Listing 1 - 5 of 5
Sort by
The challenge of reproductive medicine at Catholic Universities : Time to leave the catacombs
Authors: ---
ISBN: 9042917628 9789042917620 Year: 2006 Publisher: Leuven Peeters

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Ecclesiology --- Ethics of family. Ethics of sexuality --- Eglise catholique --- Ethique médicale --- Katholieke Kerk --- Medische ethiek --- Reproductive health --- Catholic universities and colleges --- Human reproductive technology --- Birth control --- Medical ethics --- Santé de la reproduction --- Universités catholiques --- Procréation médicalement assistée --- Régulation des naissances --- Study and teaching --- Health promotion services --- Religious aspects --- Catholic Church --- Catholic Church. --- Etude et enseignement --- Promotion de la santé --- Aspect religieux --- Reproductive Medicine --- Contraception --- Religion and Medicine --- Hospitals, Religious --- Catholicism --- methods --- ethics --- Katholieke Universiteit te Leuven (1970- ) --- Academic collection --- #SBIB:316.334.3M50 --- #SBIB:316.331H364 --- 241.63*5 --- C1 --- voortplanting --- zwangerschap --- geneeskunde [medisch] --- Assisted human reproduction --- Assisted conception --- Conception --- Human assisted reproduction --- Human reproduction --- Medical technology --- Reproductive technology --- Catholic higher education --- Christian universities and colleges --- Human reproductive health --- Human reproductive medicine --- Reproductive medicine --- Health --- Organisatie van de gezondheidszorg: algemeen, beleid --- Godsdienst en ziekte, dood --- Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- Kerken en religie --- Technological innovations --- Health aspects --- Universiteit te Leuven (1970- ) --- Katholieke Universiteit Leuven (1970- ) --- K.U. Leuven (1970- ) --- KU Leuven (1970- ) --- KULeuven (1970-) --- K.U. Leuven (Belgium) --- Catholic University of Leuven (1970- ) --- Catholic University of Louvain (1970- : Dutch-speaking) --- K.U.L. --- KUL --- Université catholique de Louvain--Katholieke Universiteit te Leuven. --- University of Louvain (1970- : Dutch-speaking) --- Université catholique néerlandaise de Louvain (1970- ) --- Université catholique de Louvain (1835-1969) --- 241.63*5 Theologische ethiek: bio-ethiek (bioethiek); genetische experimenten; transplantatie; eugenetica --- Santé de la reproduction --- Universités catholiques --- Procréation médicalement assistée --- Régulation des naissances --- Ethique médicale --- Promotion de la santé --- Belgium --- Biomedical ethics --- Clinical ethics --- Ethics, Medical --- Health care ethics --- Medical care --- Medicine --- Bioethics --- Professional ethics --- Nursing ethics --- Social medicine --- Population control --- Pregnancy --- Family planning --- Reproductive rights --- Religious aspects&delete& --- Moral and ethical aspects --- Prevention --- Katholische Universität Löwen (1970- ) --- Assisted human reproductive technology --- Human assisted reproductive technology


Book
Partners in het leven : situatie en mogelijkheden na tien jaar huwelijk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Partners in het leven

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zoeklichten op het huwelijk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De maakbare mens : Vruchtbaarheid in de 21ste eeuw

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Louisa Brown, de eerste proefbuisbaby, sloeg iedereen met verstomming. Dat was het begin van schijnbaar onbegrensde mogelijkheden: van kersverse moeders met de leeftijd van oma's en embryo's ontstaan uit eicellen van geaborteerde vrouwen tot zwarte vrouwen die een blank kind willen omwille van een betere toekomst... Paul Schotsmans wandelt rond in de labo's van infertiliteitsklinieken en tast de grenzen af van wat kan, nog niet kan en ook niet wenselijk is. Hij luistert naar collega's wetenschappers die uitgebreid én verstaanbaar de nieuwste evoluties uiteenzetten. Maar ook denkt hij na over de status van het embryo en het welzijn van het kind, de voorwaarden tot verantwoord ouderschap, het recht op kinderen... Dit is geen boek gevuld met juichkreten maar een doordachte bezinning met behoedzaam geformuleerde antwoorden. Zich bewust van de draagwijdte van zijn stellingen, analyseert de auteur kritisch de kerkelijke standpunten met het oog op waarachtige menswaardigheid. Een moedig boek over een delicaat onderwerp.

Keywords

ouderschap --- Ethics of family. Ethics of sexuality --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- IVF (in vitrofertilisatie) --- Christian moral theology --- Sexology --- seksualiteit --- fertiliteit --- bio-ethiek --- bevruchting --- Erfelijkheidsleer --- Gynaecologie --- Gynécologie --- Hérédité --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Fertilization in Vitro. --- reproductieve technologie (voortplantingstechnologie, medisch begeleide voortplanting, MBV, artificiële voortplanting, kunstmatige voortplanting) --- in-vitrofertilisatie (bevruchting in vitro, proefbuisbaby's) --- zwangerschap --- kunstmatige inseminatie --- erfelijkheid --- ethiek --- genetica --- invitrofertilisatie --- vruchtbaarheid --- 241.64*8 --- 174.2 --- Academic collection --- #gsdb5 --- #GBIB:CBMER --- #GGSB: Fundamentele moraal --- #GGSB: Bio-ethiek --- #GGSB: Medische ethiek --- #SBIB:1H30 --- #SBIB:014.GIFT --- 17 --- 612.663 --- $?$95/12 --- 17.023.33 --- 614.253 --- 618.17.08 --- #A9412A --- 176 --- 612.6 --- 241 --- 613.88 --- in-vitrofertilisatie --- medische ethiek --- 615.56 --- geneeskunde --- Ethiek en vruchtbaarheid --- In-vitrofertilisatie --- Kunstmatige inseminatie --- Medische ethiek --- Vruchtbaarheidsproblemen --- C6 --- Fertilizations in Vitro --- In Vitro Fertilization --- Test-Tube Babies --- Test-Tube Fertilization --- Babies, Test-Tube --- Baby, Test-Tube --- Fertilization, Test-Tube --- Fertilizations, Test-Tube --- In Vitro Fertilizations --- Test Tube Babies --- Test Tube Fertilization --- Test-Tube Baby --- Test-Tube Fertilizations --- Ectogenesis --- Genetic Engineering --- Insemination, Artificial --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- 179.7 --- technique de reproduction (technique de procréation, procréation médicalement assistée, PMA, procréation artificielle) --- fécondation in vitro (fertilisation in vitro, FIV, fécondation in vitro et embryo transfert, FIVETE) --- 61 --- Theologische ethiek: kunstmatige inseminatie; leenmoederschap --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Filosofie van de mens, wijsgerige antropologie --- Gezinsethiek. Seksuele ethiek --- Fysiologie: voortplanting & ontwikkeling. Levensperioden --- Christelijke moraaltheologie --- Seksuologie --- kunstmatige bevruchting --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- ethics --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- 241.64*8 Theologische ethiek: kunstmatige inseminatie; leenmoederschap --- In vitro fertilisatie : ethiek --- 618.17 --- 179 --- 605.7 --- biomedische ethiek --- fertiliteit (gez) --- in-vitrofertilisatie (gez) --- seksuologie (gez) --- Fertilization in Vitro

Listing 1 - 5 of 5
Sort by