Narrow your search

Library

AP (1)

Arteveldehogeschool (1)

EHC (1)

Groot Seminarie Brugge (1)

Hogeschool Gent (1)

Hogeschool West-Vlaanderen (1)

KADOC (1)

KBR (1)

KDG (1)

UCLL (1)

More...

Resource type

book (1)


Language

Dutch (1)


Year
From To Submit

2010 (1)

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Book
Zorg aan zet. : Ethisch omgaan met ouderen.
Authors: ---
ISBN: 9789058267436 Year: 2010 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Inleiding2. Waardigheid in de zorg3. De ethiek van het wassen4. Intiminiteit en seksualiteit bij ouderen met dementie5. Kunstmatige vocht- en voedseltoediening6. Euthanasie bij ouderen met dementie7. Ethisch overleg8. Zorgethiek9. Ethisch overleg als instrument van goede zorg

Keywords

zorgethiek (ethiek van de zorg, zorgrelatie) --- ouderenzorg --- dementerende ouderen --- dementie (Alzheimer, ouderdomsdementie) --- euthanasie --- waardigheid van de mens --- zorg (zorgverstrekking, zorgverlening) --- ethiek (ethische aspecten) --- casuïstiek (gevallenstudie, gevalstudie) --- Ethics. --- Delivery of Health Care --- Aged. --- 253:362.1 --- 241.63 --- #GGSB: Moraal - Algemeen --- #GGSB: Sociale Ethiek --- Academic collection --- C5 --- bejaardenzorg --- ethiek --- -053.9 ouderen --- 170 ethiek --- 36 sociale dienstverlening --- 364.4 zorgverlening, welzijnswerk --- bejaardenzorg (ouderenzorg) --- personalisme (personalistische geneeskunde) --- 605.93 --- geriatrie --- geriatrische verpleegkunde --- medische ethiek --- 324 --- 614.25 --- dementie --- overleg --- seksualiteit bij bejaarden --- waardigheid --- zorgethiek --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Ouderenzorg --- Zorg --- ethiek (gez) --- ouderenzorg (gez) --- baden (wassen) --- bejaarden (ouderen) --- bejaardenproblematiek --- bejaardenpsychologie --- decorumverlies --- dementie (dementia, dementia senilis) --- deontologie (beroepscode, code, plichtenleer) --- ethiek (moraal) --- individuele hygiëne (lichaamsverzorging) --- intimiteit --- palliatieve zorgen --- seksualiteit --- stervensbegeleiding --- terminale zorgen --- wilsverklaring --- zelfbeschikking --- Dementie --- Ethiek --- Stervensbegeleiding ; ouderen --- #gsdb5 --- Elderly --- Geriatrics --- Longevity --- Egoism --- Ethical Issues --- Metaethics --- Moral Policy --- Natural Law --- Situational Ethics --- Ethical Issue --- Ethics, Situational --- Issue, Ethical --- Issues, Ethical --- Law, Natural --- Laws, Natural --- Moral Policies --- Natural Laws --- Policies, Moral --- Policy, Moral --- Censorship, Research --- 241.63 Theologische ethiek: eerbied voor het leven en de waardigheid van de menselijke persoon --- Theologische ethiek: eerbied voor het leven en de waardigheid van de menselijke persoon --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- éthique des soins --- soins aux personnes âgées --- personnes âgées déments --- démence --- dignité humaine --- soins (prestation de soins) --- ethique (aspects ethiques) --- casuistique --- ethics. --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- assistance aux personnes âgées --- personalisme --- ouderdomsziekten, geriatrie --- Sociale problemen van en zorg voor ouderen; algemeen --- Ouderengezondheidszorg --- (zie ook: geriatrie, gerontologie) --- (zie ook: terminale zorgen) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: euthanasie) --- Ethiek. --- Geriatric nursing --- seksualiteit bij ziekte --- Age group sociology --- langdurige zorgen --- Philosophical anthropology --- psychogeriatrische verpleegkunde --- levenskwaliteit --- deontologie --- Professional ethics. Deontology --- seksuele intimidatie --- Ethics --- Aged --- ethische problemen --- bejaarden - bejaardenzorg --- ethics --- Bejaarden --- Euthanasie --- 603.1 --- dementia --- gedwongen voedselopname --- ouderdom --- ouderenmishandeling

Listing 1 - 1 of 1
Sort by