Narrow your search
Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Book
Hoe Vlaams zijn de Vlamingen? Over identiteit

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Naar de multiculturele samenleving ?
Author:
ISBN: 9061528143 Year: 1993 Volume: 12 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

4-3

Keywords

Multiculturalism --- Nationalism --- Pluralism (Social sciences) --- Minorities --- Flemish movement. --- Cultural pluralism --- Sociology of minorities --- Sociology of law --- Flanders (Belgium) --- Emigration and immigration --- Flemish movement --- 325.1 --- 304 --- 314 --- Multiculturele samenleving --- #GGSB: Sociale wet. essays --- #SBIB:316.8H15 --- #SBIB:323H510 --- 323.11 <493> --- #A9401A --- 323.11 <493> Nationaliteiten. Rassen --(politieke vraagstukken)--België --- Nationaliteiten. Rassen --(politieke vraagstukken)--België --- Consciousness, National --- Identity, National --- National consciousness --- National identity --- International relations --- Patriotism --- Political science --- Autonomy and independence movements --- Internationalism --- Political messianism --- Cultural diversity policy --- Cultural pluralism policy --- Ethnic diversity policy --- Social policy --- Anti-racism --- Ethnicity --- Cultural fusion --- Ethnic minorities --- Foreign population --- Minority groups --- Persons --- Assimilation (Sociology) --- Discrimination --- Ethnic relations --- Majorities --- Plebiscite --- Race relations --- Segregation --- Cultural diversity --- Diversity, Cultural --- Diversity, Religious --- Ethnic diversity --- Pluralism, Cultural --- Religious diversity --- Culture --- vreemdelingen (zie ook 342.71, 362.92) --- Welzijns- en sociale problemen: sociale ongelijkheid en armoede --- Belgische politieke cultuur en processen --- Government policy --- Belgium --- Ethnic relations. --- Minderheden --- Nationaliteiten. Rassen --(politieke vraagstukken)--België


Book
Een tuchteloos probleem : de natie in de Nederlanden.
Author:
ISBN: 9061524911 Year: 1994 Volume: 6 Publisher: Leuven Davidsfonds,


Book
Over volksopvoeding en staatsvorming : een bundel opstellen aangeboden aan Dr. Maurits van Haegendoren voor zijn tachtigste verjaardag
Authors: ---
ISBN: 9065830413 Year: 1983 Publisher: Antwerpen : Nederlanden,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

History of Belgium and Luxembourg --- Adult education. Lifelong learning --- National movements --- Flanders --- Education permanente --- Huldeboeken --- Mélanges --- Permanente vorming --- Politiek --- Politique --- Van Haegendoren, M. --- Education --- Ethnicity. --- Flemish movement. --- Language policy --- Nationalism --- History --- biografieën --- Van Haegendoren --- vormingswerk --- jeugdbewegingen --- Vlaamse beweging --- communautaire problematiek --- #BUAR:bibl.de Bock --- 321.01 --- 949.3.09 --- -Ethnicity --- Flemish movement --- -Nationalism --- -gelegenheidspublicatie --- #SBIB:323H100 --- #GSDBP --- Van Haegendoren, Maurits (1903-1994) --- volksontwikkeling --- Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (1903-1935) --- Vlaams Verbond van Katholieke Scouts (1930-1982) --- cultuurpolitiek (x) --- natievorming (x) --- nationalisme --- federalisme --- 321.01 <493> --- #C9201 --- #ACA --- Consciousness, National --- Identity, National --- National consciousness --- National identity --- International relations --- Patriotism --- Political science --- Autonomy and independence movements --- Internationalism --- Political messianism --- Glottopolitics --- Institutional linguistics --- Language and languages --- Language and state --- Languages, National --- Languages, Official --- National languages --- Official languages --- State and language --- Communication policy --- Language planning --- Ethnic identity --- Group identity --- Cultural fusion --- Multiculturalism --- Cultural pluralism --- Children --- Education, Primitive --- Education of children --- Human resource development --- Instruction --- Pedagogy --- Schooling --- Students --- Youth --- Civilization --- Learning and scholarship --- Mental discipline --- Schools --- Teaching --- Training --- 92 --- 374 --- 362.88 --- 323 --- Algemene staatsleer. Politieke filosofie. Staatsleer. Staatstheorie --- Geschiedenis van de Vlaamse beweging --- -History --- -Belgische politiek: algemene documentatie en bronnen --- Government policy --- Haegendoren, Maurits van --- 949.3.09 Geschiedenis van de Vlaamse beweging --- 321.01 Algemene staatsleer. Politieke filosofie. Staatsleer. Staatstheorie --- Ethnicity --- gelegenheidspublicatie --- Belgische politiek: algemene documentatie en bronnen --- Haegendoren, Maurits van, --- Van Haegendoren, Maurits, --- Vanhaegendoren, Maurits, --- Haegendoren, M. van --- Belgium --- Politics and government --- Flanders (Belgium) --- Addresses, essays, lectures --- Van Haegendoren, Maurits --- Working class

La Belgique : politique des langues et construction de l'Etat de 1780 à nos jours.
Authors: ---
ISBN: 2801111791 9782801111796 Year: 1998 Publisher: Paris Duculot

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Met en évidence le lien entre les politiques successives de la langue et l'évolution des nationalismes concurrents en Belgique depuis la fin de l'Ancien Régime. En remontant jusqu'au XVIIIe siècle, l'auteur présente un tableau cohérent des réalités et des enjeux linguistiques sur le territoire belge et conclut à la réussite des constructions nationales autour de la langue...

Keywords

History of Belgium and Luxembourg --- National movements --- anno 1700-1799 --- anno 1800-1999 --- Belgique --- België --- Linguistique --- Politiek --- Politique --- Taalkunde --- Politique linguistique --- Nationale identiteit. --- Taalkwesties. --- Sprachpolitik. --- Nationenbildung. --- Political culture --- Language policy --- Dutch language --- French language --- Nationalism --- Culture politique --- Néerlandais (Langue) --- Français (Langue) --- Nationalisme --- Histoire. --- Political aspects --- Aspect politique --- Belgien. --- Belgium --- Histoire --- Politics and government. --- Politique et gouvernement --- Politics and government --- Emploi des langues --- Fédéralisme --- Histoire culturelle --- Histoire de Belgique --- Histoire politique --- Mouvement flamand --- Mouvement wallon --- 323 <493> --- 342.2 <493> --- 949.3.03 --- -French language --- -Language policy --- -Nationalism --- -Political culture --- -323 <493> --- #A9802A --- BX / Brussels - Brussel - Bruxelles --- VL / Flanders - Vlaams Gewest - Région Flamande --- WA / Wallonia - Région Wallonne - Waals Gewest --- BE / Belgium - België - Belgique --- 342.55 --- #SBIB:949.3H3 --- #SBIB:323H510 --- 321.68 --- 323.1 --- 320.9493 --- Culture --- Political science --- Consciousness, National --- Identity, National --- National consciousness --- National identity --- International relations --- Patriotism --- Autonomy and independence movements --- Internationalism --- Political messianism --- Glottopolitics --- Institutional linguistics --- Language and languages --- Language and state --- Languages, National --- Languages, Official --- National languages --- Official languages --- State and language --- Communication policy --- Language planning --- Langue d'oïl --- Romance languages --- Flemish language --- Netherlandic language --- Germanic languages --- Binnenlandse politiek--België --- Staatsvormen--België --- Geschiedenis van België: Nieuwste Tijd --- -Political aspects --- -Federale en regionale machten. --- Politieke geschiedenis van België --- Belgische politieke cultuur en processen --- Federalisme. --- Taalgebruik. Vragen rond nationaliteit, ras en taal. --- Social sciences Political science Belgium --- Government policy --- 949.3.03 Geschiedenis van België: Nieuwste Tijd --- 342.2 <493> Staatsvormen--België --- 323 <493> Binnenlandse politiek--België --- Néerlandais (Langue) --- Français (Langue) --- Federalisme --- Taalgebruik. Vragen rond nationaliteit, ras en taal --- Federale en regionale machten --- Languages --- History --- 841 Politiek bestel


Book
Vlaanderen - Wallonië. Je t'aime, moi non plus : antimanifest over de verhouding tussen Walen en Vlamingen.
Author:
ISBN: 9086790062 9789086790067 Year: 2006 Publisher: Roeselare Roularta books

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Political philosophy. Social philosophy --- Economic policy and planning (general) --- Political sociology --- Flanders --- Wallonia --- sociologie --- flandre --- wallonie --- #SBIB:323H510 --- #SBIB:323H520 --- 310 Staatsinrichting. Belgie --- 338 <493> --- 323.173 --- 323.172 --- 338.93 --- 331.626.1 --- 368.4 --- BPB0612 --- 323.172 <493> --- BE / Belgium - België - Belgique --- VL / Flanders - Vlaams Gewest - Région Flamande --- WA / Wallonia - Région Wallonne - Waals Gewest --- 321.68 --- 323.1 --- 336.53 --- 342.2 --- 342.55 --- 949.3 --- vlaanderen --- Belgische politieke cultuur en processen --- Politieke processen in het Belgisch bestel --- Economische situatie. Economische structuur van bepaalde landen en gebieden. Economische geografie. Economische produktie.economische produkten. Economische diensten--België --- federalisme --- regionalisering - gewestvorming - regionale autonomie (zie ook 328.132) --- ondernemingsproblematiek --- tewerkstellingspolitiek - werkgelegenheidsbeleid --- sociale zekerheid - sociale verzekering --- Autonomie. Federalisme. Regionale autonomiebeweging. Regionalisme. Taalstrijd--België --- Federalisme. --- Taalgebruik. Vragen rond nationaliteit, ras en taal. --- Financiële betrekkingen tussen het rijk, de provincies en de gemeenten. --- Staat in publiek recht. Persoonlijkheid van de Staat. Centralisatie of decentralisatie van de regering en van de administratie. Lokale autonomie. --- Federale en regionale machten. --- History Belgium --- Flemish movement. --- Nationalism --- Walloon movement. --- Politiek: België --- Politiek: België. --- 323.172 <493> Autonomie. Federalisme. Regionale autonomiebeweging. Regionalisme. Taalstrijd--België --- 338 <493> Economische situatie. Economische structuur van bepaalde landen en gebieden. Economische geografie. Economische produktie.economische produkten. Economische diensten--België --- Flemish movement --- Walloon movement --- Mouvement Wallon --- Waalse Beweging --- Walloons --- Consciousness, National --- Identity, National --- National consciousness --- National identity --- International relations --- Patriotism --- Political science --- Autonomy and independence movements --- Internationalism --- Political messianism --- Flanders (Belgium) --- Wallonia (Belgium) --- Wallonie (Belgium) --- Région wallonne (Belgium) --- Politics and government. --- Federalisme --- Taalgebruik. Vragen rond nationaliteit, ras en taal --- Financiële betrekkingen tussen het rijk, de provincies en de gemeenten --- Staat in publiek recht. Persoonlijkheid van de Staat. Centralisatie of decentralisatie van de regering en van de administratie. Lokale autonomie --- Federale en regionale machten --- C8 --- Politiek en ideologie --- Regional economic disparities --- Belgium --- Economic policy


Book
Encyclopédie du Mouvement wallon.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9782870350485 2870350171 2870350198 287035021X 9782870350171 9782870350195 9782870350218 Year: 2000 Publisher: Charleroi Institut Jules Destrée

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Wallonie histoire du vingtième siècle --- Wallonie politique --- Wallonië geschiedenis van de twintigste eeuw --- Wallonië politiek --- Walloon movement --- Waalse Beweging --- --Gouvernement --- --dictionnaire biographique --- 949.3 <03> --- 949.3.08 <03> --- -Walloon Movement --- #WB&L reeksen + lop. bep. meerd. werken (betal.) --- #SBIB:013.AANKOOP --- Région wallonne --- 951 Waalse Beweging --- #KVHA:Wallonie --- #KVHA:Geschiedenis Wallonie --- #KVHA:Politiek Wallonie --- #KVHA:Economie Wallonie --- #KVHA:Cultuur Wallonie --- #KVHA:Encyclopedieen Wallonie --- wallonie --- Région Wallonne [gewest in land België - BE] --- Waalse beweging --- 949.3003 --- Mouvement Wallon --- Geschiedenis van België--Naslagwerken. Referentiewerken --- Geschiedenis van de Waalse beweging--Naslagwerken. Referentiewerken --- Waals gewest --- History Belgium Dictionaries and Encyclopedias --- 949.3.08 <03> Geschiedenis van de Waalse beweging--Naslagwerken. Referentiewerken --- 949.3 <03> Geschiedenis van België--Naslagwerken. Referentiewerken --- Wallonie ; histoire du vingtième siècle --- Wallonie ; politique --- Wallonië ; geschiedenis van de twintigste eeuw --- Wallonië ; politiek --- Nationalism --- Walloons --- Encyclopédie --- 949.34 --- histoire politique --- C8 --- geschiedenis --- #SBIB:011.AANKOOP --- #SBIB:949.3H0 --- #SBIB:949.3H3 --- #KVHA:Cultuur; Wallonie --- #KVHA:Economie; Wallonie --- #KVHA:Encyclopedieen; Wallonie --- #KVHA:Geschiedenis; Wallonie --- #KVHA:Politiek; Wallonie --- 949.3-13 --- 949.3 --- Histoire --- 949.3-13 Geschiedenis van Wallonië --- Geschiedenis van Wallonië --- 949.3 Geschiedenis van België --- Geschiedenis van België --- Ethnology --- Consciousness, National --- Identity, National --- National consciousness --- National identity --- International relations --- Patriotism --- Political science --- Autonomy and independence movements --- Internationalism --- Political messianism --- Encyclopedie --- History Belgium Waloon --- politieke geschiedenis --- Ideologie en politiek --- Geschiedenis van België: algemeen --- Politieke geschiedenis van België --- Geschiedenis --- Wallonia (Belgium) --- Wallonie (Belgium) --- Région wallonne (Belgium) --- Internal politics --- History of Belgium and Luxembourg --- anno 1900-1999 --- Wallonia --- Naslagwerken --- Wallonie --- --Belgium --- Politics and government --- Mouvement wallon --- Biographies --- Wallonie (Belgique) --- Statesmen --- Hommes d'Etat --- Encyclopedias --- Biography --- Encyclopédies --- Walloon Movement --- History --- Politique et gouvernement --- História --- ιστορία --- storja --- histori --- historie --- historia --- história --- история --- stair --- történettudomány --- povijest --- zgodovina --- history --- историја --- Geschichtswissenschaft --- storia --- istorija --- ajalugu --- vēsture --- istorie --- Geschichte --- historiografie --- storiografia --- dějiny národů --- historiador --- dějepis --- historická věda --- történelem --- Waals Gewest --- Valónsko --- περιφέρεια Βαλλωνίας --- Valonų regionas --- регион Валония --- wallonische Region --- región Valona --- Регион Валонија --- Regiunea Valonă --- Valonska regija --- Walloon region (Belgium) --- vallon régió --- reġjun ta’ Walloon (Belgju) --- Валонска област --- regione vallona --- Vallonien --- Vallonian alue --- Valoņu apgabals --- valonský region --- regionen Vallonien --- região da Valónia --- Vallooni piirkond --- Region Waloński --- rajoni i Valonit (Belgjikë) --- Valonija --- Valonsko --- Valonia --- Βαλλωνία --- Valoni --- Валонски Регион --- Valloonia --- Wallonië --- Vallonia --- den wallonske region --- Валонија --- Valónsky región --- Wallonien --- encyclopedie --- leksikon --- enciclopedia --- enciclopedie --- enċiklopedija --- εγκυκλοπαίδεια --- enciclopédia --- encyclopaedia --- tietosanakirja --- Enzyklopädie --- encyklopedie --- enciklopedi --- енциклопедија --- enciklopēdija --- енциклопедия --- enciklopedija --- uppslagsbok --- encyklopédia --- enciklopédia --- entsüklopeedia --- encyklopedia --- speciální encyklopedie --- oborová encyklopedie --- општа енциклопедија --- encyklopædi --- енциклопедиски речник --- научна енциклопедија --- všeobecná encyklopedie --- слободна енциклопедија --- obrazová encyklopedie --- dizionario enciclopedico --- naučný slovník --- encyklopedi

Listing 1 - 9 of 9
Sort by