Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by

Periodical
Bioethica Belgica : periodiek van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.
Publisher: Brussel : Raadgevend Comité voor Bio-ethiek,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Bio-ethiek.


Book
Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek : adviezen 1996-2000
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9044110543 Year: 2001 Publisher: Leuven : Garant,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze publicatie bundelt de adviezen van het Comité, uitgebracht tijdens de periode 1996-2000, bisvragen gesteld door ministers, parlementsvoorzitters of instellingen -en dit i. v.m. diverse actuele bio-ethische problemen. Het zijn uitvoerige en goed onderbouwde documenten, met een blijvende actualiteitswaarde. Ook de ledenlijst van het Comité, het huishoudelijk reglement, activiteitenverslagen e.d. zijn in het boek opgenomen. Inoudsopgave Adviezen betreffende: Wenselijkheid van een wettelijke regeling van euthanasie -Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa -Geslachtskeuze Probleem van de clandestiene bevallingen van moeders in noodsituatie en de opportuniteit om deze problematiek wettelijk te regelen -Juridische beschenning van biotechnologische uitvindingen -Nonnen voor de optimalisering van het aanbod en van de werkingscriteria van de centra voor in-vitrofertilisatie -Toegang tot de zorgverstrekking -Problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen -Levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen -Reproductief menselijk klonen -Wegnemen van organen en weefsels bij gezonde, levende personen, met het oog op transplantatie -Juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen -Activiteitenverslag van de Plaatselijke Ethische Comités -Evaluatie voor onderzoeksprotocollen door een Ethisch Comité -Activiteitenverslag 1996-1999 van het Comité -Administratieve documenten.


Book
Goed, beter, best? Over de maakbaarheid van de mens
Authors: --- ---
ISBN: 9789038217123 Year: 2011 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In deze tijd is het aantal bio-ethische kwesties niet meer bij te houden: van genetisch testen en orgaandonatie, over plastische chirurgie of het menselijk brein, naar medicalisering en stamcellen. Wie door het bos de bomen niet meer ziet, is met dit boek aan het juiste adres. Goed, beter, best? Over de maakbaarheid van de mens brengt een schat aan informatie samen. Op een overzichtelijke wijze biedt het boek inzicht in meerdere van deze medische en biotechnologische ontwikkelingen. Bovendien werpen de teksten een kritische blik op de ethische en maatschappelijke vragen die eruit voortvloeien.

Ethics in agriculture-- an African perspective
Authors: --- ---
ISBN: 1281102946 9786611102944 1402029896 1402029888 Year: 2005 Publisher: Dordrecht ; Norwell, MA : Springer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Agriculture is the lifeblood of the majority of people in Africa. It is not just a provider of food, it is a way of life for rural people. Whilst subsistence farming is the most practiced form of agriculture, there are many parts of Africa where agriculture is highly developed and progressive. In many instances it is the very diversity of agricultural practices that raises complex problems and issues. These issues often manifest themselves in ways that create ethical dilemmas for farmers, policy-makers, academics, politicians and the general lay-person. In particular, the role of biotechnology in African agriculture has become a contentious issue. Some people hold the view that biotechnology will solve the food shortages experienced in many parts of Africa, however, there is an opposing viewpoint that Africa may become a dumping ground for technology that has not been acceptable in other parts of the world. The ethical issues in agriculture in Africa do not focus only on biotechnology. The role of nutrition in the persistence of HIV/AIDS is highly debated and sometimes controversial. Land-related issues also generate heated debates in communities and amongst policy-makers. The single core that runs through all of these and many other related issues is, what are ethically acceptable solutions to these problems? This book attempts, in simple, unambiguous terms, to discuss the most important issues in African agriculture that have an ethical thread.


Book
Handboek proefdierkunde : Proefdieren, dierproeven, alternatieven en ethiek.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789035229815 Year: 2009 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dierproeven zijn alleen geoorloofd wanneer aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan. Een van deze voorwaarden is dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dierproeven in handen ligt van deskundigen. Het doel van proefdierkunde is een bijdrage te leveren aan zowel de kwaliteit van het onderzoek als aan het welzijn van dieren. Vooral deze laatste doelstelling vraagt om een benadering die gebaseerd is op respect voor het dier. Dit betekent dat in dit boek niet alleen aandacht wordt geschonken aan de vaktechnische aspecten van bijvoorbeeld de zoötechniek, de microbiologie, de pathologie en de anesthesiologie van proefdieren, maar ook aan de mogelijkheden tot beperking van het proefdiergebruik en aan de ethische en maatschappelijke aspecten. (Bron: covertekst)


Periodical
American journal of bioethics
ISSN: 15265161 Publisher: Abingdon


Book
Bio-ethiek: ethische, medische en wetenschappelijke perspectieven op de morele problemen van de biotechnologie
Authors: ---
ISBN: 9070289695 Year: 1990 Publisher: Brussel VUB-Press


Periodical
Ethische perspectieven : nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor christelijke ethiek
Author:
ISSN: 07786069 1783144X Year: 1991 Publisher: Leuven KU Leuven. Overlegcentrum voor christelijke ethiek


Periodical
Ethiek & maatschappij
Author:
ISSN: 13730975 Year: 1998 Publisher: Gent : Academia press

Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by