Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Book
Het verhaal van de psalmen
Authors: ---
ISBN: 9080079219 9020927086 Year: 2000 Publisher: Place of publication unknown Boekmakerij Gert-Jan Buitink


Book
Futurotextiel08:surprising textiles, design & art
Authors: --- ---
ISBN: 9789058562944 Year: 2008 Publisher: Oostkamp Stichting Kunstboek

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Futurotextiel - eind 2008 verschenen naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling - is meer dan zomaar een tentoonstellingscatalogus. Het boek biedt biedt een overzichtelijke kijk op de originele, innovatieve en kwalitatieve oplossingen die de traditionele textielsector vandaag te bieden heeft. De talrijke ontwerpen van designers, kunstenaars, bedrijven, laboratoria en hogescholen die in de tentoonstelling aan bod komen, geven ons een zicht op hoe de uitgebreide mogelijkheden en innovatieve materialen van de hedendaagse textielsector ten volle benut worden. Textiel is immers terug te vinden in tal van toepassingen, gaande van kledij, tapijten en gordijnen tot fietsen, auto's en zelfs de medische sector. Kunst, wetenschap, technologie, design en architectuur vloeien hier moeiteloos in elkaar over en weerspiegelen zo de dynamiek van deze sector.


Book
Goochelen met Google : efficiënt leren zoeken met de grootste internetzoekmachine
Author:
ISBN: 9058263150 9054668628 Year: 2005 Publisher: Leuven Uitgeverij Davidsfonds NV

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek legt de mogelijkheden van Google systematisch en eenvoudig uit voor elke internetgebruiker die voortaan recht op zijn doel wil afgaan. Zestig oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraad vormen de ultieme test. (Bron: covertekst)


Book
E-cultuur : bouwstenen voor praktijk en beleid.
Authors: --- ---
ISBN: 9789033463204 9033463202 Year: 2006 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De manier waarop we cultuur maken, verspreiden, bewaren en eraan participeren, is door de informatie- en communicatietechnologie ingrijpend aan het veranderen. De impact wordt soms vergeleken met de uitvinding van de boekdrukkunst. 'E-cultuur' staat voor een nieuw paradigma dat volop in ontwikkeling is.


Book
Van huisvrouwen tot uitzendkrachten: arbeid in België sinds 1945
Author:
ISBN: 9061526574 Year: 1998 Volume: 31 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Political philosophy. Social philosophy --- Sociology of the family. Sociology of sexuality --- Belgium --- Arbeid en arbeiders --- Belgique --- België --- Emploi --- Femmes --- Travail et travailleurs --- Vrouwen --- Werkgelegenheid --- Women --- Employment --- Economic conditions --- Social conditions --- Vrouwen en arbeid ; België ; geschiedenis --- Arbeid ; België ; geschiedenis --- arbeidsmarkt --- werknemersgezin --- economische geschiedenis --- vrouwenarbeid --- oudere werknemers --- BE / Belgium - België - Belgique --- 332.691 --- 332.830 --- 332.811 --- 332.71 --- 331.100 --- 203 --- sociale politiek --- geschiedenis van de sociale zekerheid --- belgie --- 331.5 <493> --- #VCV monografie 1999 --- 331 <493> --- 331.52 <493> --- 331.6 --- 392.5 --- 33 --- 396.5 --- 331.05 --- Evolutie van de arbeidsmarkt. --- Economisch leven van de arbeiders: algemeenheden. Arbeidersbudget. --- Wekelijkse en dagelijkse arbeidsduur. Deeltijdse arbeid. Flexibiliteit van de arbeid. --- Vrouwen- en jongerenarbeid. --- Economische geschiedenis: algemeenheden. --- Sociografie. Algemene beschrijving van de gemeenschappen (Sociologie). --- marche du travail --- politique sociale --- histoire de la securite sociale --- belgique --- Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen)--België --- -Women --- -#gsdb8 --- #A9808A --- Human females --- Wimmin --- Woman --- Womon --- Womyn --- Females --- Human beings --- Femininity --- Economic conditions. --- Social conditions. --- 331.5 <493> Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen)--België --- -arbeidsmarkt --- anno 1900-1999 --- Sociografie. Algemene beschrijving van de gemeenschappen (Sociologie) --- Economische geschiedenis: algemeenheden --- Evolutie van de arbeidsmarkt --- Vrouwen- en jongerenarbeid --- Wekelijkse en dagelijkse arbeidsduur. Deeltijdse arbeid. Flexibiliteit van de arbeid --- Economisch leven van de arbeiders: algemeenheden. Arbeidersbudget --- #gsdb8 --- Work --- Social aspects --- History --- 20th century


Book
Werk & wereld in de weegschaal : confronterende visies op onderzoek en samenleving.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789020974201 Year: 2007 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Onze maatschappij verandert razendsnel. Maar nemen we voldoende tijd om stil te staan bij deze veranderingen? Om ze in kaart te brengen? Om ze te interpreteren? Denken we maar aan de beperkte maar wezenlijke ruimte om een eigen nationaal sociaaleconomisch beleid te voeren in een globaliserende wereld. Of aan de hindernissen om kortgeschoolden op de arbeidsmarkt te krijgen en te houden. Hoe zullen we onze solidariteit organiseren in 2050 als er meer dan een miljoen 65-plussers bijkomen? Hoe kunnen we een duurzaam milieubeleid ontwikkelen? Onderzoekers die dicht bij de wereld van het beleid, van de economie en van het middelveld staan, helpen om de reflecties over deze evoluties in onze samenleving met gegevens en analyses te voeden en te verfijnen. Beleidsinstanties en maatschappelijke actoren zijn daarbij ook 'denkende spelers' die continu kennis produceren en absorberen. Onderzoek doen, gegevens interpreteren, onderzoeksresultaten gebruiken zijn echter geen neutrale bezigheden. Dit levert Confronterende visies op over werk en wereld, en zeker over de toekomst Inhoudsopgave : * Toegepast en beleidsgericht onderzoek, innovatie ten dienste van de samenleving * Wetenschap en maatschappij - De toekomst van een problematische relatie * Het beheersingssyndroom - Vragen bij de obsessie met evaluaties * Onderzoek van onderzoek * 'Huug speile' - Elementen voor een offensief sociaal-economisch beleid * Een ander arbeidsrecht voor de eenentwintigste eeuw? * Inspraak door uitspraak - De moeizame weg naar sociaal overleg in kmo's * Veiligheid op de werkvloer: ook voor kmo's een hot item?! * Biep-Biep: bel vdab voor job als barman in Oostende - Bedenkingen bij het Oostends jeugdwerkloosheidsplan * Death Valley of Golden Gate? - Uitdagingen van de transitionele arbeidsmarkt voor de kansengroepen * O werkbaar Vlaanderen - Op zoek naar een kantelbeleid * Arbeidsbemiddeling publiek/privaat - De lange schaduw van het publiek systeem in Vlaanderen * Van 'oud=out' naar oud=in' - Over prikkels voor Hertewerkstelling en werkhervatting * Arbeidsmarktintegratie van mensen met een handicap: verleden, heden en toekomst * 'Age management', meer dan goed personeelsbeleid? * Van 'arbeiderscultuur' naar 'arbeidscultuur': hoe beleven arbeiders en bedienden hun arbeid? * De nieuwe internationale arbeidsverdeling: naar een pro-actieve rol voor de vakbond * Grenzen aan de groei en aan de zorg? * De vitaliteit van de verzorgingsstaat * Het managen van overheidsbedrijven: een dubbele uitdaging * Het Vlaamse woonbeleid, tien jaar na de Vlaamse Wooncode * Over maaltijdcheques, volkstuinen en stadslandbouw: de betekenis van alternatieve inkomensvormen in verleden en toekomst * Empowerment in de zorg - Krachten en kwetsbaarheden * Meer dan gewenst? - De impact van internationale migratie op de verschillende beleidsdomeinen * Gelijke onderwijskansen en autonomie van scholen: een onmogelijk huwelijk? * Wereldbreed leren - Educatie in het tijdperk van de globalisering * Solidariteit tussen de generaties: een Belangrijke uitdaging voor de eenentwintigste eeuw * Mensen in beweging - Actuele uitdagingen voor een veerkrachtig middenveld * Vermaatschappelijkt het ontwikkelingswerk? - De opkomst van de vierde pijler * Participatie inzake duurzame ontwikkeling: revolutie of fata morgana? * Onderzoek voor een beter milieubeleid? * Sociaal-politieke breuklijnen en de christelijke werknemersbeweging

Keywords

Research --- Sociaal beleid. --- Sociale economie. --- Social aspects. --- arbeidsmarkt --- Science --- sociologie --- Sociology of work --- sociaal beleid --- personeelsmanagement --- Economic policy and planning (general) --- Social policy --- maatschappelijk welzijn --- Labour economics --- #KVHB:Arbeidsmarkt --- #KVHB:Personeelsbeleid --- 203 --- 330.2 --- 331.31 --- 332.691 --- AA / International- internationaal --- arbeidsmarkt 331.52 --- maatschappelijke ontwikkeling 304 --- wetenschappelijk onderzoek 001.891 --- 331 --- 651 Maatschappij. Algemeen --- arbeid, motivatie --- arbeid, veiligheid --- bedrijven, management --- duurzame ontwikkeling --- economische politiek --- gelijke kansenbeleid --- huisvestingsbeleid --- human resources management --- KMO's --- maatschappelijke vraagstukken --- milieubeleid --- ondernemingen, medezeggenschap --- onderwijs --- overheidsbedrijven --- recht, arbeid --- research & development --- sociale partners --- volwasseneneducatie --- werkgelegenheid --- zorgverlening --- ACW --- arbeidsrecht --- arbeidsveiligheid --- empowerment --- migratie --- milieuvraagstukken --- ontwikkelingssamenwerking --- S2007760.JPG --- sociaal onderzoek --- sociale politiek --- solidariteit --- verenigingsleven --- verzorgingsstaat --- welzijnsbeleid --- 351 --- maatschappij --- Sociale economie --- economie --- samenleving --- sociale economie --- Academic collection --- #SBIB:316.334.2A10 --- #SBIB:316.334.2A300 --- 001 --- 301.188.0 --- 304 --- 331.4 --- 331.5 --- 338.2 --- #KVHB:Arbeids- en organisatiepsychologie --- Science research --- Scientific research --- Information services --- Learning and scholarship --- Methodology --- Research teams --- 331 Arbeid. Labour economics. Arbeidseconomie --- Arbeid. Labour economics. Arbeidseconomie --- Social aspects --- Sociografie. Algemene beschrijving van de gemeenschappen (Sociologie) --- Economische analyse en research. Theorie van de informatie. --- Economisch beleid --- Evolutie van de arbeidsmarkt --- 331.6 --- 348 --- 331.82 --- 338.97 --- 711 --- 325 --- 504 --- 371 --- 327 --- 301.08 --- 301.18 --- 361.01 --- Economische orde en politiek --- economische orde en politiek --- Arbeids-, bedrijfs- en economische sociologie: algemeen --- Arbeidssociologie: arbeidsmarkt en werkloosheid: algemeen --- Wetenschap --- Sociologie van de arbeid --- Sociaal beleid --- Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --- Arbeidseconomie --- Economische politiek en planning (alg.) --- Economische analyse en research. Theorie van de informatie


Book
De werkloosheid in België, 1929-1940
Author:
ISBN: 9064456259 Year: 1989 Publisher: Berchem EPO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

History of Belgium and Luxembourg --- anno 1930-1939 --- Belgique --- België --- Chômage --- Geschiedenis van de nieuwste tijden --- Histoire contemporaine --- Werkloosheid --- Unemployment --- Unemployment insurance --- Assurance-chômage --- History --- Government policy --- Histoire --- Politique gouvernementale --- arbeid --- werkloosheid --- 1929 - 1940 --- Insurance, Unemployment --- Histoire sociale --- Werkloosheid ; België ; 1918-1945 --- 331.56 <493> --- 331.66 --- 368.4 --- P091 --- -Insurance, Unemployment --- -Unemployment --- -#SBIB:949.3H2 --- #SBIB:316.334.2A350 --- KADOC (x) --- 949.3.035 --- belgie --- BE / Belgium - België - Belgique --- 331.100 --- 332.691 --- 331.224 --- 331.20 --- 332.630 --- Joblessness --- Employment (Economic theory) --- Full employment policies --- Labor supply --- Manpower policy --- Right to labor --- Underemployment --- Unemployment benefits --- Unemployment compensation --- Income maintenance programs --- Insurance --- Werkloosheid. Arbeidsreserve--België --- werkloosheid - volledige werkloosheid (zie ook 368.44) --- sociale zekerheid - sociale verzekering --- geschiedenis --- -History --- -Government policy --- -Economische en sociale geschiedenis van België --- Arbeidssociologie: werkloosheid: algemeen --- chomage --- belgique --- Economische geschiedenis: algemeenheden. --- Evolutie van de arbeidsmarkt. --- Handarbeiders (sociale geschiedenis). --- Sociale geschiedenis: algemeenheden. --- Strijd tegen de werkloosheid: algemeen. Theorie en beleid van de werkgelegenheid. Volledige werkgelegenheid. --- Sociale geschiedenis: België --- Sociale geschiedenis: België. --- 331.56 <493> Werkloosheid. Arbeidsreserve--België --- Chômage --- Assurance-chômage --- #SBIB:949.3H2 --- Economische en sociale geschiedenis van België --- Economische geschiedenis: algemeenheden --- Sociale geschiedenis: algemeenheden --- Handarbeiders (sociale geschiedenis) --- Strijd tegen de werkloosheid: algemeen. Theorie en beleid van de werkgelegenheid. Volledige werkgelegenheid --- Evolutie van de arbeidsmarkt --- Belgium --- 1929-1940


Book
Onze schuld: het ontstaan en de toekomst van werkloosheid en staatsschuld
Author:
ISBN: 9020924915 Year: 1994 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

RSZ (Rijks Sociale Zekerheid) --- maatschappij --- Public debt --- Labour market --- staatsfinanciën --- werkloosheid --- Sociology of work --- staatsschuld --- economie --- Belgium --- Belgique --- België --- Chômage --- Finances publiques --- Openbare financiën --- Werkloosheid --- Debts, Public --- -Unemployment --- -Academic collection --- #gsdbS --- #SBIB:323H63 --- #SBIB:323H64 --- C8 --- schuldenlast --- overheidsschulden --- België [land - BE] --- #SBIB:AANKOOP --- #ECO:01.03:economie arbeidsmarkt werkgelegenheid werkloosheid --- #ECO:01.10:economie overheid financiën begroting beleid --- 336.3 <493> --- #A9411A --- 331.56 <493> --- 336.1 <493> --- openbare schuld --- belgie --- BE / Belgium - België - Belgique --- 333.111.0 --- 336.32 --- 332.691 --- 336.300 --- 336.301 --- 336.302 --- 331.661 --- 331.66 --- 336 --- Joblessness --- Employment (Economic theory) --- Full employment policies --- Labor supply --- Manpower policy --- Right to labor --- Underemployment --- Debts, Government --- Government debts --- National debts --- Public debts --- Sovereign debt --- Debt --- Bonds --- Deficit financing --- België: economisch beleid --- België: financieel beleid --- Ideologie en politiek --- Werkloosheid. Arbeidsreserve--België --- Public finance, government finance in general--België --- Nationale schulden. Staatsschulden. Openbare schulden. Staatslening. Staatsfondsen. Staatsbankroet--België --- dette publique --- chomage --- belgique --- Algemeenheden. Theoretische en beschrijvende studies. Centrale banken. --- Beheer van de rijksschuld. Road shows. --- Evolutie van de arbeidsmarkt. --- Overheidskrediet en rijksschuld: naslagwerken en principes. --- Toestand, structuur, rentelast en evolutie van de rijksschuld. --- Weerslag van de rijksschuld. --- werkloosheid, theorie en oorzaken --- werkloosheid - volledige werkloosheid (zie ook 368.44) --- financiën - openbare geldmiddelen - staatsfinanciën - overheidsfinanciën --- Unemployment --- 336.3 <493> Nationale schulden. Staatsschulden. Openbare schulden. Staatslening. Staatsfondsen. Staatsbankroet--België --- 336.1 <493> Public finance, government finance in general--België --- 331.56 <493> Werkloosheid. Arbeidsreserve--België --- Academic collection --- Evolutie van de arbeidsmarkt --- Algemeenheden. Theoretische en beschrijvende studies. Centrale banken --- Overheidskrediet en rijksschuld: naslagwerken en principes --- Toestand, structuur, rentelast en evolutie van de rijksschuld --- Weerslag van de rijksschuld --- Beheer van de rijksschuld. Road shows --- Debts [Public]

Listing 1 - 9 of 9
Sort by