1996-2000 (Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek)
Authors: --- --- ---
ISBN: 9044110543 Year: 2001

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze publicatie bundelt de adviezen van het Comité, uitgebracht tijdens de periode 1996-2000, bisvragen gesteld door ministers, parlementsvoorzitters of instellingen -en dit i. v.m. diverse actuele bio-ethische problemen. Het zijn uitvoerige en goed onderbouwde documenten, met een blijvende actualiteitswaarde. Ook de ledenlijst van het Comité, het huishoudelijk reglement, activiteitenverslagen e.d. zijn in het boek opgenomen. Inoudsopgave Adviezen betreffende: Wenselijkheid van een wettelijke regeling van euthanasie -Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa -Geslachtskeuze Probleem van de clandestiene bevallingen van moeders in noodsituatie en de opportuniteit om deze problematiek wettelijk te regelen -Juridische beschenning van biotechnologische uitvindingen -Nonnen voor de optimalisering van het aanbod en van de werkingscriteria van de centra voor in-vitrofertilisatie -Toegang tot de zorgverstrekking -Problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen -Levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen -Reproductief menselijk klonen -Wegnemen van organen en weefsels bij gezonde, levende personen, met het oog op transplantatie -Juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen -Activiteitenverslag van de Plaatselijke Ethische Comités -Evaluatie voor onderzoeksprotocollen door een Ethisch Comité -Activiteitenverslag 1996-1999 van het Comité -Administratieve documenten.


Book
Ethiek en levensbeschouwing
Author:
ISBN: 9074034772 9074034764 Year: 1996 Publisher: Dwingeloo Kavanah

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Verpleegethiek is een vak apart. Toch kan het niet los gezien worden van andere aspecten in de zorgverlening. Ethiek is ontegensprekelijk verbonden met dagelijkse zorgverlening. En juist omdat zorgverlening aan de ethiek verbonden is. Ook het begrip levensbeschouwing roept bij velen weerstand op.Wat heeft religie met ethiek te maken ? of met dagelijkse zorgverlening. Toch is de verbinding tussen een levensbeschouwing en de ethiek veel nauwer dan jullie denken. Veel waarden die in het vaandel van de westerse wereld staan, hebben hun wortels in een levensbeschouwing, veelal een christelijke, en het is van praktsiche betekenis dit scherp tezien.


Book
Ethiek in de kliniek : hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek
Author:
ISBN: 9789053525562 Year: 2007 Publisher: Maastricht : G.A.M. Widdershoven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Handboek proefdierkunde : proefdieren, dierproeven, alternatieven en ethiek
Authors: --- ---
ISBN: 9035223519 Year: 2001 Publisher: Maarssen Elsevier Gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 131 << page
of 14
>>
Sort by